PDA

View Full Version : Help meLaguna Loire
26-09-2010, 02:04 PM
:stress: ai chỉ mình cách dowload đc từ trang này ko có nhìu nhạc mà ko biết dow http://www.direct-download.com/ddl.php?page=download.php&type=mu&id_lien=325809

http://www.direct-download.com/ddl.php?page=results.php&q=hana&p=6:crybaby::crybaby::crybaby:

yummy_lady
26-09-2010, 03:32 PM
bạn ơi down đc mà bạn
như link này của bạn nhé: http://www.direct-download.com/ddl.php?page=download.php&type=mu&id_lien=325809

bạn vào link rồi nó sẽ hiện ra 1 số thông tin
và ở bên dưới sẽ có chỗ cho bạn ghi code, bạn ghi chữ download vào đó rồi click ok
trang sẽ hiện ra chữ download cho bạn click vào
click vào trình duyệt sẽ chuyển sang trang megaupload
vạylà bạn chỉ cần down từ megaupload về thôi

Laguna Loire
26-09-2010, 07:27 PM
oh thank dơ đc rồi