PDA

View Full Version : [8th album] Shinhwa - State of the ArtAsaki
16-05-2006, 02:31 AM
http://img153.imageshack.us/img153/1654/48840412cl.th.jpg (http://img153.imageshack.us/my.php?image=48840412cl.jpg)

|| Click here (http://mrwang.cjb.net/freshmedia) để nghe online ||

-----

[ Direct links -- No hot-links ]

01 Thanks! (http://www.box.net/public/static/1d6rxo6csy.mp3)
02 Your Man (http://www.box.net/public/static/502l1r4pa9.mp3)
03 (http://www.box.net/public/static/mcg1hoqy70.mp3)
04 Once In A Lifetime (http://www.box.net/public/static/68j7v3nban.mp3)
05 Doobob (http://www.box.net/public/static/d7qkyb30da.mp3)
06 Paradise (http://www.box.net/public/static/5pljuhhkpz.mp3)
07 Highway Star (http://www.box.net/public/static/g1yp3z8rbs.mp3)
08 Midnight Girl (http://www.box.net/public/static/y79zn99rs6.mp3)
09 Throw My Fist (http://www.box.net/public/static/nta5mu8n49.mp3)
10 (http://www.box.net/public/static/s4t3ipba8t.mp3)
11 (http://www.box.net/public/static/ghtubs0vtx.mp3)
12 You're My Everything (http://www.box.net/public/static/aq2msivhcm.mp3)

* bitrate : 192 kbps || format : mp3 *

Uploaded by Kira
Hosted by box

~~ Khoái bài Highway Star :D :D Ai update dùm tớ tên mấy bài chưa có nhá :nherang: ~~