PDA

View Full Version : Giúp mình vớitane
20-10-2010, 01:40 PM
Xin chào các bạn mình là mem mới
Cho mình nhờ cái này:mấy bạn bik chương trình nào làm nhạc beat hiệu quả,hay và đơn giản không chỉ giùm mình với mình đã làm thử goldwawe nhưng chất lương rất kém :cry::cry::cry::cry2::cry2::cry2::cry2::cry2::cry2 ::cry2::cry2::cry2::cry2:mình đang cần rất gấp :hafroze::hafroze::hafroze::hafroze::hafroze::hafr oze::hafroze::hafroze::hafroze::hafroze::hafroze:: hafroze::hafroze::hafroze:
Thanks trước:big_ love: