PDA

View Full Version : Avira AntiVir Premium V10 miễn phí 92 ngàyduongqua_8700
22-10-2010, 09:55 AM
Chương trình tặng key bản quyền miễn phí 3 tháng của phần mềm Avira AntiVir Premium V10 do Avira Italia thực hiện.

1. Bạn đến

Trang khuyến mãi (https://license.avira.com/it/promotion-4fp71ucpghw1y6kspd21)
và đăng kí:

http://ca5.upanh.com/14.926.19166920.ttt0/aviraantivirpremiumv10.png


2. Bạn sẽ nhận được một e-mail có tiêu đề Avira licenza di promozione có đính kèm file key bản quyền (file HBEDV.KEY). Hãy download file HBEDV.KEY đó về máy tính của bạn.

3. Download

Nguồn: shoptinhoc.com