PDA

View Full Version : [JPN Design 2010] Bài dự thi của jeros ( số 8)jeros
22-10-2010, 08:55 PM
1. ava

http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/th_aoi5.jpg?t=1287751763http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/th_AOI4.jpg?t=1287751763 http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/th_aoi3.jpg?t=1287751763
http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/th_aoi2.jpg?t=1287751763http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/th_aoi1.jpg?t=1287751763

2. Banner :

e nợ ah :P sẽ bù trong thời gian sớm nhất :p

3. Poster :

http://i16.photobucket.com/albums/b43/evanescen/poster.jpg?t=1287752046

Tasaki
28-10-2010, 12:55 AM
4 avatar rất đẹp, cái thứ 5 thì bị khuyết phần chữ. :D

phần poster đơn giản những rất có nét, tuy nhiên mình nghĩ nên là đa sắc thì phù hợp với bộ phim hơn hơn là đơn sắc. :">