PDA

View Full Version : [REQ] SMAP's PVTaisuke
19-05-2006, 10:55 AM
Đang iu band này chít được. Nhìn sign sẽ rõ :gem21:
Thế nhưng Taisuke chẳng có cái PV nào của SMAP cả, ai có PV nèo thì share nha.
Sekai ni hitotsu dake no hana's PV is recommended:gem9: