PDA

View Full Version : Dirty Japanesegadfly9x
25-10-2010, 11:17 PM
Mọi người đã được thầy (cô) nào dạy chúng ta cách chửi bằng tiếng nhật chưa:liecmat: