PDA

View Full Version : [2001][D][HeroVN & TokuVN] Kamen Rider AgitocAoMC
01-11-2010, 05:10 PM
Kamen Rider AgitΩ

Nhóm Sub: HeroVN (http://herovn.taro.tv/index.htm) & TokuVN (http://tokuvn.forumotion.com/index.htm)

http://img507.imageshack.us/img507/272/agito.jpg

Tsugami Shouichi, một người đàn ông bị mất trí nhớ, không biết mình là ai, đến từ đâu. Cũng không rõ vì lí do gì, Shouichi có khả năng biến hình thành Agito - một chiến binh với sức mạnh phi thường, chiến đấu mỗi khi Unknown xuất hiện. Anh làm quen với Hikawa Makoto (Kamen Rider G3) & Ashihara Ryou (Kamen Rider Gills) và cùng họ chiến đấu. Các bí ẩn về thân thế của anh lẫn sự tồn tại của Agito lần lượt được hé mở sau từng tập phim.

Translator + Timer : TokuBoy (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=3)
Editor: Tommy Vercetti (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=55)
Karaoke: Doggie (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=68), VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=85)
Encoder : VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=85), Doggie (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=68)
Uploader : Doggie (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=68), Tommy Vercetti (http://herovn.taro.tv/profile.forum?mode=viewprofile&u=55)

http://img199.imageshack.us/img199/7663/downloadho.png

Episode 01: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTNNUUpXNTVL) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9zaGFyZWtleT1kOTQ5ZDRkNTM4OT ljMmNhYWY5MjQ3NjRmOTk3N2IxZGVkNmY0ZTZiYTg3NzM1Mjc5 MzVjYmRlNzM3NWNhNzhj)

Episode 02: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPU0yUkIwWTBV) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9zaGFyZWtleT1kOTQ5ZDRkNTM4OT ljMmNhYWY5MjQ3NjRmOTk3N2IxZGI0MGNmNjNlZWYxODVkYzdh NTQzOTA2YTVmYWZmNTI3)

Episode 03: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPUhURFFaWlhC) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz91eGR5em5qenl5aA==)

Episode 04: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTg2R01SRDgw) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9teWpnenEzZ2ducQ==)

Episode 05: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPVdHUkFSN0da) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9kdHhoM3R5aTRkZg==)

Episode 06: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPVBXTE1ENzVW) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz94bjVpeW1tanhieQ==)

Episode 07: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPUNSOUwyWklD) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9hbmZseXliaHZkbQ==)

Episode 08: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTFTNk1SVjZG) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9qZHYxZHowbW5kZW1teWE=)

Episode 09: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTBZR0VZNk9G) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9xeTJobW0xeTRtem5teTQ=)

Episode 10: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPThDSVBVQUtG) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz80aHlrYnc0M3AwbzQ4ZnM=)

Episode 11: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPUZRN05FQzNG) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9jeDlrM2twY3Fma2t3dzA=)

Episode 12: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPThKUVNBMUZX) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9vdHJoampzeWp0azZjNnc=)

Episode 13: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPVFBWlMxN0xN) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9mbjB3bjVzbWZ5eGx0d2o=)

Episode 14: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTU1QzdMUzg2) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz85cnJrY2dkbnl4czZiZWY=)

Episode 15: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPVVHNzZOS1RS) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz8xODVvdHUzbjNjbHQxaWo=)

Episode 16: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPTZFRTlaQlQ3) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9wMGxrMGYzOHUwbzQ3MXo=)

Episode 17: Megaupload (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZ2xkLz9kPVUzRURNSlhU) ; Mediafire (http://herovn.taro.tv/go/aHR0cDovL3d3dy5tZGZyLz9hNjJ3OGM0enEwaA==)

http://img228.imageshack.us/img228/6508/watchonline.jpg

Episode 01: Megavideo (http://www.megavideo.com/?d=3MQJW55K) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20179373eAqZGF4W)

Episode 02: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=5TP9PWM2) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20200249zbR5BQNB)

Episode 03: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=E2TBNAK9) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20213583E7x2pxaY)

Episode 04: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=3G2OG66T) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20219973NcFPhy3S)

Episode 05: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=SGZ9R52D) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20227629tCxXEDYj)

Episode 06: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=PQAL916J) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v202337872SfYZYz4)

Episode 07: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=FTG7RJZE) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20264623DH6wwRTf)

Episode 08: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=U7BYE6ED) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20269465cCwNWGYT)

Episode 09: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=CQC4OXSR) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20264623DH6wwRTf)

Episode 10: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=NSEYW23B) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20270723TQmef5g4)

Episode 11: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=SR81C2DD) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20264497sYP5KDyt)

Episode 12: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=CY8YF9UR) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20272926PytTFSnm)

Episode 13: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=8JFEOGLU) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20283471s7nAA2qh)

Episode 14: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=8OSH0TLZ) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20303521kt7SpbXp)

Episode 15: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=P1SB8WZ8) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20313801KYJsc39G)

Episode 16: Megavideo (http://www.megavideo.com/?v=ZIDN5XGH) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v20320129MmdQ4p6s)

Episode 17: Megavideo (http://www.megavideo.com/?d=U3EDMJXT) ; Veoh (http://www.veoh.com/browse/videos/category/action_adventure/watch/v204004362PtyC2sd)

Nguồn : http://herovn.taro.tv

goanguh
02-11-2010, 01:06 PM
17 tập là hết chưa hay là còn thêm nữa vậy bạn

cAoMC
02-11-2010, 02:00 PM
Bộ này 51 tập, bạn có thể vào http://herovn.taro.tv để xem update từng ep nhé :D.

ychick
02-11-2010, 10:33 PM
bạn post thêm Kiva, Den-o, kabuto,W đi toàn zai xinh zai hot ở JPN đấy hihi

kojirou_sasaki
02-11-2010, 11:32 PM
up tiếp đi bạn , nếu hết Kamen rider này thì pót kamen khác cũng được ^o^