PDA

View Full Version : TWITTER of J-ROCK XD~~~im_ren
05-01-2011, 08:22 PM
http://web-kreation.com/wp-content/uploads/2009/04/twitter_icon_set.jpg

MIYAVI

- http://twitter.com/MIYAVI_OFFICIAL

THE GAZZETTE

- http://twitter.com/Aoi_theGazettE
- http://twitter.com/RUKItheGazettE

GIRUGAMESH

- http://twitter.com/real_girugamesh

MUCC

- http://twitter.com/mucc_satochi
- http://twitter.com/mucc_yukke
- http://twitter.com/mucc_yakusoku
- http://twitter.com/mucc_tatsuro
- http://twitter.com/mucc_miya

DAIZY

- http://twitter.com/Rei_Daizy
- http://twitter.com/kazami_Daizy
- http://twitter.com/yugiri_Daizy

ALICE NINE

- http://twitter.com/AliceNine_SHOU
- http://twitter.com/AliceNine_saga
- http://twitter.com/alice9_hiroto

NIGHTMARE

- http://twitter.com/hitsu_nightmare

SCREW

- http://twitter.com/screw_byo
- http://twitter.com/kazuki_screw

^^~ Có ai bít thêm Tw của ai thì thêm ná ^^~

:crisp: Follow me : http://twitter.com/Et_PTQT:choideu:

hArRy
21-07-2012, 01:34 PM
Bạn ơi twitter của Aoi the GazettE là http://twitter.com/official_aoi nha, cái link trên là hàng fake rồi :alone: