PDA

View Full Version : cho mình hỏi chúttackey
29-05-2006, 07:30 PM
mí bạn ui, mình biết cái topic nì ko nên đặt ở đây ( nhg hủm bít đặt chỗ nèo nữa), cho mình hỏi làm sao để bạn có thể down mấy cái video clips o youtube.com về vậy?
thăng kù mí bạn nhìu lém

hiyuki
29-05-2006, 07:51 PM
vào đê nè bạn ơi http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1732 , mai mốt nhớ post vào box Không gian IT-->trợ giúp IT nhé