PDA

View Full Version : [REQ] PV EIEN NI TOMONI - KobukuroTaisuke
31-05-2006, 07:00 PM
Nghe bài này (Lakka up) mê chít đi được. Không chỉ hay, mà còn rất ý nghĩa. Ai có PV này cho Taisuke xin nha.

Lakka
03-06-2006, 03:34 PM
PV: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=DEEDA4282ED050BA

Taisuke
04-06-2006, 03:06 PM
Thank Lakka nhìu nghen.