PDA

View Full Version : [Truyền thuyết, thần thoại Hindu giáo] Sarasvatiduongqua_8700
24-01-2011, 03:26 PM
http://www.goddessaday.com/images/sarasvati.jpg
Sarasvati is the Hindu Goddess of rivers and knowledge. Her name means “the one who flows”, and she is the consort of Brahma. Sarasvati is usually depicted sitting on a white lotus, symbolizing truth and purity. She has four arms, and she holds in her hands a book (symbolic of written knowledge and her mastery of science and learning), a string of crystals or prayer beads (symbolic of spiritual knowledge), a pot of water (symbolic of creativity and purification), and a musical instrument called a veena (symbolic of knowledge of the fine arts).
Sarasvati rules over a great number of spheres: rivers, fertility, wealth, speech, writing, learning, poetry, music, science, mathematics, calendars, magic, creativity, beauty, and art. As such, she also has a great many alternate names and epithets, including:

Bản dịch:
Sarasvati là nữ thần của các dòng sông và trí tuệ. Tên của cô nghĩa là: “Mẹ của dòng sông”, cô là vợ của thần Brahma. Sarasvati thường được mô tả khi đang ngồi trên đóa hoa sen màu trắng, tượng trưng cho sự trung thực và tinh khiết. Cô có 4 cánh tay, và trên tay cầm một quyển sách (tượng trung cho sự hiểu biết và khả năng là chủ khoa học), một chuỗi tràng hạt bằng pha lê (tượng trưng cho sự thông tuệ về tinh thần), một bình nước (tượng trưng cho sự sang tạo và tinh khiết), và một nhạc cụ gọi là Veena (tượng trưng cho sự am tường về các thể loại nghệ thuật).
Sarasvati nắm giữ một một vai trò rất lớn trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm: các dòng sông, sự màu mỡ, sự giàu sang, sách vở, học vấn, thơ ca, âm nhạc, khoa học, toán học, niên lịch, ma thuật, sự sáng tạo, sắc đẹp, và nghệ thuật. Vì lý do đó, cô có khá nhiều các tên gọi như:
Queen of Heaven
Mother of Waters
The Flowing One
Arya (noble one)
Bagiswari
Bakdevi
Bhamayai
Bharatyai (eloquence)
Bhoga-dayai
Biraj
Bramha-gynanaika-sadhanayai
Bramha-jayayai
Bramha-vishu-sivatmi-kayai
Bramhyai (wife of Brahma)
Chamundayai
Chandi-kayai
Chandra-lekha-vibhu-shitayai
Chandri-kayai
Chaturana-nasamrajyai
Chaturvarga-phala-pradayai
Chitra-gamdhayai
Chitra-malya-vibhushitayai
Chitrambarayai
Devyai
Dhaneshvari (the divinity of wealth)
Dhumra-lochana-mardhinyai
Divya-lankara-bhushitayai
Divyamgayai
Dvibhu-jaayai
Gomatyai
Govimdayai
Gynanaika-tatparayai
Gynana-mudrayai
Hamsa-sanayai
Hamsa-vahini (she who has a swan as her vehicle)
Jati-layai
Jihvagravasini (dwelling in the front of the tongue)
Jnanashakti (the power of knowledge)
Kala-dharayai
Kala-ratryai
Kalpanashakti (the power of forming ideas)
Kamadhenu (like the wish-fulfilling cow)
Kama-pradayai
Kama-rupayai
Kantayai
Kavijihvagravasini (she who dwells on the tongues of poets)
Maha-bagayai
Maha-bhadrayai
Maha-bhogayai
Maha-bhujayai
Mahakalyai
Maha-karayai
Maha-mayayai
Mahamkushayai
Maha-pashayai
Maha-pataka-nashinyai
Maha-phalayai
Maha-saraswatyai
Maha-shrayayai
Mahasweta
Maha-vani (the transcendent word)
Maha-vidyayai (holder of supreme knowledge)
Maho-tsahayai
Malinyai
Mantra-vidyayai
Munda-kambi-katai
Neela-jamghayai
Niranja-nayai
Padmakshmai
Padma-lochanayai
Padma-nilayayai
Padma-vaktri-kayai
Praharanayai
Prithudar
Pustaka-stayai
Rakta-beejani-hantrai
Rakta-madhyayai
Ramayai
Rupa-soubhagya-daeinyai
Saktirupini (whose form is power)
Sarada (giver of essence)
Sarbasukai
Sarswatyai
Sarva-devastu-tayai
Sarvatmi-kayai
Satarupa
Savitryai
Seetayai
Shastra-rupinyai
Shivanu-jayai
Shonapunya (one purified of blood)
Shubha-dayai
Shumbha-sura-pramadhinyai
Shweta-sanayai
Smirtishakti (the power of memory)
Soudaminyai
Soumyayai
Sree pradayai
Subha-drayai
Sudha-murtayai
Sura-puji-tayai
Surasayai
Sura-sura-namaskrutayai
Sura-vandi-tayai
Suvaa-sinyai
Suveenayai
Teevrayai
Traeimurtyai
Vagdevyai
Vagishvari (mistress of speech)
Vaishnavyai
Vani Dayyani (recipient of speech)
Varahyai
Vara-pradayai
Vara-rohayai
Varijaa-sanayai
Varnajanani (mother of letters)
Varnesvari (Goddess of letters)
Vasudayai
Veena Vandini (veena player)
Vidya-rupayai
Vidyayai
Vidyunma-layai
Vimalayai
Vinapani (due to holding the Vina)
Vindhya-vasayai
Vindyayai
Vini-drayai (she who is always awake)
Vishalayai
Vishvayai

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIZ4gdpgLmQrNNrkmDCSeDsMUKNj_E4 VaHf2UMYe2cRpAUWKwU

http://www.google.com.vn/imgres?q=Sarasvati&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1280&bih=834&tbs=isch:1&tbnid=FRn1r8KRJecGwM:&imgrefurl=http://muktabodha.wordpress.com/2008/06/30/sarasvati/&imgurl=http://muktabodha.files.wordpress.com/2008/06/sarasvati.jpg&ei=aSk9TcTCOYHJcIPJ9YQH&zoom=1&w=1662&h=1612&iact=rc&dur=359&oei=pSg9TbGgEYvGcNWLsYUH&esq=7&page=1&tbnh=161&tbnw=157&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=91&ty=118