PDA

View Full Version : Oda Kazumasa / 小田和正Onion Club
31-01-2011, 09:11 PM
Kazumasa Oda
(小田 和正)http://img810.imageshack.us/img810/7980/300et.jpg

THÔNG TIN CƠ BẢNNgày sinh : 20 Tháng 9 Năm 1947
Nguyên quán: Kanazawa-ku, Yokohama, Japan
Thể loại nhạc: Folk rock, adult contemporary
Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ

Giai đoạn hoạt động: từ 1970

Công ty quản lý: Funhouse, BMG Japan, Ariola Japan/Little Tokyo
Các tổ chức liên quan: Ban nhạc Off Course
Website: www.fareastcafe.co.jp (http://www.fareastcafe.co.jp)


Oda Kazumasa là vocal chính và leader của ban nhạc Off Course. Năm 1985 ông bắt đầu hoạt động như một nghệ sĩ solo. Những single tiêu biểu của ông có thể kể đến là :"Little Tokyo" (1989), "Itsuka Dokokade" (1992), "Tsutaetai Koto ga Arunda" (1997) and "Kirakira" (2002). Single nổi tiếng nhất của ông là "Love Story wa Totsuzen ni" (1991) được sử dụng làm theme song cho Drama "Tokyo Love Story" , hiện đã bán được hơn 2 triệu rưỡi bản, là single bán chay thứ 8 của Nhật.


DISCOGRAPHY


SINGLES
Stt | Ngày Phát Hành | Tên
1st 1/11/1986 (http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%881%E6%97%A5) 1985 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1985_%28%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81 %AE%E6%9B%B2%29) ※オフコース在籍時の作品

http://img196.imageshack.us/img196/1930/d002264818440153512358.jpg

2nd 5/3/1988 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1988%E5%B9%B4) 僕の贈りもの (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%95%E3%81%AE%E8%B4%88%E3%82%8A%E3%82%82%E3%8 1%AE_%28%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81 %AE%E6%9B%B2%29) ※オフコース在籍時の作品

http://img193.imageshack.us/img193/1923/img1823647118.jpg (http://img193.imageshack.us/i/img1823647118.jpg/)


3rd 18/10/1989 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1989%E5%B9%B4) Little Tokyo (http://ja.wikipedia.org/wiki/Little_Tokyo)

http://img822.imageshack.us/img822/4600/c0abd0b28fa001456d22811.jpg (http://img822.imageshack.us/i/c0abd0b28fa001456d22811.jpg/)

4th 1/12/1989 (http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%881%E6%97%A5) 君にMerry Xmas (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%ABMerry_Xmas)

http://img689.imageshack.us/img689/6048/odasingle043843589.jpg (http://img689.imageshack.us/i/odasingle043843589.jpg/)

5th 21/2/1990 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4) 恋は大騒ぎ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%8B%E3%81%AF%E5%A4%A7%E9%A8%92%E3%81%8E)

http://img706.imageshack.us/img706/1587/odasingle053926723.jpg (http://img706.imageshack.us/i/odasingle053926723.jpg/)

6th 6/2/1991 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1991%E5%B9%B4) Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に (http://ja.wikipedia.org/wiki/Oh%21_Yeah%21)

http://img829.imageshack.us/img829/3019/odasingle063989793.jpg (http://img829.imageshack.us/i/odasingle063989793.jpg/)

7th 20/11/1991 (http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8820%E6%97%A5) あなたを見つめて (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%8 1%A4%E3%82%81%E3%81%A6)

http://img836.imageshack.us/img836/7639/4678154141870.jpg (http://img836.imageshack.us/i/4678154141870.jpg/)

8th 25/1/1992 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1992%E5%B9%B4) いつか どこかで (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B_%E3%81%A9%E3%81%93%E3% 81%8B%E3%81%A7)

http://img211.imageshack.us/img211/1343/odasingle084333232.jpg (http://img211.imageshack.us/i/odasingle084333232.jpg/)

9th 25/7/1992 そのままの君が好き (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AE%E5%9 0%9B%E3%81%8C%E5%A5%BD%E3%81%8D)

http://img708.imageshack.us/img708/8991/odasingle094438884.jpg (http://img708.imageshack.us/i/odasingle094438884.jpg/)

10th 25/3/1993 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1993%E5%B9%B4) 緑の日々 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%85_%28%E5%B0%8F% E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img201.imageshack.us/img201/4434/odasingle104487872.jpg (http://img201.imageshack.us/i/odasingle104487872.jpg/)

11th 22/9/1993 風の坂道 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E3%81%AE%E5%9D%82%E9%81%93)

http://img826.imageshack.us/img826/2517/images4594121.jpg (http://img826.imageshack.us/i/images4594121.jpg/)

12th 16/7/1994 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4) 真夏の恋 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%81%8B_%28%E5%B0%8F% E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img14.imageshack.us/img14/5359/37713012713049404665409.jpg (http://img14.imageshack.us/i/37713012713049404665409.jpg/)

13th 25/1/1995 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4) so long my love (http://ja.wikipedia.org/wiki/So_long_my_love)

http://img31.imageshack.us/img31/7973/odasingle134725878.jpg (http://img31.imageshack.us/i/odasingle134725878.jpg/)

14th 22/11/1995 (http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8822%E6%97%A5) 君との思い出 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%80%9D%E3%81%84%E5%8 7%BA)

http://img836.imageshack.us/img836/5705/199511224795358.jpg (http://img836.imageshack.us/i/199511224795358.jpg/)

15th 21/5/1997 (http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8821%E6%97%A5) 遠い海辺 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E3%81%84%E6%B5%B7%E8%BE%BA)

http://img832.imageshack.us/img832/263/41glmhshl4907942.jpg (http://img832.imageshack.us/i/41glmhshl4907942.jpg/)

16th 24/7/1997 (http://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8824%E6%97%A5) 伝えたいことがあるんだ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%93%E3%8 1%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%93%E3%81%A0)

http://img842.imageshack.us/img842/3196/a3144977084.jpg (http://img842.imageshack.us/i/a3144977084.jpg/)

17th 29/8/1997 (http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8829%E6%97%A5) 緑の街 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E3%81%AE%E8%A1%97_%28%E5%B0%8F%E7%94%B0% E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img714.imageshack.us/img714/9573/odasingle185885851.jpg (http://img714.imageshack.us/i/odasingle185885851.jpg/)

18th 21/10/1999 (http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8821%E6%97%A5) こんな日だったね (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E6%97%A5%E3%81%A0%E3%8 1%A3%E3%81%9F%E3%81%AD)
http://img248.imageshack.us/img248/5012/odasingle19.jpg (http://img248.imageshack.us/i/odasingle19.jpg/)

19th 23/3/2000 (http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8823%E6%97%A5) woh woh (http://ja.wikipedia.org/wiki/Woh_woh)

http://img843.imageshack.us/img843/7727/odasingle20.jpg (http://img843.imageshack.us/i/odasingle20.jpg/)

20th 7/3/2001 (http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%887%E6%97%A5) 風の街 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E3%81%AE%E8%A1%97_%28%E5%B0%8F%E7%94%B0% E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img137.imageshack.us/img137/5061/odasingle21.jpg (http://img137.imageshack.us/i/odasingle21.jpg/)

21st 27/2/2002 (http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8827%E6%97%A5) キラキラ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A9_%28%E5%B0%8F% E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)
http://img651.imageshack.us/img651/8859/odasingle225646781.jpg (http://img651.imageshack.us/i/odasingle225646781.jpg/)

22nd 25/2/2004 (http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8825%E6%97%A5) まっ白 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%A3%E7%99%BD)
http://img690.imageshack.us/img690/5517/odasingle235634939.jpg (http://img690.imageshack.us/i/odasingle235634939.jpg/)


23rd 25/5/2005 (http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8825%E6%97%A5) たしかなこと (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%93%E3%8 1%A8)

http://img40.imageshack.us/img40/2711/odasingle245784967.jpg (http://img40.imageshack.us/i/odasingle245784967.jpg/)

24th 25/4/2007 (http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8825%E6%97%A5) ダイジョウブ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%8 3%96)
http://img248.imageshack.us/img248/2668/odasingle255587470.jpg (http://img248.imageshack.us/i/odasingle255587470.jpg/)


25th 15/8/2007 (http://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8815%E6%97%A5) こころ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D_%28%E5%B0%8F%E7%94%B0% E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img148.imageshack.us/img148/2362/odasingle26.jpg (http://img148.imageshack.us/i/odasingle26.jpg/)

26th 5/11/2008 (http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%885%E6%97%A5) 今日も どこかで (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%82%82_%E3%81%A9%E3%81%93%E3% 81%8B%E3%81%A7)

http://img695.imageshack.us/img695/4030/49142c3427b9d6151856.jpg (http://img695.imageshack.us/i/49142c3427b9d6151856.jpg/)

27th 25/2/2009 (http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8825%E6%97%A5) さよならは 言わない (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AF_%E8% A8%80%E3%82%8F%E3%81%AA%E3%81%84)

http://img840.imageshack.us/img840/8569/123586785705316402949sa.jpg (http://img840.imageshack.us/i/123586785705316402949sa.jpg/)

28th 17/11/2010 (http://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%8817%E6%97%A5) グッバイ (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%90%E3%82%A4_%28%E5%B0%8F% E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E6%9B%B2%29)

http://img89.imageshack.us/img89/8616/4110091822.jpg (http://img89.imageshack.us/i/4110091822.jpg/)


ORIGINAL ALBUMS

Stt | Ngày Phát Hành | Tên

1st 4/12/1986 (http://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%884%E6%97%A5) K.ODA (http://ja.wikipedia.org/wiki/K.ODA) ※オフコース在籍時の作品
http://img51.imageshack.us/img51/8698/kodas.jpg


2nd 5/3/1988 (http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%885%E6%97%A5) BETWEEN THE WORD & THE HEART (http://ja.wikipedia.org/wiki/BETWEEN_THE_WORD_%26_THE_HEART) ※オフコース在籍時の作品

http://img218.imageshack.us/img218/4138/thumbun.jpg (http://img218.imageshack.us/i/thumbun.jpg/)3rd 9/5/1990 (http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%889%E6%97%A5) Far East Café (http://ja.wikipedia.org/wiki/Far_East_Caf%C3%A9)

http://img202.imageshack.us/img202/5915/21mbiwkqhilsl500aa30028.jpg (http://img202.imageshack.us/i/21mbiwkqhilsl500aa30028.jpg/)4th 25/1/1992 (http://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8825%E6%97%A5) sometime somewhere (http://ja.wikipedia.org/wiki/Sometime_somewhere)

http://img534.imageshack.us/img534/2427/odakazumasasometimesome.jpg (http://img534.imageshack.us/i/odakazumasasometimesome.jpg/)5th 27/10/1993 (http://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8827%E6%97%A5) MY HOME TOWN (http://ja.wikipedia.org/wiki/MY_HOME_TOWN)

http://img690.imageshack.us/img690/3764/odakazumasamyhometown22.jpg (http://img690.imageshack.us/i/odakazumasamyhometown22.jpg/)

6th 19/4/2000 (http://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8819%E6%97%A5) 個人主義 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%B8%BB%E7%BE%A9_%28%E5%B0%8F% E7%94%B0%E5%92%8C%E6%AD%A3%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83 %AB%E3%83%90%E3%83%A0%29)

http://img87.imageshack.us/img87/376/s27363872359194.jpg (http://img87.imageshack.us/i/s27363872359194.jpg/)

7th 15/6/2005 (http://ja.wikipedia.org/wiki/6%E6%9C%8815%E6%97%A5) そうかな 相対性の彼方 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%8B%E3%81%AA)
http://img560.imageshack.us/img560/8056/oda2429158.jpg (http://img560.imageshack.us/i/oda2429158.jpg/)COVER ALBUM
Stt | Ngày Phát Hành | Tên

1st 1/2/1996 (http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%881%E6%97%A5) LOOKING BACK (http://ja.wikipedia.org/wiki/LOOKING_BACK)

http://img7.imageshack.us/img7/7060/lookingback2530065.jpg (http://img7.imageshack.us/i/lookingback2530065.jpg/)


2nd 16/5/2001 (http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%9C%8816%E6%97%A5) LOOKING BACK 2 (http://ja.wikipedia.org/wiki/LOOKING_BACK_2)

http://img24.imageshack.us/img24/6401/32010303222593534.jpg (http://img24.imageshack.us/i/32010303222593534.jpg/)

Onion Club
01-02-2011, 07:53 PM
Những bài hát tiêu biểu

(Xin mạn phép quote lại những bài hát đã được post trong box nhạc truyền thống^^")

Aki no kehai (tam dịch: Dáng thu) - Kazumasa Oda

http://img13.imageshack.us/img13/7348/dsc01200s.jpg

http://www.nhaccuatui.com/m/1OWdSEyiAs

http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/1211123816-78ce2c2e08ec9b2cae2d75b32e34ad98.mp3

D o w n l o a d (http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/1211123816-78ce2c2e08ec9b2cae2d75b32e34ad98.mp3)
(http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/1211123816-78ce2c2e08ec9b2cae2d75b32e34ad98.mp3)
Are ga anata no suki na basho
Minato ga mioroseru kotakai koen

Anata no koe ga chiisaku nara
Boku wa damatte soto o miteru

Me o tojite iki o tomete
Saka no boru honno hito toki

Konna koto wa ima made nakatta
Boku ga anata kara hanarete yuku
Boku ga anata kara hanarete yuku

Tasogare wa kaze o tomet
Chigireta kumo wa mata hitotsu ni naru

"Ano uta dake wa hoka no dare nimo
Utawanai dene tada sore dake"

Ooi naru kawa no youni
Toki wa nagare modoru subemonai

Konna koto wa ima made nakkata
Wakare no kotoba o sagashiteiru
Wakare no kotoba o sagashiteiru

Aa uso demo ii kara
Hohoemu furi o shite

Boku no seiippai no yasashisa o
Anata wa uke tomeru hazu mo nai

Konna koto wa ima made nakkata
Boku ga anata kara hanarete yuku

Oh!Yeah!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d2/K.Oda.jpg

Kazumasa Oda (小田和正) sinh ngày 20 tháng 9 năm 1947 là một nhạc sỹ kiêm ca sỹ. Ông cũng được biết đến với vai trò leader của nhóm nhạc rock Off Course.

Khi còn là ca sỹ hát chính trong ban nhạc Off Course, Oda đã sáng tác khác nhiều bài hát trong thập kỷ những năm 70, 80. Ông và Yasuhiro Suzuki (người đã rời ban nhạc năm 1982) là những thành viên nòng cốt của ban nhạc. Ban nhạc đã rất thành công với những single như "Sayonara" (1979), "Yes-No" (1980), và "Kimi ga Uso o Tsuita" (1984) đều được viết bởi Oda.

Năm 1985 ông bắt đầu công việc viết nhạc với vai trò cá nhân. Ông sản xuất rất nhiều single hit với vai trò Nhạc sỹ kiêm Ca sỹ như "Little Tokyo" (1989), "Itsuka Dokokade" (1992), "Tsutaetai Koto ga Arunda" (1997) và "Kirakira" (2002). Single thành công nhất của ông là "Love Story wa Totsuzen ni" (1991), đây là ca khúc chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Tokyo Love Story. Single đã bán được trên 2,580,000 bản và trở thành một trong 8 single bán chạy nhất của Nhật.

Trong thế kỷ 21, ông ra mắt ba album và hầu hết đều chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng âm nhạc Oricon. Album Jiko Best (2002) đã bản được trên 2,200,000 bản. Với album Soukana (2005), single "Kokoro" (2007) ông trở thành nghệ sỹ solo lớn tuổi nhất chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Oricon's album chart & Oricon's single chart.

Vào ngày 6 tháng Hai năm 1991, ông đã ra mắt single "Oh!Yeah!" (double A-side single). Bài hát được sử dụng làm nhạc nền chương trình quảng cáo của công ty Dai-ichi Mutual Life Insurance. Single này đã bán được gần 2,600,000 bản và trở thành CD bán chạy nhất Nhật bản thời điểm đó.

http://ec1.images-amazon.com/images/I/41AN5MVE4SL.jpg

http://www.vietxgen.com/forum/music_box/upload/1217753239-3f195f7b74b828273a116091a0e9268d.mp3

Oh!Yeah!

Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!
Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!

Hodoketa kami ga suki yoko kao wa adokenaku
Yawaraka naku chibiru fusage wa Ah
Fuzaketeru furishite kasureta koe mimi mo to
Sasayaku ai wa itsudemo kotoba koete
Sari yuku natsu no ushiro sugata ga
Koi suru futari setsu naku sasete
Kimi ga yubi o kara maseru

Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!
Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!

Ureshii toki wa migi hidari no kata wa namida
Motareru kimi no nukumori Ah
Shinjirarenai kurai yasashii sono hohoemi
Chiisaku yureru mune ni toki o wasurete

Nagareru hoshi ni omoi wa hitotsu
Yaketa suhada ga mata fure atte
Isso kono mama yoake made

Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!
Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!

Nagareru hoshi ni omoi wa hitotsu
Yaketa suhada ga mata fure atte
Isso kono mama yoake made

Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!
Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!

---
My comment: Một bài hát đã xuất hiện từ khá lâu (1991) nhưng lại mang hơi hướng của dòng nhạc world music hiện đại (dù rằng dòng nhạc này mới chỉ phát triển mạnh trong thế kỷ 21) pha lẫn chất jazz cổ điển. Oh!Yeah! bản thân nó đã mang hơi hướng của phương Tây kể cả cách viết nhạc, luyến láy, âm điệu nhưng lại phảng phất sức sống Á đông. Đừng nghe một lần mà vội kết luận nó. Hãy từ từ thưởng thức bạn sẽ thấy hết cái hay, cái đẹp của bài hát.

(Cảm ơn anh Shuya và anh KHA rất nhiều :"> )

mito_chan
04-04-2012, 02:09 PM
Mới đây mua được album Jikou Best của Oda Kazumasa (hàng second hand nên giá cũng không đắt, được cái đồ xịn, đóng mác made in Japan ~ cho mình khoe phát ~)
Lại mới tìm được ca khúc Sayonara, bài hát mà ngày bắt đầu học tiếng Nhật đã thích mê rồi. Hồi đó tình cờ nghe được trên Đài truyền hình Hà nội :22-idle:


http://youtu.be/pjUKmsOtOtw

Ngoài tự sáng tác và hát những ca khúc của mình (đều tạo hit cả) thì bác cũng còn cover lại nhiều bài hát khác. Giọng hát cao của bác là giọng nam mà mình thích nhất từ trước đến giờ.

Có thể là mọi người nghe lúc đầu sẽ thấy lạ lạ nhưng mà cách hát và phát âm chữ Konayuki của bác rất đẹp, chỉ riêng cái khúc đó thôi mà khiến mình thích cả cái bản cover bài Konayuki này của bác
http://youtu.be/k_ZjFyP9yzA

Rồi cả bản cover Yozora no Mukou
http://youtu.be/QT0fn8H_gF0

Và Sekai ni hitotsu dake no Hana
http://youtu.be/YHeNNrEvTtE

Nếu có thời gian sẽ cố rip cái đĩa Jikou Best và share cùng mọi người :D Nó rất hay mặc dù các hit cũ của Off Course được phối lại theo phong cách giản dị hơn. Nhất là bài Kotoba ni dekinai giống như được thu âm trực tiếp từ live của bác vậy, có cả tiếng vỗ tay của khán giả ^^. Gần đây, hồi kỷ niệm 1 năm động đất sóng thần thấy bài Tashika na koto của bác hay lắm, mọi người cũng thử nghe xem sao. :)
Còn nữa, nếu vào trang web chính thức của bác sẽ thấy có một hình chibi ông lão rất đáng yêu đứng hát trên cái đàn Piano :) Vào xem thử cũng thấy hay ^^

fantasy
05-04-2012, 07:26 PM
Mềnh có biết chú này.
Xem mấy ct đêm Giáng Sinh siêu hay luôn á.

Cho mình hỏi, có phải chú là thầy của Kiyoe trong nhóm Ikimono Gakari ko vậy???

ngocanh93
05-04-2012, 09:03 PM
hoa cả mắt:18-hot: