PDA

View Full Version : <choco's creations> i want to love without being h.u.r.t_choco.
07-02-2011, 02:19 AM
huhu mình là mem mới. hãy giúp đỡ mình nha.

._____________________.


huhu đừng chọi đá ._. mình biết khả năng mình như #%#$^(%*@$@$ mòa ._.http://cB1.upanh.com/19.0.25009930.Lp70/408.jpghttp://cB0.upanh.com/19.0.25009949.qqD0/409.jpghttp://cB7.upanh.com/19.0.25009956.3LP0/410.jpghttp://cB6.upanh.com/19.0.25009975.Ooz0/411.jpghttp://cB8.upanh.com/19.0.25009997.vzZ0/412.jpg
http://cB3.upanh.com/19.0.25010012.SSi0/413.jpghttp://cB5.upanh.com/19.0.25010024.Ufh0/414.jpghttp://cB5.upanh.com/19.0.25010034.ZOW0/415.jpghttp://cB9.upanh.com/19.0.25010038.qtz0/416.jpghttp://cB3.upanh.com/19.0.25010042.uL50/417.jpg
http://cB0.upanh.com/19.0.25010049.tom0/418.jpghttp://cB3.upanh.com/19.0.25010052.yke0/419.jpghttp://cB8.upanh.com/19.0.25010057.16v0/420.jpghttp://cB5.upanh.com/19.0.25010064.79I0/421.jpghttp://cB9.upanh.com/19.0.25010068.rT30/422.jpg
http://cB4.upanh.com/19.0.25010073.Sz50/423.jpghttp://cB5.upanh.com/19.0.25010084.T3c0/424.jpghttp://cB9.upanh.com/19.0.25010088.FFE0/425.jpghttp://cB1.upanh.com/19.0.25010090.cAk0/426.jpghttp://cB2.upanh.com/19.0.25010101.z0r0/427.jpg
http://cB7.upanh.com/19.0.25010106.obx0/428.jpghttp://cB3.upanh.com/19.0.25010112.m5m0/429.jpghttp://cB4.upanh.com/19.0.25010123.ZDy0/430.jpghttp://cB3.upanh.com/19.0.25010132.QGC0/431.jpghttp://cB2.upanh.com/19.0.25010141.aMb0/432.jpg
http://cB4.upanh.com/19.0.25010163.zN50/433.jpghttp://cB9.upanh.com/19.0.25010168.1Ew0/434.jpghttp://cB4.upanh.com/19.0.25010173.Oh20/435.jpghttp://cB2.upanh.com/19.0.25010371.5Bl0/itshurt.jpg

http://cB2.upanh.com/19.0.25010541.BlU0/ai.jpg

à thú thật thì mình là fan gơ nửa mùa..

Cốm
08-02-2011, 12:33 AM
yêu phết ♥

ayakachan
12-07-2011, 11:48 AM
Cho mình chôm mấy tấm đc k bạn :->

Có cả chu pi em :))

Sữa Chua
24-09-2012, 11:31 PM
Màu ngon quá <3

QV icon :(

Đống icon chất quá <3