PDA

View Full Version : Khảo sát trình diễn moto bay tại Lễ hội Genki NB tại VNMyDyingDoom
01-03-2011, 12:15 PM
Mọi người ơi, Lễ hội Genki Nhật Bản tại VN sắp tới định tổ chức trình diễn moto bay. Để chương trình được lên lịch phù hợp và chuyên nghiệp, BTC rất mong các bạn có thể giúp đỡ BTC bằng cách hoàn thành survey này:

https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHlJMGdMQXlOb2NSajctWENuSU9QN 2c6MQ

Cám ơn các bạn rất nhiều!!!

MyDyingDoom
01-03-2011, 03:18 PM
Nếu được mong các bạn phổ biến survey này dùm mình. Xin cảm ơn.