PDA

View Full Version : [2011][D][HeroVN] Kaizoku Sentai GokaigerTendou Souji
08-03-2011, 11:45 PM
http://i1209.photobucket.com/albums/cc383/lovemailinh/gokai.jpg?t=1299393623

Nội dung:

Trong quá khứ, 34 nhóm Sentai bảo vệ Trái Đất đã hợp lực với nhau chống lại Đế Quốc Vũ Trụ Zangyack. Với tất cả sức mạnh của mình và dưới sự lãnh đạo của Akaranger, cả 34 đội chiến binh đã đẩy lùi được thế lực này, nhưng cái giá phải trả là tất cả sức mạnh của họ.
Nay, 1 nhóm Sentai mới xuất hiện, Kaizoku Sentai Gokaiger, họ dong buồm khắp vũ trụ để tìm Vũ Trụ Đệ Nhất Kho Báu. Nhưng đồng thời, Zangyack một lần nữa trỗi dậy và quyết tâm xâm lược bằng được Địa Cầu, nơi chứa đựng kho báu mà Gokaiger đang tìm kiếm.Từ đây, Gokaiger kế thừa sự nghiệp của 34 đội Sentai trước chiến đấu với Zangyack bảo vệ Trái Đất. Đồng thời tìm kiếm kho báu của họ.

Nhân lực:
Project leader: Tendou Souji (http://herovn.taro.tv/u1)
Translator: Beelzebub (http://herovn.taro.tv/u67)
AssDraw: VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/u85)
Opening - Ending Translator: Tommy Vercetti (http://herovn.taro.tv/u55)
Timer, Editor, Typesetter: Tendou Souji (http://herovn.taro.tv/u1)
Karaoke Timer: Tetsuji Tamayama (http://herovn.taro.tv/u253), TokuBoy (http://herovn.taro.tv/u3)
Karaoke Effect: VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/u85), Takeru_kakeru (http://herovn.taro.tv/u845)
Encoder: Takeru_kakeru (http://herovn.taro.tv/u845) (SD), VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/u85) (HD)
Quality Checker: Tommy Vercetti (http://herovn.taro.tv/u55), TokuBoy (http://herovn.taro.tv/u3), toailuong (http://herovn.taro.tv/u65)
Uploader: Takeru_kakeru (http://herovn.taro.tv/u845), VipboyFBI (http://herovn.taro.tv/u85), Tommy Vercetti (http://herovn.taro.tv/u55), Tendou Souji (http://herovn.taro.tv/u1)

http://i21.servimg.com/u/f21/15/11/44/05/downlo11.png

Kaizoku Sentai Gokaiger

Promo #1 (http://www.megaupload.com/?d=4KIPEA0S)
Promo #2 (http://www.megaupload.com/?d=QIAYYNC9)
Promo #3 (http://www.megaupload.com/?d=HV6RHS6M)

Episode 1
Hải Tặc Vũ Trụ xuất hiện (宇宙海賊現る, Uchū Kaizoku Arawaru)

SD (480p): Megaupload (http://www.megaupload.com/?d=RU6LKK5N) | Mediafire (http://www.mediafire.com/?dh8iwc2cbe5hz07) | 4Share (http://up.4share.vn/f/3100050606010401/%5BHeroVN%5DKaizoku_Sentai_%20Gokaiger_Vietsub_SD. avi) | MegaShare (http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EA6A3AE219) | Torrent Download (http://sourceforge.net/projects/go-kai/files/%5BHeroVN%5DKaizoku_Sentai_%20Gokaiger_01_Vietsub_ SD.avi.torrent/download)
HD (720p): Megaupload (http://www.megaupload.com/?d=0HG8TRM0) | Mediafire (http://www.mediafire.com/?26qk28fgc2qwo) | 4Share (http://up.4share.vn/f/5263676260626763/HeroVN Kaizoku Sentai Gokaiger 01 HD 720p.mkv.file) | MegaShare (http://tinypaste.com/89b04) | Torrent Download (https://sourceforge.net/projects/go-kai/files/(HeroVN) Kaizoku_Sentai_Gokaiger_01_ HD_720p.mkv.torrent/download)

Episode 2
Giá trị của hành tinh này (この星の価値 - Kono Hoshi no Kachi)

SD (480p): Megaupload (http://www.megaupload.com/?d=VK60GBG2) | Mediafire (http://www.mediafire.com/?2cco4slptjaqaw9) | 4Share | MegaShare (http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D857524F17) | Torrent Download (http://sourceforge.net/projects/go-kai/files/%5BHeroVN%5D%20Kaizoku_Sentai_Gokaiger_02_SD_480p. mkv.torrent/download)
HD (720p): Megaupload (http://www.megaupload.com/?d=70FPML4K) | Mediafire (http://www.mediafire.com/?x6g2qj3h47f4x) | 4Share | MegaShare (http://tinypaste.com/3b38a) | Torrent Download (http://sourceforge.net/projects/go-kai/files/%5BHeroVN%5D%20Kaizoku_Sentai_Gokaiger_02_HD_720p. mkv.torrent/download)

Coming Soon...

Tendou Souji
11-03-2011, 10:56 PM
Cập nhật Kaizoku Sentai Gokaiger Episode 2 HD, have fun...

Tendou Souji
12-03-2011, 09:21 AM
Cập nhật link SD cho mọi người :x

Tendou Souji
13-03-2011, 10:33 AM
Add link Mu cho mọi người...

lekieunhu
14-03-2011, 03:10 PM
Translator có một người thì cũng kăng à :D
Good job ;)