PDA

View Full Version : BLUE BIRD Mu-mo CMMikio Almasy
15-06-2006, 04:09 PM
BLUE BIRD Mu-mo CM

Windows Media Player: 300KB (http://www.avexnet.or.jp/avexdb/ayu/asx/060609_ta_300.asx) | 56KB (http://www.avexnet.or.jp/avexdb/ayu/asx/060609_ta_56.asx)
Real Player: 128KB (http://www.avexnet.or.jp/avexdb/ayu/ram/060609_ta_128.ram) | 56KB (http://www.avexnet.or.jp/avexdb/ayu/ram/060609_ta_56.ram)


Credit: haoayu~ @ AHO

Kiwi Super Soup
16-06-2006, 09:56 PM
Mu-mo là công ty hay túm lại là cái gièi mà sao dạo này single của sis quảng cáo bằng "cái nèi" nhìu thía?