PDA

View Full Version : [pic] inside BLUE BIRDMikio Almasy
20-06-2006, 10:56 PM
[pic] inside BLUE BIRD

http://img218.imageshack.us/img218/217/p1040570e4er9kw.th.jpg (http://img218.imageshack.us/my.php?image=p1040570e4er9kw.jpg)


Credit: Yana@AyuRevo

Taichi
21-06-2006, 10:04 AM
thêm mấy cái:
-Click to enlarge-
http://img66.imageshack.us/img66/5894/p1040786small6ra.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=p1040786small6ra.jpg) http://img66.imageshack.us/img66/5229/p1040787small5lp.th.jpg (http://img66.imageshack.us/my.php?image=p1040787small5lp.jpg) http://img225.imageshack.us/img225/6003/p1040788small1ry.th.jpg (http://img225.imageshack.us/my.php?image=p1040788small1ry.jpg)

Credit:AHS

Taichi
21-06-2006, 10:05 AM
CD only ver:
http://img71.imageshack.us/img71/1263/p1040799small8bu.th.jpg (http://img71.imageshack.us/my.php?image=p1040799small8bu.jpg) http://img71.imageshack.us/img71/5189/p1040798small4gm.th.jpg (http://img71.imageshack.us/my.php?image=p1040798small4gm.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/4985/p1040797small7kv.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=p1040797small7kv.jpg) http://img226.imageshack.us/img226/3608/p1040796small3up.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=p1040796small3up.jpg)

@AHS

Taichi
21-06-2006, 10:06 AM
CD+DVD vers:
http://img233.imageshack.us/img233/2095/p1040794small8rw.th.jpg (http://img233.imageshack.us/my.php?image=p1040794small8rw.jpg) http://img82.imageshack.us/img82/8962/p1040793small3cw.th.jpg (http://img82.imageshack.us/my.php?image=p1040793small3cw.jpg) http://img233.imageshack.us/img233/1402/p1040791small8ua.th.jpg (http://img233.imageshack.us/my.php?image=p1040791small8ua.jpg) http://img82.imageshack.us/img82/2198/p1040790small7rj.th.jpg (http://img82.imageshack.us/my.php?image=p1040790small7rj.jpg)
@AHS

Ashley_Khanh
22-06-2006, 03:54 AM
Đẹp quá chừng, thx em, Taichi ^.^

Taichi
22-06-2006, 09:40 AM
Đẹp quá chừng, thx em, Taichi ^.^
ko có chi:big_smile
CD scan đẹp quá, màu sắc rực rỡ.:gem9: