PDA

View Full Version : Vote for Ayu now!!!Taichi
21-06-2006, 09:58 AM
vote here:
http://lifemusic.ru/vote.html
Chú ý: phải vote 5 ứng cử viên mới được. Vote cho Ayu ngay!!!Hiện nay số phiếu là trên 112 phiếu(2.6%).
:gem21: :gem21: :gem21:

Poshi Assari
26-06-2006, 12:30 PM
Ui ss đứng thứ 3, vượt wa cả Madonna lun, chắc nhờ đi cổ động thế nì.

Kiwi Super Soup
26-06-2006, 01:07 PM
Lúc đàu Ayu đứng nhứt đó,cách đây vai tuần
Chắc cái nài là bảng mới hèn chi Ayu từ 1xx xuống còn 3 mươi mấy

Poshi Assari
26-06-2006, 04:05 PM
Đâu có, ss hiện có 38 phiếu(3.2%) đứng thứ 3 mà. ss vượt wa khối ca sĩ quốc tế, thích thật.

dirtytoxic
09-07-2006, 10:36 PM
jeyy!
tuột tuột tuột!! kéo kéo kéo!!!
ko nổi nữa! tuột lun ><
tuột là phải!! Phải xuống, để mốt lấy sức kéo ladies night~another night~ lên!! Tuột quần vì kéo lun ><