PDA

View Full Version : [HELP] Về việc encode!!!!Tiêu Dao Tử
08-06-2011, 01:17 PM
Aki dùng vỉtualdub để encode, trước giờ vẫn tốt nhưng tự dưng gần đây lại gặp vấn đề, cụ thể là bị hiện tượng vỡ hình


dùng XDiv và xH264 đều bị lỗi như vậy, có ai biết nguyên nhân tại sao không???

HH
10-06-2011, 09:49 AM
Aki dùng vỉtualdub để encode, trước giờ vẫn tốt nhưng tự dưng gần đây lại gặp vấn đề, cụ thể là bị hiện tượng vỡ hình


dùng XDiv và xH264 đều bị lỗi như vậy, có ai biết nguyên nhân tại sao không???

thế RAW của em có bị lỗi không? Thường trường hợp này chỉ gặp khi RAW bị lỗi :-?