PDA

View Full Version : Wallpaper & Art by SoraBé SORA
10-06-2011, 02:20 AM
Đang mới làm PS ko lâu. Giờ hí hoáy làm thử 1 số wallpaper. Mình sẽ úp lên đây từ từ để mọi người xem. Nếu ai thích thì cứ lấy về, tự nhiên. Miễn đừng dùng kinh doanh là được, vì hình gốc là ko phải của mình. Phải nói trước vậy để đỡ mắc công phiền phức và cho đúng với thủ tục. :cute_rabbit130::cute_rabbit130::cute_rabbit130:

Để lấy hình nguyên size hãy vào link bên dưới mỗi tấm hình nhé. Tại up trên Flickr nên hơi phiền phức 1 chút. :cute_rabbit36:

Đầu tiên là một số ảnh về các tinh vân đã được chỉnh sửa lại:

http://farm6.static.flickr.com/5103/5805625192_ca68a72a5f.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805625192/)
Bella Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805625192/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2500/5805625896_38251e799a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805625896/)
Phoenix Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805625896/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5222/5805627962_82f2f84e47.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805627962/)
Highway Unicorn (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805627962/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3012/5805069627_7ed6e47784.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805069627/)
Sephiroth Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805069627/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5110/5805631648_a8e887c27a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805631648/)
Amazing Coulour Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805631648/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3481/5805074581_9ff14100e1.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805074581/)
Cyber Universe (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805074581/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:25 AM
http://farm3.static.flickr.com/2318/5805076797_78b404e31d.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805076797/)
Eagle Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805076797/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3014/5805079899_6c9ccb7661.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805079899/)
Crows and Leaves in Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805079899/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2303/5805640494_08c1057498.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805640494/)
Firelight Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805640494/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3015/5805644626_1e7b853d54.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805644626/)
The eye of the universe (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805644626/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2281/5805086529_d5ef14ea26.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805086529/)
Arch Angeling (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805086529/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:26 AM
http://farm3.static.flickr.com/2301/5805089649_8aa688f904.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805089649/)
Heart Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805089649/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2231/5805652914_101d108c75.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805652914/)
Angel Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805652914/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3169/5805654994_e6db82c43d.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805654994/)
Star Explosion (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805654994/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5262/5805659826_a27b88724f.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805659826/)
Glowing Lagoon (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805659826/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5315/5805737098_e78895bf4a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805737098/)
Nelix Nebula in Valentine mood (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5805737098/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2582/5806894865_e74f687aaf.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5806894865/)
Red spider nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5806894865/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2511/5807304444_16effedd70.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5807304444/)
Witch's broom Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5807304444/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Onion Club
10-06-2011, 02:28 AM
Đẹp, nhưng nhìn hơi rối đó anh ' '~

Bé SORA
10-06-2011, 02:29 AM
Tiếp theo là một bộ về tranh phong cảnh mà mình đã làm:

http://farm3.static.flickr.com/2483/5809089476_253f8071b9.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809089476/)
Far Mountain (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809089476/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5197/5809090970_4c7fdea844.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809090970/)
Desert (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809090970/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2375/5808529377_cf1664bc45.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808529377/)
Mountain (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808529377/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2353/5808531133_5596554c1d.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808531133/)
Old Men (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808531133/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5194/5809096002_a09dcce3cd.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809096002/)
Autumn (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5809096002/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3277/5808534253_5b0eaac925.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808534253/)
Mountain & Valley (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808534253/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3105/5808536513_e2ac7c2605.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808536513/)
Winter (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808536513/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5032/5808732331_6bc61b9937.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808732331/)
River (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5808732331/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:31 AM
Đẹp, nhưng nhìn hơi rối đó anh ' '~

Ờ, tại anh cố tình làm nó vậy. Hí hí, có lẽ vì tâm trạng lúc đó chăng. Thx em đã comment nhé. :cute_rabbit63:

Bé SORA
10-06-2011, 02:34 AM
Tiếp theo là một bộ ảnh khác về những sinh vật biển kỳ lạ:

http://farm4.static.flickr.com/3129/5810798511_a563a7b10a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810798511/)
Luminous UFO (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810798511/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2487/5810799109_a4bafa5111.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810799109/)
Moon Jellyfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810799109/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2059/5810802003_70ff5ae313.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810802003/)
Ink Jellyfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810802003/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3663/5811366438_acd296d733.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811366438/)
Virus Jellyfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811366438/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2593/5810803635_d3c122ebe7.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810803635/)
Dance of the Jellyfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810803635/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3588/5811368316_fef72b0d83.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811368316/)
Lonely UFO (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811368316/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:35 AM
http://farm4.static.flickr.com/3096/5811368892_97acd86d9e.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811368892/)
Cyber Jellyfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811368892/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2298/5810805555_a5da4c4b90.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810805555/)
Rainbow Seaslug (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810805555/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5149/5811370592_3cfe464f4a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811370592/)
Dragonfish (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811370592/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5141/5810807523_8d7e2a3e35.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810807523/)
Little Angel (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5810807523/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2685/5811373982_0b0bbac66b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811373982/)
Is it Xmas yet? (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5811373982/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:37 AM
Tiếp theo là một bộ ảnh về các sinh vật cực kỳ dễ thương của vùng cực. Mình là mình khoái mấy con này lắm đó nha. :cute_rabbit63::cute_rabbit63::cute_rabbit63::cute _rabbit63:

http://farm6.static.flickr.com/5149/5814721240_d7ef22d69a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721240/)
Fox 1 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721240/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3243/5814721500_6c24a368a0.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721500/)
Fox 2 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721500/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2446/5814153857_c11a7189e0.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814153857/)
Fox 3 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814153857/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2378/5814721966_1b8691d6a5.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721966/)
Fox 4 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814721966/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3553/5814145709_f09196a54b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814145709/)
Penguin 1 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814145709/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:38 AM
http://farm3.static.flickr.com/2059/5814714540_f77bce7e5b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814714540/)
Penguin 2 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814714540/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2757/5814714836_21ec38bc2a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814714836/)
Penguin 3 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814714836/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3459/5814146845_76b093d0f9.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814146845/)
Penguin 4 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814146845/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3539/5814147571_93913835c4.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814147571/)
Penguin 5 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814147571/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5068/5814148203_851a7c436c.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814148203/)
Penguin 6 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814148203/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3111/5814148627_23117bebb0.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814148627/)
Penguin 7 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814148627/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:38 AM
http://farm4.static.flickr.com/3550/5814149335_b96ab32b0d.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814149335/)
Polar Bear 1 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814149335/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5310/5814718110_dbd2978912.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814718110/)
Polar Bear 2 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814718110/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3039/5814719510_7c315f1502.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814719510/)
Polar Bear 3 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814719510/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2517/5814720646_7568475fb3.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814720646/)
Polar Bear 4 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814720646/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3337/5814150225_e997eb3bd9.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814150225/)
Polar Bear 5 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5814150225/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 02:39 AM
Tạm thời là mới tới đó thôi. Nhưng tương lai sẽ làm thêm nữa. Chắc là sẽ tiếp tục thêm 1 số tấm về động vật vùng cực. Nếu ai có ý tưởng hay muốn làm về 1 chủ đề nào đó, các bạn có thể nêu ra. Mình sẽ cố gắng thực hiện. :cute_rabbit105:

thao33
10-06-2011, 02:41 AM
Em thích bức thứ 3 :">

Bé SORA
10-06-2011, 02:41 AM
Em thích bức thứ 3 :">

Bức thứ 3 của bộ nào vậy bạn Thảo?? Thx đã comment nhé.

thao33
10-06-2011, 02:50 AM
Bộ đầu tiên đó anh. Chắc em cũng đang như thế đó :))

Bé SORA
10-06-2011, 03:00 AM
Bộ đầu tiên đó anh. Chắc em cũng đang như thế đó :))

Tấm này à bạn thảo:
http://farm6.static.flickr.com/5222/5805627962_82f2f84e47.jpg

Tấm này lấy cảm hứng từ bài Highway Unicorn của Lady Gaga. :cute_rabbit90:

Bé SORA
10-06-2011, 11:05 PM
http://farm4.static.flickr.com/3114/5818423612_d7e07520d5.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818423612/)
Rabbit 1 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818423612/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3310/5817856423_962033f7da.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817856423/)
Rabbit 2 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817856423/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5279/5817856805_1dc20f5e3b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817856805/)
Rabbit 3 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817856805/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2286/5818425352_bda3faf08a.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818425352/)
Rabbit 4 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818425352/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3271/5817857585_7f0f42c3d6.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817857585/)
Seal 1 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5817857585/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2565/5818427286_c87dc3d53f.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818427286/)
Seal 3 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818427286/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm3.static.flickr.com/2766/5818426674_3772170232.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818426674/)
Seal 2 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818426674/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm4.static.flickr.com/3332/5818427672_4fdb67b38c.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818427672/)
Seal 4 (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5818427672/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
10-06-2011, 11:06 PM
Thêm 1 số bé động vật vùng cực dễ thương nữa. Hí hí. :cute_rabbit130::cute_rabbit130::cute_rabbit130::c ute_rabbit130:

tempo
10-06-2011, 11:33 PM
Tớ thích bức thứ 2 và thứ 5 ở post 17, thanks sora nhé!
Nhìn dễ chịu lắm ý :)

thao33
10-06-2011, 11:35 PM
Tấm này à bạn thảo:
http://farm6.static.flickr.com/5222/5805627962_82f2f84e47.jpg

Tấm này lấy cảm hứng từ bài Highway Unicorn của Lady Gaga. :cute_rabbit90:

Dạ đúng rồi anh ơi :D

Bé SORA
22-07-2011, 02:10 AM
Dạo này, sau một số biến cố về tình cảm, cảm xúc lại trở lại. Và thế là có thêm hứng khởi để sáng tác một loạt ảnh về Nebula nữa. Bé thỏ làm 1000 tấm dạng như vậy cũng được. Cảm hứng rất là nhiều với đề tài này. Có lẽ vì đầu óc rối rắm chăng??:cute_rabbit86::cute_rabbit86::cute_rabbit 86:

http://farm7.static.flickr.com/6147/5946501343_8f9ce33f04_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5946501343/)
Star galaxy (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5946501343/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6127/5946516225_906018c4ef_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5946516225/)
Flower Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5946516225/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6134/5947078572_d20c6e7fdd_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5947078572/)
Cat Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5947078572/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6018/5947088342_3bffbec273_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5947088342/)
Medusa Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5947088342/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
22-07-2011, 02:12 AM
http://farm7.static.flickr.com/6018/5951428556_ed962e0b4e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951428556/)
Tree Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951428556/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6144/5951431586_d31e2c1a5a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951431586/)
Leaf Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951431586/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6124/5950878669_93eeb820e6_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5950878669/)
Sagittarius Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5950878669/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6137/5951567072_70ae74bdcb_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951567072/)
Orion Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5951567072/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
22-07-2011, 02:49 AM
http://farm7.static.flickr.com/6011/5961811126_4d267bed4d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961811126/)
Butterflies Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961811126/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6124/5961828716_5361e6fa15_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961828716/)
Neo Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961828716/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6012/5961297623_f59d22b029_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961297623/)
Cat Paw Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961297623/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6022/5961328063_000ca5e813_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961328063/)
Mass Paint Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961328063/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

http://farm7.static.flickr.com/6150/5961902804_8964ef3351_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961902804/)
Lace Nebula (http://www.flickr.com/photos/watanuki14/5961902804/) của watanuki14 (http://www.flickr.com/people/watanuki14/), trên Flickr

Bé SORA
22-07-2011, 02:50 AM
Xong. Tạm thời là như vậy trước đã. Chừng nào rảnh làm típ. :cute_rabbit87::cute_rabbit87: