PDA

View Full Version : [Other] The Ink SpotsWalt Disney
13-07-2011, 03:54 PM
Đây là một band nhạc khá nổi ở Mỹ vào những năm 30s 40s, có thể nói đã góp phần define ra dòng nhạc Blues và Rock and Roll :D

I don't want to set the world on fire
http://www.youtube.com/watch?v=pSK-1guFLDk

The best thing in life are free
http://www.youtube.com/watch?v=Ve_gl_uU4bQ