PDA

View Full Version : [Việt Nam]Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng chính thức từ nhiệmTaichi
24-06-2006, 06:29 PM
Sáng nay, Quốc hội chuyển sang phần thảo luận về công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước. Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đều đã có đơn xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội.

Mở đầu phiên họp sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến. Tổng Bí thư nói:

""Sau Đại hội Đảng X, nhân sự BCH TƯ Đảng và Bộ Chính trị đã có những thay đổi. Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết hợp hài hoà sự lãnh đạo của Đảng và lãnh đạo của Nhà nước, sự kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cần thiết bố trí lại một số chức danh lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta"".

Tổng Bí thư cho biết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X, nguyện vọng này đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá IX và Đại hội X chấp thuận.

Từ nay cho đến hết ngày 29-6, dự kiến Quốc hội sẽ hoàn tất việc bầu tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó Thủ tướng, 7 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng kiểm toán nhà nước, Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự đánh giá cao đối với Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ông khẳng định họ "là những cán bộ lãnh đạo có tư duy chiến lược, giàu kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn, góp phần rất quan trọng vào hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.“

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bầu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, phê chuẩn thành viên Chính phủ và bầu một số chức danh khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã nhất trí giới thiệu nhân sự với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét trình Quốc hội

Các đồng chí được giới thiệu đều trải quan rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ công tác được phân công, có phẩm chất và năng lực đảm nhận những trọng trách mới được giao""- Tổng bí thư khẳng định.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn và ghi vào phiếu xin ý kiến về việc xin từ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Từ 14h đến 15h chiều nay, kết quả thảo luận và xin ý kiến này sẽ được Đoàn thư ký kỳ họp báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

15h30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận và việc xin ý kiến nói trên trước Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Ban kiểm phiếu (Ban này sẽ phục vụ tất cả các công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI này).


Ngay sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu vừa được bầu sẽ công bố thể lệ bỏ phiếu để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ nói trên.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phan Văn Khải, Chủ tịch nước đối với ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn An dự kiến sẽ được thông báo vào sáng ngày thứ Hai (26-6).

Sáng 27-6, QH tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước và công bố kết quả nhân sự mới. Tân Chủ tịch nước sẽ giới thiệu nhân sự để QH bầu Thủ tướng. Buổi chiều, QH bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Ngay sau khi đắc cử, Thủ tướng sẽ trình QH phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Ngày 28-6, sau khi QH miễn nhiệm các thành viên Chính phủ, Thủ tướng sẽ trình QH phê chuẩn danh sách bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ. Chủ tịch QH cũng trình nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước. Việc bỏ phiếu phê chuẩn các chức danh trên sẽ tiến hành vào buổi chiều cùng ngày.

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 (29-6), QH sẽ phê chuẩn Phó chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Buổi chiều, QH bế mạc.
(theo VNN)

Taichi
24-06-2006, 06:30 PM
Đơn xin từ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/06/xahoi/PhanVanKhai.jpg
"Kính gửi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII và khoá IX, và theo đề nghị của Chủ tịch nước, tôi đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 1997-2002 và nhiệm kỳ 2002-2007.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tôi đã cùng các thành viên khác trong Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa X và khóa XI đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng và nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội. Chúng tôi đã có phần đóng góp vào những thành tựu đổi mới và phát triển trong gần 10 năm qua và xin nhận phần trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu Chính phủ về những yếu kém và bất cập trong việc thực hiện chức năng của cơ quan chấp hành Quốc hội và cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất.

Đến Đại hội lần thứ X của Đảng, do tuổi cao, ý nguyện của tôi xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương đã được chấp thuận. Để tạo thêm thuận lợi cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Chính phủ, thực hiện việc chuyển giao cho đồng chí trẻ hơn thay tôi đảm đương trách nhiệm trong Chính phủ, tôi xin đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội cho thôi chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp này của Quốc hội khóa XI. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước giới thiệu một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để Quốc hội bầu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Chủ tịch nước và Quốc hội chấp thuận đề nghị của tôi. Tôi xin chân thành cám ơn".
@vnn

Taichi
24-06-2006, 06:31 PM
Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/06/xahoi/TranDucLuong.jpg
"Kính gửi Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!

Tôi có vinh dự được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm khóa, từ khóa V đến khóa IX, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII và IX. Về công tác Nhà nước, tôi được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu và được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ hai khóa (1987-1997), được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh các khoá Quốc hội thứ X và XI (từ 1997 đến nay).

Trong 20 năm qua, tôi đã hết sức cố gắng, toàn tâm toàn ý thực hiện các chức trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần nhất định cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng.

Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, vì tuổi đã cao và thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tôi đã nêu nguyện vọng xin không tái ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa X. Nguyện vọng của tôi đã được Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X chấp thuận.

Để kết hợp hài hòa giữa nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước, nay tôi đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh để chuyển giao nhiệm vụ cho người kế nhiệm.

Mong được Quốc hội chấp thuận nguyện vọng chính đáng của tôi. Tôi tin tưởng người kế nhiệm theo giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X sẽ được Quốc hội tín nhiệm cao và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quý vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cả nước đã tín nhiệm, cộng tác và giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua".
@vnn

Taichi
24-06-2006, 06:32 PM
Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/06/xahoi/NguyenVanAn.jpg
"Kính thưa Quốc hội!

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa X (6/2001) và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XI, tôi đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Trong 5 năm qua tôi đã có nhiều cố gắng thực hiện lời hứa trước Quốc hội và cử tri cả nước. Tuy còn không ít những hạn chế và yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu mong đợi của nhân dân song cũng đã góp phần tích cực cùng cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đổi mới hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Trước Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, tôi đã có đơn xin không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, đồng thời cũng xin thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội ngay sau Đại hội X của Đảng vì tuổi cao, sức yếu, và đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đồng ý.

Đại hội X đã kết thúc thắng lợi, để tạo sự đồng bộ, thuận lợi cho sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Quốc hội, đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI.

Kính trình và rất mong được Quốc hội chấp nhận nguyện vọng của tôi!".
@vnn