PDA

View Full Version : [scans] Pix Ai-chin on Beat FreakTaisuke
04-07-2006, 10:55 AM
Cũng không mới, nhưng ở đây chưa có :D

Credit : eyn @ channel-ai

http://img96.imageshack.us/img96/8226/200404005zm.th.jpg (http://img96.imageshack.us/img96/8226/200404005zm.jpg) http://img96.imageshack.us/img96/3710/200404014ld.th.jpg (http://img96.imageshack.us/img96/3710/200404014ld.jpg)

http://img132.imageshack.us/img132/2844/200404026ps.th.jpg (http://img132.imageshack.us/img132/2844/200404026ps.jpg) http://img87.imageshack.us/img87/4836/200404031ro.th.jpg (http://img87.imageshack.us/img87/4836/200404031ro.jpg)

http://img87.imageshack.us/img87/1932/200404041jq.th.jpg (http://img87.imageshack.us/img87/1932/200404041jq.jpg) http://img104.imageshack.us/img104/3290/200411008ic.th.jpg (http://img104.imageshack.us/img104/3290/200411008ic.jpg)

Phew, mệt ghia

Taisuke
04-07-2006, 10:56 AM
Post nốt mấy hình :D. Post trước bị limit rùi ^__^
http://img87.imageshack.us/img87/9884/200411011xv.th.jpg (http://img87.imageshack.us/img87/9884/200411011xv.jpg) http://img132.imageshack.us/img132/3796/200411029bh.th.jpg (http://img132.imageshack.us/img132/3796/200411029bh.jpg)

http://img60.imageshack.us/img60/622/200505004oj.th.jpg (http://img60.imageshack.us/img60/622/200505004oj.jpg) http://img132.imageshack.us/img132/6586/200505026ai.th.jpg (http://img132.imageshack.us/img132/6586/200505026ai.jpg) http://img60.imageshack.us/img60/5232/200505014dy.th.jpg (http://img60.imageshack.us/img60/5232/200505014dy.jpg)

ntdvo
10-07-2006, 11:39 AM
sao mà nhỏ quá vậy? Không có mở enlarge nó được.

Asaki
10-07-2006, 02:08 PM
Cái này Taisuke copy link từ channel-ai ah ? -___________-

Taisuke
10-07-2006, 02:18 PM
Cái này Taisuke copy link từ channel-ai ah ? -___________-
Link từ channel-ai, but me save lại và up lên ImageShack đó, không copy đâu.

zey
11-07-2006, 01:15 PM
Oki, đã có thể enlarge Tr. ^^

Taisuke, khi upload lên imageshack thì có 2 links: 1 là link của hình original size, 1 là link của hình thumbnail. Vì Taisuke chỉ post hình thumbnail nên pà con ko thể enlarge để coi hình original size được. Link của hình original size và link của hình thumbnail chỉ khác nhau ở khúc cuối, một cái ko có .th và một cái thì có ==> Để post hình thumbnail, có chứ hyper link của hình original size thì post thế này


(URL="http://img60.imageshack.us/img60/5232/200505014dy.jpg")
(img)http://img60.imageshack.us/img60/5232/200505014dy.th.jpg(/img)(/URL)

Note: thay ( ) bằng [ ]

Taisuke
11-07-2006, 02:48 PM
Okie, learned something new. Lần sau sẽ chú ý nâng cao chất lượng ^^