PDA

View Full Version : [DL] Amaenbo TV Performanceszey
12-07-2006, 10:55 PM
all link expried

Amaenbo @ unknow 11.8MB .wmv (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=27DD25DF345602AF)

Amaenbo @ unknow (10-03-04) 51.1MB .avi (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=953902682E81BD1F)

Amaenbo @ AX +talk 37.9MB .mpg (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=7888E627759FA756)

Amaenbo @ CDTV 23.6MB .mpg (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=FFB2E9D51D6BCD58)

Amaenbo @ Music Station (12-03-04) 24MB .mpg (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=6FD335690EAC112E) (reupload July 21)

Amaenbo @ Music Station (12-03-04) +talk 48.5MB .mpg (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=824E12A1141723C0)

Amaenbo @ Live Meet Piano 140MB .mpg (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=A4864B17586408CB)

Amaenbo @ Heyx3 + talk 57MB .avi (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=9930784B71754FD8) (reupload July 21)

no more words
15-07-2006, 12:24 PM
Thank you so much ^^
Thật ra ko thích Ai-chan biểu diễn ở các CT Live trên TV. Nghe her hát cứ như bị tiếng instruments át hết í. Thích nghe trong liveshow hơn. Piano version :gem9:

jewelry_flower
17-07-2006, 09:36 AM
Trời, nhiều thật. Cám ơn sis Yes nhiều lắm^^. JF thì thấy Ai-chan biểu diễn lúc nào cũng cute^^

zaizai272007
20-07-2006, 04:28 PM
Amaenbo @ Heyx3 + talk 57MB .avi

Amaenbo @ Music Station (12-03-04) 24MB .mpg

Sis yes ơi 2 cái link đó die rùi reup lại giùm em nha, thanks

zey
21-07-2006, 09:14 PM
đã reupload 2 perf.s zaizai cần, enjoy ^_^