PDA

View Full Version : Hoàng tử DandohLuthor
27-07-2006, 11:27 PM
Có ai biết trang nào cho down manga hay anime của truyện này không, VN phát hành có 1 phần đã ngưng rồi!

Dandoh
24-02-2011, 12:05 PM
down = tiếng Nhật duoc không bạn?

cavang_chan
24-02-2011, 02:23 PM
:ghost: torent dc ko, có tiếng anh:be_eaten: