PDA

View Full Version : Những mẫu môtô kỳ cục của Nhật BảnKasumi
12-12-2011, 07:39 PM
Những chiếc scooter có thiết kế không giống ai, thể hiện sự phá cách và trí tưởng tượng phong phú của những người làm ra chúng.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d12.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d11.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d10.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d1.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d2.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d3.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d4.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d14.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d5.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d15.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d9.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/AE/7C/29_d13.jpg


Mỹ Anh
Ảnh: Pinkentacle
vnexpress

bommo
12-12-2011, 09:20 PM
nhìn chất thật đấy:cute_rabbit34:

Hell-Walker
12-12-2011, 11:47 PM
xe gầm thấp như thế này chỉ đi được ở địa hình bằng phẳng chứ gặp chỗ gồ ghề có gà, trâu, voi thi nhau làm ổ thì coi như xong phim...

heartkikkavn
13-12-2011, 01:12 AM
giống xe trong Rockman =)) nhưng không bay được