PDA

View Full Version : Sân vận động FujiedaKasumi
20-12-2011, 02:40 PM
Sân vận động Fujieda có sức chứa khoảng 13.000 người. Sân này được thiết kế để khán giả xem bóng đá và đi picnic.http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_329201194552PM_KT_400x300_937.jpg

Thay vì sử dụng các bậc bê tông hoặc ghế ngồi, các nhà thiết kế đã tạo ra 2 tầng cỏ, nơi khán giả có thể ngồi và xem thi đấu bóng đá.


http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_329201194631PM_KT_400x300_938.jpg
http://www.nto.com.vn/images/news/NTO_329201194655PM_KT_400x300_936.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_main.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_fujieda-athleticfield.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_soccerball-monument.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_fujieda-park.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_okabe-park.jpg
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/docs/sightseeing/en/sports/img/pho_okubo-campsite.jpg(NTO.vn tổng hợp)