PDA

View Full Version : Ngắm hoa tulip trên đảo AwajiKasumi
04-01-2012, 06:09 AM
Cùng chiêm ngưỡng những bông hoa tulip rực rỡ sắc màu tại công viên trên đảo Awaji, Nhật Bản nào ^^


http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2409570080_6996bdda2f_o.jpg

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734501_2f79b19a44_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734501_2f79b19a44_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408734095_df62dab03e_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2409570560_59c03815a4_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2409570560_59c03815a4_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408735367_fab422f8a5_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408735367_fab422f8a5_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408736583_eefd377622_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408736583_eefd377622_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2409570736_44774469c2_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2409570736_44774469c2_o.jpg)

http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408736347_55e190db8e_o.jpg (http://i1104.photobucket.com/albums/h326/Kasumi_JPN/Slot02/2408736347_55e190db8e_o.jpg)


Ảnh: flickr.com