PDA

View Full Version : Văn phòng của Yahoo Nhật BảnKasumi
10-01-2012, 09:54 PM
Không chỉ là nơi để làm việc, khu văn phòng của Yahoo tại Nhật Bản tạo cho nhân viên một cảm giác thoải mái để thỏa sức sáng tạo.http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice0630560.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice0230299.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice0330396.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice0830651.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice0930678.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice1030744.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice1431123.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice1931525.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice2231736.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice2932175.jpg

http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong-gian-song/2009/11/3B9AEA3E/japanyahoooffice3532603.jpg


Phan Anh
Báo ĐôThị