PDA

View Full Version : DJ DOC 's threadAsaki
17-08-2006, 11:31 PM
Lập hẳn 1 thread cho DJ DOC, chưa có info gì cả, chỉ mới up lên vài bài trong cái Auditon OST thoai ^^' Phê bài Run to you :big_smile

Dance With DOC (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Dance With DOC.mp3)
Impersonal State (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Impersonal State.mp3)
Let's Go To The Beach (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Lets Go To The Beach.mp3)
Murphy's Law (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Murphy's Law.mp3)
One Night (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - One Night.mp3)
Run To You (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Run To You.mp3)
The Beauty And The Beast (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - The Beauty And The Beast.mp3)
Winter Story (http://zmusic-jpn.com/share/Asaki/DJ DOC - Winter Story.mp3)

Azin
23-08-2006, 11:54 PM
DJ DOc nghe Run to you đầu tiên nhưng nghe hoài cũng chán, khoái cái bài mà hai vợ chồng ông Bi đi Karaoke cuối fim Full House í, tại tên tiếng Hàn nên chả nhớ, Zin thấy bài đó nghe nhộn hơn Run to you nhìu