PDA

View Full Version : giúp mình vớihi_mi_tsu
29-01-2012, 01:13 AM
tháng tới mình muốn chuyển đến kawasaki sống nhưng không bít ai ở đó cả. mọi người có bit ai ở đó cho thuê nhà chung hay riêng cũng được trả tiền vào nhà cũng được bảo mình với nhé. mình tự thuê họ bắt phải người nhật bảo lãnh à, mình nhờ nhưng người nhật họ khó quá không giúp híc híc. ai bit bảo mình với nhé mình đang cần gấp lắm, cuối tháng 2 này mình phai chuyển khỏi ktx rùi.
ai bit goi giúp minh vào số 08041631506 hoặc yahoo hi_mi_tsu nhé. cảm ơn nhìu lắm