PDA

View Full Version : Ōtomo no YakamochiKasumi
11-02-2012, 09:18 PM
Ōtomo no Yakamochi (大 伴 家 持, C. 718 -? 05 tháng 10, 785) Là một chính khách người Nhật và cũng là thi sĩ của thể thơ waka vào thời kỳ Nara. Ông là một thành viên của Ba mươi sáu nhà thơ bất tử (三 十六 歌仙, sanjūrokkasen?). Ông được sinh ra trong gia tộc Ōtomo đầy thanh thế; ông nội của ông là Ōtomo no Amaro và cha của ông là Ōtomo no Tabito. Ōtomo no Kakimochi là em trai của ông, và Ōtomo no Sakanoue no Iratsume là cô của ông. Ông cậu của ông có thể là Ōtomo no Komaro, người sống ở Nhật vào thời đại của Nữ hoàng Jitō.


http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/421px-SanjC5ABrokkasen-gaku_-_5_-_KanC58D_TanE28099yC5AB_-_ChC5ABnagon_Yakamochi.jpg
Chūnagon Yakamochi vẽ bởi Kanō Tan’yū, 1648

Sự nghiệp chính trị

Gia tộc Ōtomo là các võ sĩ và đồng thời cũng giữ nhiều chức quan trong Triều đình Yamato, và Yakamochi giữ chức thống sứ (国 司, Kokushi?) quản lý một số tỉnh. Giống như ông nội và cha mình trước đây, Yakamochi là một chính trị gia nổi tiếng, và vào năm Enryaku ông đã thăng lên đến chức Chunagon (中 纳 言?), chức quan cao quý nhất trong triều đình. Năm 738, ông tiếp nhận chức Udoneri( Nội xá nhân), và vào năm 740 theo lệnh của Hoàng đế Shomu ông đến Kyūshū Daisaifu để đàn áp cuộc nổi loạn của Fujiwara no Hirotsugu. Năm 745, ông trở thành một jōgoika (従 五位 下?). Vào tháng Bảy năm sau, ông trở thành thống sứ của tỉnh Etchū, chức quan mà ông giữ đến tân năm 751. Vào thời gian này ông đã là tác giả của 220 bài thơ waka. Năm 751 ông được thăng lên chức Shōnagon (小 纳 言?) và quay trở lại kinh đô. Năm 754 ông được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy quân đội (兵部 少 辅, Shosuke heibu?), và năm tiếp theo ông tự mình tiếp quản một đơn vị binh sĩ đồn trú (防 人, sakimori?) tại Namba. Khoảng thời gian này đã được mô tả trong Tuyển tập các bài ca Sakimori trong bộ thơ Man’yōshū. Yakamochi không tham gia vào cuộc phiến loạn Tachibana no Naramaro (橘奈良麻呂 の 変, tachibana no naramaro no ran).

Thay vào đó, ông đã thông đồng với Fujiwara no Yoshitsugu, Isonokami Yakatsugu và Saeki no Imaemishi Saeki để âm mưu ám sát Fujiwara no Nakamaro. Sau đó Yoshitsugu đơn độc chịu trách nhiệm cho vụ việc này, nhưng do có những nghi ngờ về sự tham gia của Yakamochi ông bị thuyên chuyển đến làm thống sứ của tỉnh Satsuma. Năm 777, ông thăng chức lên làm thống sứ của tỉnh Ise. Theo những ghi chép của đền Ise (伊 势 神宫, Ise Jingu?), ông giữ chức quan này trong khoảng năm năm. Năm 780 ông được thăng chức thành viên hội đồng hoàng gia (参议, sangi). Lo sợ sự nghi ngờ và trục xuất từ kinh đô vì đã tiếp tay cho cuộc nổi loạn của Hikami no Kawatsugu (氷上 川 継 の 乱, Hikami no kawatsugu no ran) ông giữ thái độ trầm lặng và được thăng lên chức Chunagon (中 纳 言?) vào năm 783. Ông mất do chết đuối ở tỉnh Mutsu Tham trong khi đang đảm nhiệm chức vụ như 1 Shogun( Tướng quân). Chẳng bao lâu sau cái chết của ông, Fujiwara no Tanetsugu bị ám sát, có nghi ngờ rằng Yakamochi có dính líu đến vụ bê bối này, lễ mai táng của ông bị hủy bỏ và ông bị truy tra giáng chức, rút phép thông công sau khi mất. Con trai ông bị tước bỏ địa vị và bị buộc phải lưu vong, và chỉ đến năm 806 anh mới lấy lại được địa vị của mình .


http://i748.photobucket.com/albums/xx130/Lindsay_091/450px-Otomonoyakamochi.jpg
Tượng đồng của Ōtomo no Yakamochi ở Takaoka Station, Takaoka, Toyama.

Các tác phẩm thơ ca

Yakamochi là một trong những người biên tập bộ thơ Man’yōshū, hợp tuyển thơ ca đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, trong đó ông không chỉ viết một số bài thơ mà còn sao chép, viết lại, và thay đổi thể thức của vô số những bài thơ cổ và văn học dân gian. Ông là cây bút sáng tác nhiều nhất và xuất chúng nhất vào thời đại của mình, và có ảnh hưởng rất lớn đến Shika Wakashū.


Theo tieulocloc.wordpress