PDA

View Full Version : Khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp ở bán đảo GamovKasumi
20-02-2012, 02:32 AM
Bán đảo Gamov, Biển Nhật Bản là một trong những đảo hoang dã tiềm ẩn nhiều chủng loài chưa được khám phá.


http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-55.jpg
Bán đảo Gamov

Đến với bán đảo Gamov, các nhà khoa học, du khách sẽ có cơ hội chiêm nhưỡng vẻ đẹp tuyệt vời được tạo nên bởi sự đa dạng sinh học, đặc biệt là sinh vật biển đang tồn tại quan khu vực bán đảo.

Dưới đây là những hình ảnh về thế giới thiên nhiên ở Gamov:


http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-57.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-59.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-60.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-61.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-62.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-63.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-64.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-65.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-66.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-67.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-68.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_fshes090-69.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_solitude040-60.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_solitude040-69.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_wldtr021-57.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_wldtr021-58.jpg

Thế giới sinh vật đa dạng dưới làn nước trong xanh


http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-56.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-57.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-58.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-59.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-60.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-61.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-62.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-64.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-65.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-66.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-67.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-68.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-69.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-70.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-71.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-72.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-73.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-74.jpg

http://giaoduc.net.vn/images/stories/2011/07/30/New_swtr030-75.jpg


giaoduc.net