PDA

View Full Version : London Bridge-Fergie(hay)Taichi
06-09-2006, 08:10 PM
http://www.musicrooms.net/cm/live/articlefiles/3140-FERGIE.jpg

London Bridge-Fergie (http://www.4shared.com/file/3519352/9b9af903/fergie_-_london_bridge.html)

My Humps
06-09-2006, 08:35 PM
Cool - O___o, chỉ tội nghịp cho mấy thèng lính canh, hohô

Black Salem
06-09-2006, 09:00 PM
ah, bài này hay lắm :D Salem có nè, khúc Hơ come everytime... là hay nhứt, hehe!!!