PDA

View Full Version : ♥ Danh sách JPN-ers miền Trung và miền Nam ♥ (kiêm động 8888)Pages : [1] 2 3

Hei
23-02-2012, 12:06 AM
:17-hi: Những JPN-ers nào hiện đang học tập, làm việc, lấy vợ, lấy chồng...... tại miền Trung và miền Nam thì vào điểm danh theo mẫu bên dưới nhé, để có gì off còn biết mà gọi.


Nick:.................

Tên (nếu muốn):..................

Tuổi :.............

Nơi sinh:...............

Hiện đang ở:................

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:..................

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào:..................

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : ......................

Bạn hay 8888 với ai trong JPN:........................============

DANH SÁCH :))

1. Heian (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476728&viewfull=1#post476728)
2. Kasumi (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476733&viewfull=1#post476733)
3. Fri3ng3R (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476737&viewfull=1#post476737)
4. Sakatsuki Akiko (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476744&viewfull=1#post476744)
5. aragaki22 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476752&viewfull=1#post476752)
6. Lawliet07 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476761&viewfull=1#post476761)
7. ladykillah911 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476769&viewfull=1#post476769)
8. fantasy (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476788&viewfull=1#post476788)
9. HNgAnh (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476794&viewfull=1#post476794)
10. Queryz a.k.a Beat (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476797&viewfull=1#post476797)
11. Koala1297 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476800&viewfull=1#post476800)
12. leelee1130 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476804&viewfull=1#post476804)
13. Trumchan (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476810&viewfull=1#post476810)
14. ami_chan111 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476813&viewfull=1#post476813)
15. teenwitch (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476829&viewfull=1#post476829)
16. eve_nguyen (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476838&viewfull=1#post476838)
17. Man_shinryo (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476874&viewfull=1#post476874)
18. Nezumi (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476883&viewfull=1#post476883)
19. hanamichiorange (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=476907&viewfull=1#post476907)
20. tea_tea (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477035&viewfull=1#post477035)
21. nh0kyue (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477040&viewfull=1#post477040)
22. Ngọc_san (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477042&viewfull=1#post477042)
23. vạn lý độc hành (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477080&viewfull=1#post477080)
24. nic-chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477138&viewfull=1#post477138)
25. tsukushi_chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477208&viewfull=1#post477208)
26. joele (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477248&viewfull=1#post477248)
27. yunami (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477469&viewfull=1#post477469)
28. themoon (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=477686&viewfull=1#post477686)
29. FirePhoenix (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5?p=478120&viewfull=1#post478120)
30. Kiyami Yuu (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5-(ki%C3%AAm-%C4%91%E1%BB%99ng-8888)?p=478258&viewfull=1#post478258)
31. fatmantheloner (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5-(ki%C3%AAm-%C4%91%E1%BB%99ng-8888)?p=478317&viewfull=1#post478317)
32. M14 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5-(ki%C3%AAm-%C4%91%E1%BB%99ng-8888)?p=478348&viewfull=1#post478348)
33. kei_itsumo (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Trung-v%C3%A0-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5-(ki%C3%AAm-%C4%91%E1%BB%99ng-8888)?p=478654&viewfull=1#post478654)
34. suzukihuynh (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-%E2%99%A5-Danh-s%C3%A1ch-JPN-ers-mi%E1%BB%81n-Trung-v%C3%A0-mi%E1%BB%81n-Nam-%E2%99%A5-(ki%C3%AAm-%C4%91%E1%BB%99ng-8888)?p=481000&viewfull=1#post481000)
35. buithithuhuong (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=486681&viewfull=1#post486681)
36. pemycute (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=487651&viewfull=1#post487651)
37. nataki (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=490901&viewfull=1#post490901)
38. hannie ju (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=491271&viewfull=1#post491271)
39. ANNY_3003 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=491266&viewfull=1#post491266)
40. bam baby (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=491456&viewfull=1#post491456)
41. rase (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=492822&viewfull=1#post492822)
42. meocon-hamchoi (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=493047&viewfull=1#post493047)
43. yui_9x (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=493854&viewfull=1#post493854)
44. mikatran89 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=493888&viewfull=1#post493888)
45. shimatani (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=509066&viewfull=1#post509066)
46. seaflower_412 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=509070&viewfull=1#post509070)
47. Windlitt (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=588850&viewfull=1#post588850)
48. vipkiy01280 (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=588795&viewfull=1#post588795)
49. Chen Chen (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=589358&viewfull=1#post589358)
50. hanh muoi (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=591395&viewfull=1#post591395)
51. Jimmy Page (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=591401&viewfull=1#post591401)
52. harrypotter12b (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=591477&viewfull=1#post591477)
53. askye (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=591597&viewfull=1#post591597)
54. vy.trieu (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=594269&viewfull=1#post594269)
55. phungnghi (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=602453&viewfull=1#post602453)
56. HH (http://japanest.com/forum/showthread.php/43473-Danh-sach-JPN-ers-mien-Trung-va-mien-Nam-kiem-dong-8888?p=622112&viewfull=1#post622112)
57.
58.
59.
60.


================

:)) để làm mẫu trc:

Nick: Heian

Tên (nếu muốn): Dahota Dang

Tuổi :25

Nơi sinh: Sài Gòn

Hiện đang ở: Sài Gòn (tuy nhiên hay trôi đi trôi lại giữa nhiều quốc gia) :))

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: khu vực âm nhạc Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: nhiều nhưng chủ yếu là âm nhạc

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có, vì có những người Hei rất quý :x Hei ở JPN cũng được gần 6 năm rồi.

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: kể ko hết =))

Sayuri_chan
23-02-2012, 12:09 AM
Cho "người ta" làm (miền Nam)' có được hem để còn điểm ;))

Kasumi
23-02-2012, 12:09 AM
Nick: Kasumi

Tuổi : 25 hay 26 j đấy ;)) Sinh năm 87 :">

Hiện đang ở: Gò Vấp

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Khám phá Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Văn Hóa - Con người - Phim ảnh - Âm nhạc - ... nhìu lắm :">

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có :"> Vì JPN có gần như đầy đủ mọi thứ về Nhật Bản

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: một vài em nhỏ :">

Hei
23-02-2012, 12:11 AM
Cho "người ta" làm (miền Nam)' có được hem để còn điểm ;))

:71: khi nào ss "chống lầy" trong này cơ.

Fri3ng3R
23-02-2012, 12:50 AM
Nick: Fri3ng3R

Tuổi : 27 xuân xanh sắp úa vàng... :48-sneeze:

Hiện đang ở: Quận 3

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Game, Chat Chit và Thùng Rác :5-ebby:

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Âm nhạc, Lịch sử và Văn Hóa :4-bad:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Thik JPN vi hồi xưa vô down chùa nhạc :59-want:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Chưa có ai để 8888 nên ai muốn 8888 cứ PM riêng nhá :58-trick::58-trick::58-trick:

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 01:20 AM
Nick: Jeno công tử

Tên (nếu muốn): 刘秋子

Tuổi :11x2 :9-crazy:

Hiện đang ở: Bắc Kinh

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: chát chít =))

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa, con người, phim ảnh, âm nhạc, truyện tranh...

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có, để tìm hiểu về Nhựt Bởn =))

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: *chỉ chỉ lên trên*

Momo-chan
23-02-2012, 01:53 AM
Nick: aragaki22

Tuổi :21

Hiện đang ở: Quận Thủ Đức, Sài Gòn

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Singles & Albums, Nhóm nhạc, Fansubs

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: nhiều nhưng chủ yếu là con gái =))

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có, vì JPN là nét Nhật trong tim :x

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Một vài người ~O)

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 01:58 AM
thủ đức kìa :59-want:

ara ở khu nào , học trường nào :59-want:

Momo-chan
23-02-2012, 01:59 AM
Ở chỗ ĐH Tự nhiên ĐHQG ý Aki, còn học thì học trường Kinh Tế - Luật ~O)

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:07 AM
vậy là trong khu làng đại học rồi, aki cũng ở đó nè :9-crazy:

ngay gần thư viện trung tâm

Momo-chan
23-02-2012, 02:13 AM
Ồ, thế cách nhau có tầm 100m :)) Thế Aki học trường nào, cũng năm 3 ?

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:14 AM
học Nông Lâm, năm 4 sắp thành năm 5 rồi =))

Momo-chan
23-02-2012, 02:19 AM
Thế hết kì này là ra trường đúng không :@)

Lawliet07
23-02-2012, 02:20 AM
Nick: Lawliet07
Tuổi :25 sắp 26 :(( :(( :((
Hiện đang ở: Quận 8, Sài Gòn
Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: JE,Fansub,Trao đổi-Bình luận,Tìm hiểu JP
Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa,kiến trúc,con người,phim ảnh...và troai (giờ đang fall in love with Tamamori Yuta =)) =)) =)) )
Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có,vì ngày xưa down chùa phim =)) =)) =))
Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Một vài người ở Kis-My-Ft2 (box JE-nhà tám) :)) :)) :))

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:21 AM
ừ :59-want:

Momo-chan
23-02-2012, 02:34 AM
@ssLaw: Trình tám của các ss nhà Kis-My-Ft2 quá khủng luôn ý :))
@Aki: Ra trường đúng hạn là vui roài, tớ đang cố đây =))

ladykillah911
23-02-2012, 02:53 AM
Nick: (bên trái)

Tên (nếu muốn):..................

Tuổi : 17

Hiện đang ở: Sài Gòn

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:nhạc, phim, truyện...

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: con người

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : cũng thik, ko biết tại sao

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: không có ai :(

Hei
23-02-2012, 02:54 AM
:71: thế vào đây làm wen, rồi 8888.

Fri3ng3R
23-02-2012, 07:27 AM
@Sakatsuki Akiko: 11 tuổi học năm 4, khai man àh :36-pet2:
@aragaki22: sở thích chuẩn thế :13-eat:
@Lawliet07: ở quận 8 khúc nào, có gần khu Xóm Đạo hok? :56-tea:
@ladykillah911: bắt chân làm quen nhok cái hỉ? :24-keke:

fantasy
23-02-2012, 09:14 AM
Nick:fantasy

Tuổi :22

Hiện đang ở: Quận Bình Thạnh

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Fansub, âm nhạc, tìm hiểu JP

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, con người,... thích NÓ từ những trang sách, bài giảng của thời học sinh.

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có, vì JPN rất Nhật, à không... phải nói là Nhật nhất trong các forum mà mình tham gia.

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: hình như toàn cm qua lại trên forum thôi hà, chứ chưa tâm sự đời cô lựu với ai hehehe.

HNgAnh
23-02-2012, 09:39 AM
Nick: HNgAnh

Tuổi: 24 (bà chị già òi)

Hiện đang ở: Q11, TPHCM

Thường xem tất cả các box, ko giới hạn box nào, nhưng nhiều nhất vẫn là box Tin tức

Thích tất tần tật về Nhật nhưng chưa có tgian tìm hiểu sâu nên giờ ai hỏi là mình mù tịt

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? Chuyện, thích mới tham gia chứ còn phải hỏi

Bạn hay 888 với ai trong JPN? Đó là bạn cavangchan, để nhờ bạn ship manga về VN giùm

Hix, còn cần khai báo j nữa ko?

Queryz a.k.a Beat
23-02-2012, 09:49 AM
Nick: Beat

Tuổi : 24t rầu

Hiện đang ở: Bình Thạnh nà

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào : JE, fansubs

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: phong cảnh, tính cách con người và những phong tục tập quán

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thix thix vì làm wen đc những người bạn mới nà, sub ở đây làm cũng hay, phim đc sub cũng nhiều nữa ^^

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Lawliet, linh_chan, dtt

thấy JPN nhà mềnh nhiều người qua tuổi teen rùi ha :))

Koala1297
23-02-2012, 10:09 AM
Nick:Koala1297

Tên (nếu muốn):Huỳnh Thị Phương Thảo

Tuổi :22

Hiện đang ở:Q8 , HCM

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:.FS và box tìm hiểu Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào:con người , lịch sử , văn hóa

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? :Không thích thì mình làm cái này làm gì

Bạn hay 8888 với ai trong JPN:I am Silent Reader .. cho nên ít tám lắm a

leelee1130
23-02-2012, 10:31 AM
Nick: leelee1130

Tuổi : Tròn 20 năm nay ^^

Hiện đang ở: Quận Tân Bình, HCM

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Fansub là nhiều nhất và lượn qua nhiều box khác ^^

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Con người, phong cách, truyền thống... Tất tần tật :D

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có, vì vào đây có thể tìm hiểu một Nhật Bản với rất nhiều khía cạnh khác nhau ^^

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Nếu là bây giờ thì là em Hikka ^^

Xin mọi người giúp đỡ :D

Trumchan
23-02-2012, 10:48 AM
Nick: Trumchan (lúc trước là sieuxitrum nha, có người nhầm em thành "trùm chăn" hay "trùm chân" rồi đó) :10-cry::10-cry:

Tên (nếu muốn):..................

Tuổi : 21

Hiện đang ở: Gò Vấp, Sài Gòn

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Âm nhạc, funsub, VOJ, cảm thán,...

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: thích hết, cứ cái gì liên quan Nhật là thích hết :45-shy::45-shy:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : JPN là nhà của em mà, ko thích sao ở được :46-shy2:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: vài người thôi, mà tám nhiều nhất là người post bài đầu tiên á :60-xd:

ami_chan111
23-02-2012, 10:54 AM
Nick:ami_chan111Tên (nếu muốn):..................

Tuổi : 24

Hiện đang ở: tân bình

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: FS và box tìm hiểu Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: phong cảnh, tính cách con người và những phong tục tập quán

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thix vì có nhiều film hay, sub cung hay, tài liệu về nhật cũng nhiều ... nói chung là thix

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: chưa được tám với ai hết :((

thao33
23-02-2012, 11:11 AM
Thấy nhiều 24 ghê :))

Mọi người ai ít 888 cứ vào box Một phút cảm thán là 888 thoải mái mà :">

snowdog
23-02-2012, 11:26 AM
Năm nay trong ý có Genki, kỳ này lão Fri bận túi bụi rồi =)). Minna miền Nam off chụp nhiều hình nhé :D.

teenwitch
23-02-2012, 11:49 AM
Nick: teenwitch

Tuổi :sinh năm 92

Hiện đang ở: Đăk Lăk

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: chát chít, download center, fansub

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Tất cả về tiếng nhật, văn hóa, con người, phim ảnh, âm nhạc, truyện tranh...

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có, vì tự nhiên nó thế :9-crazy:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: nhiều nhất là ss Kasumi, Hikka, các bạn fan NEWS/Kana Nishino :)

eve_nguyen
23-02-2012, 12:06 PM
Nào thì điểm danh:

Nick: Eve_nguyen

Hiện đang ở:. Bình Thạnh

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:. Fan sub, Tin Tức Nhật Bản,

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Văn hóa, tính cách con người

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thích thì đương nhiên rồi, còn vì sao nhỉ thì đang si nghĩ

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: đang mom mem làm quen... ai rãnh thì 888 với mình

Fri3ng3R
23-02-2012, 12:10 PM
Ehhh hèm, bạn nào muốn 4 số 8 làm quen (đừng ngại) thì pm Y!M: ntd2885@ymail.com nhá :39-pray:

Hei
23-02-2012, 12:56 PM
:13-eat: anh fri3 tính dụ dỗ con nhà lành kìa.

:25-lick: add danh sách mỏi tay. Cho làm wen 1 lượt với các JPN-ers vừa cập nhật nhé.

:16-hehe: đến nay thì danh sách toàn là 2x (trừ cô akiko khai gian)


:34-nod: mọi người muốn thì add nick yahoo Hei: heian_kyokyoto, hoặc skype: heian.dang49 nhé.

Man_shinryo
23-02-2012, 01:18 PM
Nick: Man_Shinryo

Tuổi : 23

Hiện đang ở: Q2

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Khám phá Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: All be long to Japan

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có. JPN rất là vui, thân thiện

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: All JPN's friend.

Nezumi
23-02-2012, 01:49 PM
Nick:Nezumi

Tên (nếu muốn):Mouse :27-lol:

Tuổi :Mouse :16-hehe:

Hiện đang ở: Sài Gòn

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Âm Nhạc

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Khi lỗi lầm xảy ra họ không đổ lỗi và tìm cách khắc phục
Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có. vì có khá nhiều thông tin về Nhật

Bạn hay 8888 với ai trong JPN:Hei, ara ...

Fri3ng3R
23-02-2012, 02:01 PM
:13-eat: anh fri3 tính dụ dỗ con nhà lành kìa.

:25-lick: add danh sách mỏi tay. Cho làm wen 1 lượt với các JPN-ers vừa cập nhật nhé.

:16-hehe: đến nay thì danh sách toàn là 2x (trừ cô akiko khai gian)


:34-nod: mọi người muốn thì add nick yahoo Hei: heian_kyokyoto, hoặc skype: heian.dang49 nhé.

Anh cũng là con nhà lành mà :59-want::59-want::59-want:

Hei
23-02-2012, 02:01 PM
:16-hehe: thế ra Ne bằng tuổi Tak-chan và Ryo của ta.

:71: anh fri3 là giả dạng nhà lành.

Fri3ng3R
23-02-2012, 02:04 PM
Bé Nezumi tuổi chuột à? Chẹp! Mình mất chức già nhất rồi! :)):60-xd:

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:07 PM
@Fri3ng3R, Hei-chan: em ko có khai man nha, rõ ràng là 11 x2 :">, tại mọi người nhìn ko kĩ thôi :9-crazy:toàn 2x, già cả hết rồi :9-crazy:

Hei
23-02-2012, 02:08 PM
:71: lập hội người già vui vẻ được rồi đó.

Fri3ng3R
23-02-2012, 02:09 PM
Thấy cũng đông quá trời người ở phía Nam nè! Toàn người thik núp núp hok! :D :1-@@:

Hei
23-02-2012, 02:10 PM
:1-@@: mới có 18 mạng mà nhiều gì.

Kasumi
23-02-2012, 02:10 PM
Èo, từ từ để người ta mắc cỡ xong rồi người ta mới vào được chứ ;)) Để Ka đi vận động mí bạn Ka quen ở SG vô 'khai' :be_eaten:

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:10 PM
lập hội để Hei-chan làm hội chủ nha :13-eat:

Hei
23-02-2012, 02:12 PM
:13-eat: thoy, Hei-kun đâu phải dzừ nhất đâu mà làm hội chủ.

hanamichiorange
23-02-2012, 02:17 PM
Nick: hanamichiorange

Tên (nếu muốn): Thùy

Tuổi : 17

Hiện đang ở: Quy Nhơn (hè này thi ĐH là sắp vào SG rồi, tính là miền Nam luôn nhỉ :">)

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: vừa register xong :|

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa Nhật Bản, tinh thần samurai, đồ ăn Nhật

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thích mới đk chứ nhỉ

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: *chỉ lên trên*

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 02:27 PM
vậy ai già nhất, anh Fri3ng3R à :13-eat:

Fri3ng3R
23-02-2012, 02:32 PM
Nezumi già nhất :24-keke::24-keke::24-keke:

Hei
23-02-2012, 02:37 PM
:nosey: làm gì mà tô đậm nick người ta lên thế, Nezumi và ara là dưới quyền bảo trợ của em nha, cấm anh fri3 chọc ghẹo.

Fri3ng3R
23-02-2012, 03:11 PM
Ôi Nez, Ara xương xương.....:12-drool::12-drool::12-drool:

Man_shinryo
23-02-2012, 03:35 PM
Zay hôm nào Group Sai Gon đi Ngô Văn Năm đê...........:16-hehe::16-hehe::16-hehe::16-hehe:

Lawliet07
23-02-2012, 04:23 PM
Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: phong cảnh, tính cách con người và những phong tục tập quán
Beat phải ghi thêm...thích troai đẹp và đặc biệt đang mê lão nhìn như "kún" dưới chữ ký =)) =))
@anh Fri: Âu Duơng Lân anh ơi :)) :))
@ara: có một topic trú chân nên tám tích cực =)) =))
@Beat: không được khai man nhá

tea_tea
23-02-2012, 06:09 PM
Í hôm nay mới thấy topic :30-man:

Nick: tea_tea

Tên (nếu muốn):

Tuổi : sắp 21

Hiện đang ở: Q5

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: fansub, khám phá nhật bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: thích từ manga, giờ tới phim ảnh và có [cơ số] người iu :">

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thích nên đã vào :">, có nhiều người thích thì túm dzào nhờ vả :">

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: toàn những nhân dzật thầm lặng, ít nói lắm [nổi như là thao] [xuống cấp như là akiko] [thầm nhớ HH]..., à chắc là bé sa nhiều nhất ạ.

nh0kyue
23-02-2012, 06:49 PM
Nick:nh0kyue
Tuổi:17
Hiện đang ở:TP HCM
Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:Âm nhạc NB,Fansub,Dv,Cs
Bạn thích nước Nhật ở điểm nào:Văn hóa,Phong cảnh,Showbiz,Manga
Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao?:Có vì ở đây yue có thể hiểu hơn về Jap và có rất rất nhiều senpai thân thiện(vd:ss Kasumi)
Bạn hay 8888 với ai trong JPN:ss Kasumi

Ngọc_san
23-02-2012, 06:57 PM
Nick: Nờ sàn

Tuổi : 111

Hiện đang ở: United Arab Emirates:9-crazy:

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: âm nhạc, fansub, khám phá NB, tin tức giải trí, chát chít cảm thán

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa, phong tục tập wa'n đa dạng và rất nghệ thuật; tính cách con người đáng học hỏi; âm nhạc film ảnh so good:8-cool:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có vì nó thật sự thuần Nhật, wa JPN có thể hỉu biết thêm về Nhật ở mọi khía cạnh chứ ko đơn giản chỉ là sex, AV và những trò hentai BH:9-crazy:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: vài người như 33, tem, kei,.... nhất là thường bị "chủ xị" topic quấy rối "đêm khuya":40-pu:

Trumchan
23-02-2012, 07:29 PM
ôi, tăng page nhanh thế
tổng chào các bạn, các ss nha ^__^

@ss Hei: bảo trợ em nữa, bỏ rơi em rồi :41-QQ::41-QQ:

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 07:37 PM
Bạn hay 8888 với ai trong JPN: toàn những nhân dzật thầm lặng, ít nói lắm [nổi như là thao] [xuống cấp như là akiko] [thầm nhớ HH]..., à chắc là bé sa nhiều nhất ạ.
xuống cấp là xao hở bé Xôi Chè :36-pet2:

Fri3ng3R
23-02-2012, 07:38 PM
Bé Trùm chăn anh bảo trợ rồi mà! :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

tea_tea
23-02-2012, 07:41 PM
xuống cấp là xao hở bé Xôi Chè :36-pet2:

Chả phải bé bị xuống cấp sao :40-pu:

Trumchan
23-02-2012, 07:45 PM
Bé Trùm chăn anh bảo trợ rồi mà! :9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:

anh bảo trợ mà em ko hay gì hết ha =))
có an toàn ko anh? =))

Lễ hội Genki có ai đi ko?

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 07:46 PM
Chả phải bé bị xuống cấp sao

bé dc cho nghỉ hưu chứ bộ :13-eat:bé ko cần người bảo trợ, bé chỉ cần đại ca nào đó bảo kê cho bé :59-want:

Ngọc_san
23-02-2012, 07:47 PM
xuống cấp là xao hở bé Xôi Chè :36-pet2:
bạn Trà nói đúng rồi còn gì nữa Aki "ku nhèng":40-pu:
bạn Aki ko phải bị xuống cấp mà là dc xuống cấp, Aki nhỉ:8-cool:

Tiêu Dao Tử
23-02-2012, 07:57 PM
đã nói là nghỉ hưu mà :13-eat:

mà "ku nhèng" là cái gì nữa =))


bao giờ thì có lệ hội genki nhỉ :59-want:

Momo-chan
23-02-2012, 08:01 PM
Tên gọi Tiếng Việt: Lễ hội Genki Nhật Bản tại Việt Nam 2012
Tên Tiếng Nhật: Nippon Genki Matsuri in Vietnam 2012
Thời gian: 14 – 15 tháng 4 năm 2012 ( Thứ7, CN ) 9:00 ~ 22:00
Địa điểm: Công viên 23/9, TP- Hồ Chí Minh

Google :@)

tea_tea
23-02-2012, 08:13 PM
bé dc cho nghỉ hưu chứ bộ :13-eat:bé ko cần người bảo trợ, bé chỉ cần đại ca nào đó bảo kê cho bé :59-want:

thì hết cấp rồi thì là xuống cấp :40-pu:

Ngọc_san
23-02-2012, 08:32 PM
đã nói là nghỉ hưu mà :13-eat:

mà "ku nhèng" là cái gì nữa =))


úi trời coi BBKT mà ko biết "ku nhèng" là gì à.:4-bad:
"ku nhèng" = cô nương á (tiếng PT):24-keke::24-keke:
lễ hội Genki tổ chức cái gì ở trỏng vậy, mình chưa đi bao h:13-eat:

vạn lý độc hành
23-02-2012, 08:36 PM
Topic này vui ~~~

Nick: vạn lý độc hành

Tên (nếu muốn): Điền Bá Quang =))

Tuổi : 22

Hiện đang ở: Gò Vấp

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Fansub

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: văn hóa, tinh thần võ sĩ đạo

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Thích mới vào chứ. JPN là 4rum đậm chất Nhật.

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: silent reader, một mình ta với ta thôi~~

Fri3ng3R
23-02-2012, 08:51 PM
Chẹp, từ bé tới nhớn chưa được đi lễ hội Genki bao vờ....Khóc thầm sung sướng :10-cry::10-cry::10-cry::10-cry:

Fri3ng3R
23-02-2012, 08:52 PM
Ý quên băt tay với bạn Vạn Lý Hàng Độc nhá :D

Lawliet07
23-02-2012, 09:47 PM
Chẹp, từ bé tới nhớn chưa được đi lễ hội Genki bao vờ....Khóc thầm sung sướng :10-cry::10-cry::10-cry::10-cry:

:60-xd::60-xd::60-xd: cho em mượn cái gấu áo cắn với >_< em cũng đã đi bao giờ đâu,mới biết cái này tổ chức ở SG cách đây nửa tháng

:50-spin1::50-spin1::50-spin1: có bán cái áo lễ hội nữa á

Fri3ng3R
23-02-2012, 09:57 PM
:60-xd::60-xd::60-xd: cho em mượn cái gấu áo cắn với >_< em cũng đã đi bao giờ đâu,mới biết cái này tổ chức ở SG cách đây nửa tháng

:50-spin1::50-spin1::50-spin1: có bán cái áo lễ hội nữa á

Mua cái màu đen thui mặc cho nó hắc ám! :20-ebby::20-ebby::20-ebby:

ami_chan111
23-02-2012, 10:02 PM
chưa đi lễ hội này bao giờ cả ... có ai đi cho mình quá giang với :((
áo đi lễ hội là sao ah:(.... (sao mà mình gà thế này~_~)

Fri3ng3R
23-02-2012, 10:08 PM
chưa đi lễ hội này bao giờ cả ... có ai đi cho mình quá giang với :((
áo đi lễ hội là sao ah:(.... (sao mà mình gà thế này~_~)

Chưa tơi bạn à, tháng 4 lận mà, khi náo có gom gom nhau lai đi cho vui :"> :56-tea:

khoaak01
23-02-2012, 10:16 PM
Nick: Trumchan (lúc trước là sieuxitrum nha, có người nhầm em thành "trùm chăn" hay "trùm chân" rồi đó) :10-cry::10-cry:

Tên (nếu muốn):..................

Tuổi : 21

Hiện đang ở: Gò Vấp, Sài Gòn

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Âm nhạc, funsub, VOJ, cảm thán,...

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: thích hết, cứ cái gì liên quan Nhật là thích hết :45-shy::45-shy:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : JPN là nhà của em mà, ko thích sao ở được :46-shy2:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: vài người thôi, mà tám nhiều nhất là người post bài đầu tiên á :60-xd:

Nhỏ này cũng Xì Gòn hử :)) Bữa nào gặp biết tay anh nhá =))

@Hei: cái tô-pích này thành cái ổ 8 rồi này :14-err:

Lawliet07
23-02-2012, 10:19 PM
Mua cái màu đen thui mặc cho nó hắc ám! :20-ebby::20-ebby::20-ebby:
sặc,bộ anh chưa đủ hắc ám sao mà còn đỏi hắc ám thêm nữa zi:5-ebby::5-ebby::5-ebby::5-ebby:

Fri3ng3R
23-02-2012, 10:22 PM
Nhỏ này cũng Xì Gòn hử :)) Bữa nào gặp biết tay anh nhá =))

@Hei: cái tô-pích này thành cái ổ 8 rồi này :14-err:

Hehe, không cho 8888 sao mí bạn ấy lọt dô Thập Diện Mai Phục do Hei dựng ra chứ:58-trick:


sặc,bộ anh chưa đủ hắc ám sao mà còn đỏi hắc ám thêm nữa zi:5-ebby::5-ebby::5-ebby::5-ebby:

Anh là người hiền khoái mặc áo đen làm việc ác ấy mà em....:36-pet2::36-pet2:

Lawliet07
23-02-2012, 10:25 PM
Hehe, không cho 8888 sao mí bạn ấy lọt dô Thập Diện Mai Phục do Hei dựng ra chứ:58-trick:Anh là người hiền khoái mặc áo đen làm việc ác ấy mà em....:36-pet2::36-pet2:

:41-QQ::41-QQ::41-QQ::41-QQ::41-QQ:thiệt là đáng sợ,mà anh ở xóm dạo hả sao hỏi em khúc đó.

Ngọc_san
23-02-2012, 10:27 PM
chưa đi lễ hội này bao giờ cả ... có ai đi cho mình quá giang với :((
áo đi lễ hội là sao ah:(.... (sao mà mình gà thế này~_~)
áo lễ hội mà Law nói chắc là Happi coat phải hông http://www.google.com.vn/search?tbm=isch&hl=vi&source=hp&q=happi+coat&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm+H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh&gbv=2&biw=1152&bih=697&sei=BUxGT9DuN4SMigLJh-naDQ
ko biết họ bán mắc ko nhỉ:59-want:
mà mụ Hei mở topic sao ko thấy giới thịu bản thân vậy :D

Lawliet07
23-02-2012, 10:29 PM
áo lễ hội mà Law nói chắc là Happi coat phải hông http://www.google.com.vn/search?tbm=isch&hl=vi&source=hp&q=happi+coat&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm+H%C3%ACnh+%E1%BA%A3nh&gbv=2&biw=1152&bih=697&sei=BUxGT9DuN4SMigLJh-naDQ
ko biết họ bán mắc ko nhỉ:59-want:
=.= đâu,cái kia áo thun mà,trên FB của lễ hộii có treo mẫu bán đó...hình như có 2 mà trắng với đen "hắc ám" của anh Fri

Fri3ng3R
23-02-2012, 10:38 PM
:41-QQ::41-QQ::41-QQ::41-QQ::41-QQ:thiệt là đáng sợ,mà anh ở xóm dạo hả sao hỏi em khúc đó.

Thì anh có một 1 người bạn có 1 con nhỏ bạn nó có 1 người bạn ở cái khúc đó! Nên anh hỏi có gần hem! :61-xp:

@Hei: em không để link từ nick dẫn tới topic Lý lịch trích chéo của từng người cho dễ xem. :D

@Ngốc san: Hei giới thiệu ở topic đầu tiên ấy bạn... :17-hi::17-hi:

hanamichiorange
23-02-2012, 10:42 PM
Ổ spam rồi thì mình spam luôn :40-pu:
Cho em hỏi có anh chị nào học khoa NB học của HCMUSSH không ạ?

nic-chan
23-02-2012, 10:45 PM
Nick: Nic-chan :17-hi:

Tuổi : 18

Hiện đang ở: Tân Bình

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Tin Tức Nhật Bản

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Âm nhạc, văn hóa, con người, phim ảnh, truyện tranh,.......nói chung là tất cả :61-xp:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Có, vì JPN là nơi có đầy đủ mọi thứ về Nhựt Bổn (và là nơi có nhiều kỉ niệm) :60-xd::60-xd::60-xd:

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Một vài e nhỏ và một vài ss (anh) lớn :40-pu::40-pu:

Trumchan
23-02-2012, 11:03 PM
Nhỏ này cũng Xì Gòn hử :)) Bữa nào gặp biết tay anh nhá =))

@Hei: cái tô-pích này thành cái ổ 8 rồi này :14-err:

anh định làm gì em vậy?
đừng làm em sợ nha, em bị yếu tim lắm á =))


Thế hôm đó mọi người mặc áo giống nhau hết à? hay là anh Fri3 cầm bảng tên JPN đi vòng vòng đi ;;)

Fri3ng3R
23-02-2012, 11:04 PM
anh định làm gì em vậy?
đừng làm em sợ nha, em bị yếu tim lắm á =))


Thế hôm đó mọi người mặc áo giống nhau hết à? hay là anh Fri3 cầm bảng tên JPN đi vòng vòng đi ;;)

Này này hồi xưa ta đi học toàn phải cầm bảng lớp, bắt anh cầm bảng JPN là không xong roài :13-eat::13-eat:

Hei
23-02-2012, 11:06 PM
:67-tired: mới edit lại link liên kết xong, mệt xì khói.

trum: ss bảo trợ hết mod trong khu âm nhạc :24-keke:


Ổ spam rồi thì mình spam luôn :40-pu:
Cho em hỏi có anh chị nào học khoa NB học của HCMUSSH không ạ?

ss biết 1 bé bên FS ;)) em cứ lập topic làm wen ngoài chatchit đi. thế nào cũng wen đc nhiều.

Hei
23-02-2012, 11:09 PM
=)) ôi giờ mới để ý, em nic-chan mong manh có vẻ hợp với ara dễ vỡ nhờ.

nic-chan
23-02-2012, 11:14 PM
=)) ôi giờ mới để ý, em nic-chan mong manh có vẻ hợp với ara dễ vỡ nhờ.

E chỉ là mong manh thôi chứ không có dễ vỡ đâu ss ơi :46-shy2::46-shy2:

Hei
23-02-2012, 11:20 PM
:13-eat: hôm Genki anh fri3 làm cái off giao lưu với mấy em nhỏ đi. Sẵn có vài mem ngoài HN vào nữa.

Fri3ng3R
23-02-2012, 11:27 PM
:13-eat: hôm Genki anh fri3 làm cái off giao lưu với mấy em nhỏ đi. Sẵn có vài mem ngoài HN vào nữa.

:46-shy2: thấy ngại ngại chết được :46-shy2:

Hei
23-02-2012, 11:28 PM
:46-shy2: thấy ngại ngại chết được :46-shy2:

:give_up:

:be_beated: anh fri3 làm đi, em hỗ trợ.

Fri3ng3R
23-02-2012, 11:50 PM
:give_up:

:be_beated: anh fri3 làm đi, em hỗ trợ.

:10-cry: từ từ chưa tới Genki mà...

tsukushi_chan
24-02-2012, 12:14 AM
tug tăg chạy zô :be_eaten:Nick: tsukushi_chan

Tên (nếu muốn): cho e ếm tên y >"<

Tuổi : (2012 - 1995) :"> e thuộc thế hệ heisei nhá :)) tới halloween năm nay mới chính thức jà đi một tuổi ;))

Hiện đang ở: Bình Dương tự cảm thấy hơi cô độc :( ai ở BD thì hú cho mình 1 tiếg với >"< ko chừg chúg ta wen nhau đó ;))

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: tứ tug :| ~ th` thì thấy có tin j` mới thì nhào zô liền cho nóg :p nhưg chủ íu là box je nhá :D

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: manga, anime, jpop, văn hóa, cả tính cách của ng` Nhật nữa :)

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : thix đấy :))

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: ko hỉu sao mình rất lười spam ở JPN =''= mog mn thôg cảm


vài lời nho nhỏ: mình là fan của NEWS & HSJump :) ai cùg chí hướg thì cho mình làm wen >w<
*nhìn nhìn ngó ngó* hazz ~ hình như tuồi đời của mình hơi bị non nhỉ :"> rất zui đc bit các ss :x

Hei
24-02-2012, 12:16 AM
:9-crazy: hi em, trong này ngoài các ss ra còn 1 tá các anh đó em à.

Kasumi
24-02-2012, 12:19 AM
Mình chuyên gia nhìn sign trước nhìn nick nên thấy nhiều em quen lắm ;))

Momo-chan
24-02-2012, 12:22 AM
@tsukushi: Mình ở Dĩ An, Bình Dương nè :x Nam, 1994, đáng yêu, dễ gần, dễ mến :">

Hei
24-02-2012, 12:25 AM
@tsukushi: Mình ở Dĩ An, Bình Dương nè :x Nam, 1994, đáng yêu, dễ gần, dễ mến :">

:71: coi chừng bị lừa nha em gì đó ơi, cảnh báo trc.

tsukushi_chan
24-02-2012, 12:29 AM
@hei: ẹc!! tr'c h toàn đú đởn vs fan gơ nên e wên mất =''= tiện thể cho e chào cả-tá-anh đó nha:khec: hồi nãy sót mất oj`:loi:
@kasumi: oh ~ zậy ss có wen e ko zậy ;;)
@ara: hì~ mình ở Thủ Dầu Một ngay trug tâm lun :))

Kasumi
24-02-2012, 12:33 AM
@kasumi: oh ~ zậy ss có wen e ko zậy ;;)


Ss nhớ cái sign của em, cái status dưới sign em nữa :D Ấn tượng nên nhớ :D

Lawliet07
24-02-2012, 12:34 AM
=)) =)) sao tự dưgn mình cũng chột dạ quá
Thế anh Fri tính lễ thì cấm cờ chạy hú réo các em chạy theo à anh:30-man::30-man::30-man:

Kasumi
24-02-2012, 12:35 AM
JPN có đồng phục mà 8->

Lawliet07
24-02-2012, 12:36 AM
:7-com::7-com::7-com: mình hum cóa

Hei
24-02-2012, 12:38 AM
:crisp: đồng phục mềnh bị kiến rỉa rồi, đang nói anh Kha mần lại, chắc để thong thả.

Kasumi
24-02-2012, 12:38 AM
Ai có đồng phục mặc đồng phục, em nào ko có thì chơi đỏ-đen, đỏ-trắng cho máu lửa và bừng sáng một góc trời 8-> sẳn tiện PR cho JPN lun ;))

Lawliet07
24-02-2012, 12:40 AM
:53-fast::53-fast:chọn tông màu sao mà ít rực rỡ hắc ám thế trời...
đỏ -đen- trắng:62-yawn::62-yawn:

Hei
24-02-2012, 12:41 AM
:hurry: mặc áo ko thì xi nhê gì, làm banner to, chăng lên hẳn 1 góc là biết mà tụ họp liền.

Fri3ng3R
24-02-2012, 12:42 AM
Ai không có đồng phục, ko có đồ gì hết thì khỏi mặc, dễ dàng nhận biết...:13-eat:

Hei
24-02-2012, 12:45 AM
Ai không có đồng phục, ko có đồ gì hết thì khỏi mặc, dễ dàng nhận biết...:13-eat:

:71: anh fri3 làm mẫu trc đi.

Lawliet07
24-02-2012, 12:46 AM
Ai không có đồng phục, ko có đồ gì hết thì khỏi mặc, dễ dàng nhận biết...:13-eat:
em đề nghị anh Fri làm trước ch em tìm thử xem có dễ biết ko:59-want::59-want::59-want:

Kasumi
24-02-2012, 12:47 AM
:53-fast::53-fast:chọn tông màu sao mà ít rực rỡ hắc ám thế trời...
đỏ -đen- trắng:62-yawn::62-yawn:

Thì áo đồng phục của JPN tông đó mà :))

Lawliet07
24-02-2012, 12:52 AM
Thì áo đồng phục của JPN tông đó mà :))
=)) =)) =)) 3 màu đó chỉ có gặp cam -đen -vàng thì mới đọ ko nổi =)) =))
Mặc áo đỏ quần đen hay mặc áo đen quần đỏ =)) =)) =))

Fri3ng3R
24-02-2012, 12:52 AM
:71: anh fri3 làm mẫu trc đi.

Ân hận vì lỡ lời :10-cry:


em đề nghị anh Fri làm trước ch em tìm thử xem có dễ biết ko:59-want::59-want::59-want:

Sao em ham hố thế hả? Đàng hoàng nghiệm chỉnh chút đi :">!!!


Thì áo đồng phục của JPN tông đó mà :))

Àh nhớ xưa có bán, mà minh k thèm mua ủng hộ :22-idle:

Kasumi
24-02-2012, 12:53 AM
Phối sao mà vẫn tự tin sải bước là được mà ;))

Đồng phục JPN nà 8->


http://dongphuclop.com/pic/prods/633756915649870000.jpg

Lawliet07
24-02-2012, 12:56 AM
Phối sao mà vẫn tự tin sải bước là được mà ;))

Đồng phục JPN nà 8->


http://dongphuclop.com/pic/prods/633756915649870000.jpg

*đạp bàn* pahi3 chi cái nền đen cho nó hắc ám tí...=)) =)) đi đêm cho dễ :)) :))

:52-stretch::52-stretch::52-stretch: em chỉ muốn anh Fri làm mẫu thui mà...nghiêm chỉnh nha >"<,a đề nghị mà

Fri3ng3R
24-02-2012, 12:58 AM
*đạp bàn* pahi3 chi cái nền đen cho nó hắc ám tí...=)) =)) đi đêm cho dễ :)) :))

:52-stretch::52-stretch::52-stretch: em chỉ muốn anh Fri làm mẫu thui mà...nghiêm chỉnh nha >"<,a đề nghị mà

Phải có màu đen thì đẹp... :10-cry:, muốn làm mẫu thì vô fong riêng, đứng đây bà con chạy hết :9-crazy:

joele
24-02-2012, 12:59 AM
Nick: joele_vn@yahoo.com
Tên: Joe
Tuổi: Gồng.
Hiện đang ở: Q1.
Box thường xem: Fansub, tìm hiểu + con người + tin tức + toàn cảnh Nhật Bản.
Lý do thích nước Nhật: Rất nhiều điều về Nhật Bản. Nhưng có 2 điều đặc biệt: Thứ 1 là samurai, thứ 2 là Girls idol. Có vẻ sở thích giống aragaki :D.
Những người hay 8888: Kasumi, Fable, và vài người bạn nữa... Nói là tám, nhưng chắc chỉ dừng ở mức độ.."tâm tình" thôi. Hehe. :58-trick:
Rất thích JPN vì một lý do chung: forum ta thuần chất Nhật. Ít nói, làm nhiều, cống hiến chất lượng cao và thanh bình.

Rất vui được làm quen với các bạn khác, hy vọng sẽ có dịp đi off cùng mọi người. :49-spin:

Kasumi
24-02-2012, 12:59 AM
Lawliet07: Phải nổi mới dễ PR ;))

Joe: ớ, tưởng mềnh bằng tuổi nhau ;))

Lawliet07
24-02-2012, 01:00 AM
Phải có màu đen thì đẹp... :10-cry:, muốn làm mẫu thì vô fong riêng, đứng đây bà con chạy hết :9-crazy:

vô phòng riêng...:53-fast::53-fast::53-fast: vô phòng riêng.
:12-drool::12-drool::12-drool: biết ngay anh Fri khoái "đen hắc ám" mừ...:42-scratch::42-scratch::42-scratch:

Fri3ng3R
24-02-2012, 01:03 AM
Nick: joele_vn@yahoo.com
Tên: Joe
Tuổi: Gồng.
Hiện đang ở: Q1.
Box thường xem: Fansub, tìm hiểu + con người + tin tức + toàn cảnh Nhật Bản.
Lý do thích nước Nhật: Rất nhiều điều về Nhật Bản. Nhưng có 2 điều đặc biệt: Thứ 1 là samurai, thứ 2 là Girls idol. Có vẻ sở thích giống aragaki :D.
Những người hay 8888: Kasumi, Fable, và vài người bạn nữa... Nói là tám, nhưng chắc chỉ dừng ở mức độ.."tâm tình" thôi. Hehe. :58-trick:
Rất thích JPN vì một lý do chung: forum ta thuần chất Nhật. Ít nói, làm nhiều, cống hiến chất lượng cao và thanh bình.

Rất vui được làm quen với các bạn khác, hy vọng sẽ có dịp đi off cùng mọi người. :49-spin:

Mới add nick Y!M Joele :59-want:


vô phòng riêng...:53-fast::53-fast::53-fast: vô phòng riêng.
:12-drool::12-drool::12-drool: biết ngay anh Fri khoái "đen hắc ám" mừ...:42-scratch::42-scratch::42-scratch:

:61-xp::61-xp::61-xp:

Lawliet07
24-02-2012, 01:03 AM
Cảnh báo Joe...nguy hiểm trùng trùng =)) =)) =))

joele
24-02-2012, 01:20 AM
:44-shock::44-shock:@Kasumi À, ừ thì vẫn cứ tưởng thế được mà. :bamdap:
Đùa thôi, trước giờ Joe cũng nghĩ là bằng tuổi. Một vài người bạn trong nghề của Joe cũng khá thoải mái.
Mà Ka muốn là người bạn thân thiết hay là..bà chị nhăn nheo đây?:hehe:
@Fri đã add và đã 8. Hẹn tái nạm.
@Lawliet Sao vậy Lawliet? Nghe Fri tự giới thiệu bản thân là người hồn nhiên trong sáng.. Joe nghe cũng cảm thấy an tâm..:44-shock:

Kasumi
24-02-2012, 01:33 AM
:44-shock::44-shock:@Kasumi À, ừ thì vẫn cứ tưởng thế được mà. :bamdap:
Đùa thôi, trước giờ Joe cũng nghĩ là bằng tuổi. Một vài người bạn trong nghề của Joe cũng khá thoải mái.
Mà Ka muốn là người bạn thân thiết hay là..bà chị nhăn nheo đây?:hehe:


Bạn í hem thấy thiệt thòi thì Ka thế nào cũng được ;)) Dễ tính mà :be_eaten:

Hei
24-02-2012, 12:20 PM
:62-yawn:chào buổi trưa, đói quá./

Tiêu Dao Tử
24-02-2012, 01:31 PM
mới ăn cơm xong :13-eat:

eve_nguyen
24-02-2012, 01:48 PM
đã ăn và đang bùn ngủ hehe

tempo
24-02-2012, 01:52 PM
@tsukushi: Mình ở Dĩ An, Bình Dương nè :x Nam, 1994, đáng yêu, dễ gần, dễ mến :">

*bay vô*
dễ ... nữa =))
*bay ra*

Pu_Jif
24-02-2012, 01:55 PM
Em cũng xin điểm danh ạ ~

Nick: Pu_Jif

Tuổi : 23

Hiện đang ở: Q1 ( nhà e đi bộ chừng 10 fút là tới chợ BT á ^^)

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: Box chat chit vs box nhạc vs box film ạ ^^

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Kể hem hết :">

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Thik chứ thik chứ ~ vì JPN là ngôi nhà đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất mà em thấy mình hoạt động nhiều như thế, và quen đc nhiu người như thế. JPN nhà mình vui nữa ... nhìu nhìu lém :x :x

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Kể thì cũng nhìu lém, những mem từ xưa xửa xừa xưa cũng nhìu .. nhưng gần đây thì hay buôn vs hội skype í í (ai trong hội skype thì bít á ;)) )

Hei
24-02-2012, 01:56 PM
:71: cô Nhím tính giả nai à.

Pu_Jif
24-02-2012, 02:06 PM
:71: cô Nhím tính giả nai à.

Ss Hei, e đã khai thật mà ss lại ko thank post em à :((
E jả nai jì đâu, toàn sự thật mờ ~ :oo::oo::oo:

leelee1130
24-02-2012, 02:15 PM
Ăn cơm trưa ở KFC :13-eat:

Và chào mn buổi trưa :covu4:

Pu_Jif
24-02-2012, 02:16 PM
Ăn cơm trưa ở KFC :13-eat:

Và chào mn buổi trưa :covu4:

LeeLee ăn suất combo à ;))

Hei
24-02-2012, 02:24 PM
Ss Hei, e đã khai thật mà ss lại ko thank post em à :((
E jả nai jì đâu, toàn sự thật mờ ~ :oo::oo::oo:

thanks thì thanks :71:

:60-xd: lâu gòi chưa ăn KFC, thèm.

Pu_Jif
24-02-2012, 02:46 PM
thanks thì thanks :71:

:60-xd: lâu gòi chưa ăn KFC, thèm.

E thank lại nhớ :cute_rabbit28::cute_rabbit28::cute_rabbit28:

Vs lại ss Hei del kái bài trên của ai đấy đi, quảng cáo rõ là vô duyên ><

khoaak01
24-02-2012, 04:31 PM
*bay vô*
dễ ... nữa =))
*bay ra*

Mem miền bắc dám vào đây đánh du kích kìa bà con :)) Chém :9-crazy:

yunami
24-02-2012, 06:53 PM
Nick: yunami (yunabi)

Tuổi :18

Hiện đang ở: Biên Hòa

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: trang tin tức, khu âm nhạc, phim sub , KAT-TUN box ..

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: thiên nhiên , văn hóa & âm nhạc.

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : có, vì mún bik thêm về Nhật và quen dc bik nhìu cùng sở thik như mềnh.

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: có, nhưng rất ít ! :D

Ngọc_san
24-02-2012, 07:09 PM
@tsukushi: Mình ở Dĩ An, Bình Dương nè :x Nam, 1994, đáng yêu, dễ gần, dễ mến :">
bật mí 1 thông tin nữa là ara thật sự ko phải sv kinh tế - luật gì đâu mà đang là sinh viên trường Y đó, ước mơ tương lai sẽ trở thành bs chuyên khoa SMTQ nên tsukushi cẩn thận, trong đây "lừa tềnh" dữ lắm:56-tea:

Lawliet07
24-02-2012, 07:13 PM
:6-bite::6-bite::6-bite: trảm phong trường...gió lộng tứ bề :16-hehe::16-hehe::16-hehe:

Trumchan
24-02-2012, 07:48 PM
Này này hồi xưa ta đi học toàn phải cầm bảng lớp, bắt anh cầm bảng JPN là không xong roài :13-eat::13-eat:

ý da, vậy phải nói là vô cùng thích hợp chứ ạ?


trum: ss bảo trợ hết mod trong khu âm nhạc trum: ss bảo trợ hết mod trong khu âm nhạc

vậy là có em rồi :"> :">

Fri3ng3R
24-02-2012, 08:48 PM
Miền Bắc vô đây tập kích dữ quá....Mún bị hốt xác hả? :27-lol::27-lol::27-lol:

duongqua_8700
24-02-2012, 11:16 PM
Nick: duongqua_8700
Tuổi: Sinh năm 1930 thì bao nhiêu tuổi nhỉ? :hehe:
Hiện đang ở: Nhà Heian. =))
Thường hoạt động box nào: Fansubs, Anime, IT, Chat chém...
Thích nước Nhật ở điểm nào: Món ăn Nhật rất ngon, Manga Nhật rất hay (trừ cái thể loại Shoujo Ai với Shonen Ai ra nhé :| ), film Nhật rất chất, con gái Nhật rất đẹp... ;;)
Có thích JPN ko? Tất nhiên. Còn phải hỏi???
Hay 8888 với ai trong JPN: Chủ yếu là vợ tương lai Heian và lão già Fri3xxx. =))

Tiêu Dao Tử
24-02-2012, 11:18 PM
ủa nhớ anh Quá có dzợ rồi mà, sao còn tăm tia Hei-chan :22-idle:

duongqua_8700
24-02-2012, 11:22 PM
:-o
Lấy đâu ra cái tin mình có vợ vậy trời? :((
Lão Phí già tung tin đồn hả? :59-want:
Anh làm gì đã có vợ. Mới chỉ có con... chó con thôi. :((

Ngọc_san
24-02-2012, 11:23 PM
ở nhà thì ko lo, ở trên giường mới sợ:16-hehe:

Fri3ng3R
24-02-2012, 11:30 PM
ở nhà thì ko lo, ở trên giường mới sợ:16-hehe:

Trên giường làm gì vậy trời! Ta ko hiểu ta ko hiểu! :13-eat:


:-o
Lấy đâu ra cái tin mình có vợ vậy trời? :((
Lão Phí già tung tin đồn hả? :59-want:
Anh làm gì đã có vợ. Mới chỉ có con... chó con thôi. :((

Lão già bon chen vô đây đặt *gạch* xây nhà và góp *gạo* nấu cơm với Heian à :24-keke:

Hei
24-02-2012, 11:31 PM
Nick: duongqua_8700
Tuổi: Sinh năm 1930 thì bao nhiêu tuổi nhỉ? :hehe:
Hiện đang ở: Nhà Heian. =))
Thường hoạt động box nào: Fansubs, Anime, IT, Chat chém...
Thích nước Nhật ở điểm nào: Món ăn Nhật rất ngon, Manga Nhật rất hay (trừ cái thể loại Shoujo Ai với Shonen Ai ra nhé :| ), film Nhật rất chất, con gái Nhật rất đẹp... ;;)
Có thích JPN ko? Tất nhiên. Còn phải hỏi???
Hay 8888 với ai trong JPN: Chủ yếu là vợ tương lai Heian và lão già Fri3xxx. =))


:44-shock:


ở nhà thì ko lo, ở trên giường mới sợ:16-hehe:

:1-@@:

Trumchan
24-02-2012, 11:35 PM
Thôi rồi, ss Hei sắp từ bỏ các em nhỏ đi ''chống lầy" rồi :44-shock:

duongqua_8700
24-02-2012, 11:36 PM
Ủa? Có ở trên giường ko cưng nhỉ? >:)
Cưng ơi! Góp gạo cũng ko cho lão Phí ăn ké đâu nhá. =))

Hei
24-02-2012, 11:37 PM
:14-err: anh D bảo sợ papa em mừ, đổi ý rồi à?!

Ngọc_san
24-02-2012, 11:38 PM
ở chung nhà mà ko chung giường thì phí cả đời Hei nhẩy:9-crazy:

Hei
24-02-2012, 11:39 PM
:67-tired: mới đi chơi dzìa nên còn chưa hoàn hồn, ko đối đáp lại.

Fri3ng3R
24-02-2012, 11:40 PM
:67-tired: mới đi chơi dzìa nên còn chưa hoàn hồn, ko đối đáp lại.

Hồn đang vương vấn nơi nào...:24-keke::24-keke::24-keke:

Hei
24-02-2012, 11:43 PM
:16-hehe: nói ra ngại chít.

Tiêu Dao Tử
24-02-2012, 11:53 PM
vậy là hei-chan sắp chồng lấy sao =((

Hei
24-02-2012, 11:54 PM
vậy là hei-chan sắp chồng lấy sao =((

:13-eat: sắp làm "chồng" của "em" JPN đây.

ladykillah911
25-02-2012, 04:59 AM
ủa. trong này nhiều con gái nhỉ :) mà sao bạn duongqua_8700 ko đặt nick là tieulongnu cho nữ tính, con gái mà lấy nick duongqua nghe kì kì :D

themoon
25-02-2012, 10:51 AM
Nick:themoon

Tuổi :22

Hiện đang ở:q.Tân Bình, TPHCM

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào:tin tức, phim ảnh, DVD-Pef, đặc biệt là box của w-inds. :)

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào:trước kia là vì ngôn ngữ (giọng người Nhật rất rất dễ thương), còn bây giờ thêm những đức tính rất đáng học hỏi và...trai:24-keke::24-keke:

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : tất nhiên, vậy nên mình mới reg nick. Ở đây mọi người đều yêu quý Nhật Bản
Bạn hay 8888 với ai trong JPN:chưa có ai, mình là silent reader mà:10-cry:
Mong Lễ hội Genki mình có thể đi và gặp thêm các JPN-er khác:hiteen::hiteen::hiteen:, làm silent reader riết chắc "tự kỉ" lun quá:alone:

nic-chan
25-02-2012, 12:09 PM
Bạn themoon ở Tân Bình kìa...cho mình mần quen với, mình cũng ở Tân Bình đây:46-shy2::46-shy2:

Hei
25-02-2012, 01:53 PM
ủa. trong này nhiều con gái nhỉ :) mà sao bạn duongqua_8700 ko đặt nick là tieulongnu cho nữ tính, con gái mà lấy nick duongqua nghe kì kì :D

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Tiêu Dao Tử
25-02-2012, 02:16 PM
Hei-chan bình tĩnh =)) =))

Hei
25-02-2012, 02:29 PM
:71: anh D là nam nhi 100% đấy ladykillah911 ơi.

Lawliet07
25-02-2012, 02:44 PM
:71: anh D là nam nhi 100% đấy ladykillah911 ơi.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy::9-crazy:
Thế hả thế hả?

Hei
25-02-2012, 02:51 PM
:71: sao thế sao thế?

Lawliet07
25-02-2012, 03:19 PM
:59-want::59-want::59-want:hồi trước toàn tưởng chị nào đấy =)) =)) =))

Hei
25-02-2012, 03:32 PM
:30-man: ôi khổ thân anh D, vì đâu nên nỗi.

Fri3ng3R
25-02-2012, 04:29 PM
Hêeeeee:9-crazy:

Lawliet07
25-02-2012, 04:45 PM
anh Fri à,anh cười gian xảo quá đi =)) =)) =))

themoon
25-02-2012, 06:24 PM
Bạn themoon ở Tân Bình kìa...cho mình mần quen với, mình cũng ở Tân Bình đây:46-shy2::46-shy2:

mình là mình rất sẵn lòng nha:covu3::covu3::covu3:
mà nic-chan ở đâu vậy, mình ở đường Cộng Hòa đó.

Fri3ng3R
25-02-2012, 06:50 PM
anh Fri à,anh cười gian xảo quá đi =)) =)) =))

Heee, jong cười anh la đểu chuẩn ấy :D

Lawliet07
25-02-2012, 06:51 PM
Heee, jong cười anh la đểu chuẩn ấy :D
:23-kake::23-kake::23-kake::23-kake: đã đểu mờ còn chuẩn mới ghê chứ

duongqua_8700
25-02-2012, 08:26 PM
=))
Ko sao! Ko sao! Thực hay giả bé Hei thử rồi nên biết, bà xã nhỉ. :p

Hei
25-02-2012, 08:27 PM
:71: vâng, Hei đã thử nói chuyện qua rồi, đích thị nam nhân xịn 100%.

ladykillah911
26-02-2012, 12:14 AM
vậy hóa ra chị Heian là tiểu long nữ ạ :)

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 12:16 AM
^ =)) =)) =))

Hei
26-02-2012, 12:19 AM
vậy hóa ra chị Heian là tiểu long nữ ạ :)

:71: ợ, ss là Lý Mạc Sầu Sầu Sầu em ui.

Ngọc_san
26-02-2012, 12:23 AM
Hei là con Điêu chứ hông phải Cô Cô
cái này là chuyện tình giữa Wa' nhi và con Điêu em đừng hỉu nhầm =))

Hei
26-02-2012, 12:25 AM
:58-trick: tự dưng đạp ta xuống làm con diều hâu mỏ nhọn là seo??????????????????

nic-chan
26-02-2012, 12:52 AM
mình là mình rất sẵn lòng nha:covu3::covu3::covu3:
mà nic-chan ở đâu vậy, mình ở đường Cộng Hòa đó.

Mình ở ngay chợ Tân Bình luôn đó bạn :D cũng gần mà ha ;;)

Lawliet07
26-02-2012, 01:01 AM
:71: ợ, ss là Lý Mạc Sầu Sầu Sầu em ui.
=)) =)) ủa Lí Mạc Sầu hả...có biết A Tử không :)) :)) Law kết bạn í nè,haha

Ngọc_san
26-02-2012, 01:16 AM
A Tử bên TLBB mà:40-pu:

duongqua_8700
26-02-2012, 01:19 AM
Kiếm hiệp chém loạn cả lên. Vài hôm nữa chắc Vi Tiểu Bảo yêu Lý Mạc Sầu mất. =))
Mà công nhận, kiểu Lý Mạc Sầu chắc chỉ có Vi Tiểu Bảo mới cưa nổi. =))

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 01:25 AM
Lý MẠc Sầu chỉ chung tình kiêm căm hận với Lục Triển Nguyên thôi :50-spin1:

Hei
26-02-2012, 01:28 AM
:hurry: topic lạc đề 1 cách ko thể cứu vãn được.

Ngọc_san
26-02-2012, 01:33 AM
từ em lady và "2 nv chính" mà ra:40-pu::40-pu:

Lawliet07
26-02-2012, 01:33 AM
A Tử bên TLBB mà:40-pu:

:56-tea::56-tea::56-tea: thì cũng nhà bác Kim Dung ra mà... =)) =)) =)) được cái ác ác như nhau là ok :13-eat::13-eat:

Hei
26-02-2012, 01:35 AM
:9-crazy: sẵn lạc rồi cho lạc luôn, ta ghét nhất em Vương Ngữ Yên (chắc viết đúng), nhìn ẻm chỉ muốn đạp mấy đạp.

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 01:39 AM
Vương Ngữ Yên và con gái của Nhạc Mất Quần - Nhạc Linh San, với em Nhược Lan :13-eat:

ladykillah911
26-02-2012, 01:46 AM
từ Nhật sang tàu. hi hi. trong nam có hay off ko vậy ạ....

Lawliet07
26-02-2012, 01:47 AM
:9-crazy: sẵn lạc rồi cho lạc luôn, ta ghét nhất em Vương Ngữ Yên (chắc viết đúng), nhìn ẻm chỉ muốn đạp mấy đạp.
Ẻm đó chạy lung tung lang thang và xoay nhanh hơn cả chong chóng...nghe đồn bác Dung edit cho ẻm chăm sóc anh MỘ Dung Phục cả đời còn Đoàn Dự lấy em Mộc Thanh gì gì ấy =)) =)) =))
Vai em Yên ấy bạn... =.= tên gì quên mất-đóng Cô Long 06 với Huỳnh Hiểu Minh ấy đóng siêu hợp,đơ đơ =)) =))

@Sakatsu: em Nhược Lan là em nào:67-tired:

nic-chan
26-02-2012, 01:49 AM
Vương Ngữ Yên và con gái của Nhạc Mất Quần - Nhạc Linh San, với em Nhược Lan :13-eat:

E Nhược Lan này e mới nghe ;;)

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 01:52 AM
Miêu Nhược Lan con gái Miêu Nhân Phụng, Tuyết Sơn Phi Hồ :13-eat:

Hei
26-02-2012, 01:54 AM
từ Nhật sang tàu. hi hi. trong nam có hay off ko vậy ạ....

hiện thời thì chưa vì toàn dân lười :71: nhưng tương lai sẽ có off.

L: à, đó là Lý Nhược Đồng :13-eat:

:1-@@: mấy cái kiếm hiệp làm mình loạn.

Ngọc_san
26-02-2012, 01:55 AM
em NL chắc em trong TSPH đó, tính tình xạo xạo, giả ngơ cứ như mấy em hot girl
VNY - kẻ "mê chim bỏ bạn"
NLS - em này có ngoài đời chắc đập mấy phát cho thông não => dạng ngu mà tỏ ra nguy hiểm
:13-eat::13-eat::13-eat::13-eat:
đầu nêu là ông KD, bây h mà chuyển wa tiểu thuyết QD nữa thì còn nhìu chuyện để nói
:24-keke::24-keke::24-keke::24-keke:
@H: má LDP thì có, năm 06 chứ ko phải năm 96 :))

nic-chan
26-02-2012, 01:57 AM
QD thì có Y Bình, Như Bình ;))

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 02:01 AM
QD thì ko biết 1 nút=))

Lawliet07
26-02-2012, 02:02 AM
QD thì có Y Bình, Như Bình ;))
thôi bớt nhắc má Dao...trời T^T truyện của má toàn 1 màu bi đát...thảm,Y Bình bộ cũ khỗng em...bộ mới nghe mami kêu ko hay (dù có coi) còn em Như Bình bộ mới...thấy hơi nhàm =)) =))
Mà má Dao chuyên xào lại phim,bộ mới bựa hơn bộ cũ mà thêm thắt nhiều tình tiết + nhân vật nhảm bỏ xừ.
Điển hình tân HCCC =)) =)) tự nhiên thêm ẻm ng Tây Ban Kiệt Minh chạy long nhong khắp phim =)) =)).Trời cái phim mình ráng coi được 25/908 ep,mỗi ep chỉ xem 5' đến h vẫn vứt xó chưa xem tiếp =))=))
Rùi nhớ em Nhược Lan í rùi...chỉ nhớ "phiền hà" =)) =)) còn lại chả ấn tượng j em ấy.
Tối thứ 7 thức khuya dữ :))

teenwitch
26-02-2012, 02:07 AM
Trời, giờ em mới biết JPN "ngọa hổ tàng long" đầy người thik Phim/truyện kiếm hiệp - Kim Dung:9-crazy:
ss Hei ghét Ngữ Yên ạ?:41-QQ: Ngữ Yên vô tội, chẳng qua quá mù quáng thôi, nhưng rốt cuộc vẫn hạnh phúc với Đoàn Dự mà.
Còn công nhận em ghét Nhạc Linh San, người gì mà phũ phàng, có mới nới cũ. Nhưng quả báo cho cưới phải chồng...th..iến..:9-crazy: Đáng đời!
----
Spam đến đây xin hết. Ở đây còn vui hơn bên cảm thán:9-crazy:

Lawliet07
26-02-2012, 02:09 AM
Trời, giờ em mới biết JPN "ngọa hổ tàng long" đầy người thik Phim/truyện kiếm hiệp - Kim Dung:9-crazy:
ss Hei ghét Ngữ Yên ạ?:41-QQ: Ngữ Yên vô tội, chẳng qua quá mù quáng thôi, nhưng rốt cuộc vẫn hạnh phúc với Đoàn Dự mà.
Còn công nhận em ghét Nhạc Linh San, người gì mà phũ phàng, có mới nới cũ. Nhưng quả báo cho cưới phải chồng...th..iến..:9-crazy: Đáng đời!
----
Spam đến đây xin hết. Ở đây còn vui hơn bên cảm thán:9-crazy:

:crisp::crisp::crisp::crisp:hết rùi em,bản mới bác Dung cho em Yên mù quáng đến cuối đời luôn...chăm sóc Mộ Dung Phục =)) =)) =))
NLS cũng chả ưa gì vì từ đầu đã khoái Thánh Cô :hurry::hurry::hurry:

teenwitch
26-02-2012, 02:17 AM
Ban đầu em ko thik Doanh Doanh, nhưng thích nàng từ lúc nàng giả làm bà bà tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ :iluv:
Tiện thể cho em hỏi ai có mp3 đoạn nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ ko ạ?:54-faster:

FirePhoenix
26-02-2012, 02:19 AM
Nick: FirePhoenix aka Gà Lửa or Gà Nướng

Tên (nếu muốn):...

Tuổi: 2 dog years old :crisp:

Hiện đang ở: Tân Bình

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: fansub, movies (thật ra thì có mỗi cái review phim thôi)

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Văn hóa nói chung, văn học, những cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là... *phong linh*.

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Ko thì sao lại ở đây post cái này :aha:. Còn vì sao ư... chả biết nữa.

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Tạm thời là không có ai.

Hei
26-02-2012, 02:23 AM
Nick: FirePhoenix (Gió NUMX)

Tên (nếu muốn):...

Tuổi : 20

Hiện đang ở: Tân Bình

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: fansub, movies

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Văn hóa nói chung, những cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là... *phong linh* XD. Văn học của Yasunari Kawabata.

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Ko thì sao lại ở đây post bài này :). Còn vì sao ư... chả biết nữa :).

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Không ai cả :).

:59-want: đã add tên FirePhoenix , chào mừng gia nhập hội.

Ngọc_san
26-02-2012, 02:26 AM
Ban đầu em ko thik Doanh Doanh, nhưng thích nàng từ lúc nàng giả làm bà bà tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ :iluv:
Tiện thể cho em hỏi ai có mp3 đoạn nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ ko ạ?:54-faster:
nhạc of bản nào hả em, bản HK khác bản gốc à :D

Hei
26-02-2012, 02:29 AM
:24-keke: lạc tiếp, đang nghe 只要有你 (http://www.youtube.com/watch?v=13kP9e8OwCI) của 少年包青天, nhớ hồi đó xem phim này mê em tiểu Triển meo như điếu đổ.

nic-chan
26-02-2012, 02:30 AM
Nick: FirePhoenix (Gió NUMX)

Tên (nếu muốn):...

Tuổi : 20

Hiện đang ở: Tân Bình

Bạn thường hoạt động (hay vào xem) box nào: fansub, movies

Bạn thích nước Nhật ở điểm nào: Văn hóa nói chung, những cảnh đẹp tuyệt vời và nhất là... *phong linh* XD. Văn học của Yasunari Kawabata.

Bạn có thích tham gia JPN ko? Vì sao? : Ko thì sao lại ở đây post bài này :). Còn vì sao ư... chả biết nữa :).

Bạn hay 8888 với ai trong JPN: Không ai cả :).

Bạn này ở TB nữa ne...cho mình mần quen nha bạn :61-xp::61-xp::61-xp:

teenwitch
26-02-2012, 02:30 AM
@ss Ngọc: Bản có Lý Á Bằng đóng ấy ạ, năm 2003 thì phải, lâu lắm rồi:54-faster:
Em chỉ thik xem bản này thôi.

Momo-chan
26-02-2012, 02:34 AM
Lý Á Bằng feat Hứa Tịnh =)) =))

FirePhoenix
26-02-2012, 02:35 AM
Bạn này ở TB nữa ne...cho mình mần quen nha bạn :61-xp::61-xp::61-xp:

Hân hạnh :). Mà *mần quen* sao đây? hì ^^

Lawliet07
26-02-2012, 02:35 AM
Lý Á Bằng feat Hứa Tịnh =)) =))
Bản đó hay nhất mà =)) =))nói chung cả 2 đóng đều ok

nic-chan
26-02-2012, 02:36 AM
:24-keke: lạc tiếp, đang nghe 只要有你 (http://www.youtube.com/watch?v=13kP9e8OwCI) của 少年包青天, nhớ hồi đó xem phim này mê em tiểu Triển meo như điếu đổ.

E nhớ hồi đó xem phim này mà hổng ngủ được nà ss Hei :46-shy2::46-shy2:

Hei
26-02-2012, 02:36 AM
E nhớ hồi đó xem phim này mà hổng ngủ được nà ss Hei :46-shy2::46-shy2:

:71: mê troai nên ko ngủ đc chứ giề.

nic-chan
26-02-2012, 02:37 AM
Hân hạnh :). Mà *mần quen* sao đây? hì ^^

Add YH mình đi bạn hy_le316 :59-want::59-want::59-want:
Mà bạn ở nơi nào của TB thế?

teenwitch
26-02-2012, 02:41 AM
@ss Hei: Úi thank ss, bài OST Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên đó em cực thik luôn, ko ngờ ở youtube nó cũng có:D
ss có mp3 ko ạ?
Chính bộ này làm em ám ảnh suốt 2 năm, đi ngủ phải trùm gối lên đầu vì sợ bị cắt cổ mà ko biết:61-xp:

Lawliet07
26-02-2012, 02:43 AM
Dạo này ăn tạp ghê lắm...xem cả phim Thái,Indo và Phil cơ...
:22-idle::22-idle::22-idle: cơ mà phim Thái thích có 2 đôi mà 4 anh chị đi 4 ngã...trời ơi đau lòng...
:22-idle::22-idle::22-idle:Thời niên thiếu bộ nào,thấy có 2 bộ 2 dv chính

Hei
26-02-2012, 02:44 AM
có đây http://www.mediafire.com/?407e9h93wpb4bb4

:71: topic nài "phản động" quá.

Phim Thái có cái phim ngôi sao gì gì đó =)) xem mà chỉ muốn bạn nữ chính bị hành hạ cho bõ tức.

Ngọc_san
26-02-2012, 02:45 AM
mê CTS chứ ko phải mê B Chửng đâu phải hông mấy gái :)
witch: thì ra em nói nhạc chủ đề film, ss tưởng em nói bản hòa tấu TNGH thì mấy phiên bản trừ HK đều y chang. Srr ss chả xem bộ đó nên ko biết:(
TNTBTT nhớ cái tập cắt cổ bằng kéo bê y xì trong Kindaichi:24-keke:

nic-chan
26-02-2012, 02:45 AM
:71: mê troai nên ko ngủ đc chứ giề.

Sợ ma thấy mồ..e toàn ôm gối chui vào ngủ chung với pama :61-xp::61-xp:

teenwitch
26-02-2012, 02:45 AM
@Lawliet07:Bộ có Châu Kiệt -Nhậm Tuyền - Lý Băng Băng
Thái thì ko biết ở đây có ai biết couple Yaya-Nadech aka Nadech ko?:40-pu:

teenwitch
26-02-2012, 02:48 AM
mê CTS chứ ko phải mê B Chửng đâu phải hông mấy gái :)
witch: thì ra em nói nhạc chủ đề film, ss tưởng em nói bản hòa tấu TNGH thì mấy phiên bản trừ HK đều y chang. Srr ss chả xem bộ đó nên ko biết:(
TNTBTT nhớ cái tập cắt cổ bằng kéo bê y xì trong Kindaichi:24-keke:
Tiếu Ngạo giang hồ em cần tìm bản hòa tấu ạ,mà chất lượng cao cao chút.
ss nói cái tập cắt cổ bằng kéo, chính nó đấy, em rợn tóc gáy lúc xem tập đó:blur:

FirePhoenix
26-02-2012, 02:49 AM
Add YH mình đi bạn hy_le316 :59-want::59-want::59-want:
Mà bạn ở nơi nào của TB thế?

/me ít khi xài ym lắm =)), để mai add bạn vào. Ở gần Galaxy Tân Bình :).

P/s Giờ mới để ý JPN toàn cú đêm lol

Ngọc_san
26-02-2012, 02:52 AM
trời film Thái mình chỉ xem film ma, film bộ rườm rà mà đóng dở chết dc, Phil còn dở hơn :))
Film Thái nhớ film gì mà chíu trên todaytv, nd là giả làm con rơi giành tài sản á, mèng ơi có khúc cúi giành cái di chúc thôi mà đẩy wa đẩy lại y nhưng coi film thời xạc lô, con kia cầm dc di chúc rồi thì đốt cha cho rồi còn bày đặt giơ lên trc gió, từ từ bật quẹt châm lửa cho gió nó thổi bay xuống đất. Coi mà cứ mún xông vô hiện trường bóp cổ 2 dv tội gây cản trở người xem .
h chuyển đề tài wa các nc DNA rồi =)) =))

Lawliet07
26-02-2012, 02:52 AM
có đây http://www.mediafire.com/?407e9h93wpb4bb4

:71: topic nài "phản động" quá.

Phim Thái có cái phim ngôi sao gì gì đó =)) xem mà chỉ muốn bạn nữ chính bị hành hạ cho bõ tức.

Cái bộ hồi chiếu trên TV hả,bộ đó thuộc hàng tạm được thôi...Law thích pa Ken,má Ann,ss Af với anh Aum mà 4 người,người có vợ con,ng có ng yêu lâu năm,ng sắp cưới và ng có ng yêu...Ôi đuối...chỉ có xem phim để thỏa mãn tấm lòng fan girl cầu chúc cho họ thui...:10-cry::10-cry::10-cry:


@Lawliet07:Bộ có Châu Kiệt -Nhậm Tuyền - Lý Băng Băng
Thái thì ko biết ở đây có ai biết couple Yaya-Nadech aka Nadech ko?:40-pu:

Hình như có xem,lâu quá rùi chả nhớ...
Biết dđôi Nadech-Yaya nhưng các iem trẻ quá,vẫn chưa đạt mức tình cảm mặn nồng như pa Ken má Ann và ss Aff bro Aum :10-cry::10-cry::10-cry::10-cry:các tình yêu của ta àm ta thiệt đau lòng.

nic-chan
26-02-2012, 02:54 AM
mê CTS chứ ko phải mê B Chửng đâu phải hông mấy gái :)
witch: thì ra em nói nhạc chủ đề film, ss tưởng em nói bản hòa tấu TNGH thì mấy phiên bản trừ HK đều y chang. Srr ss chả xem bộ đó nên ko biết:(
TNTBTT nhớ cái tập cắt cổ bằng kéo bê y xì trong Kindaichi:24-keke:

Nó đó ss...chính nó làm e phải ôm gối xuống ngủ chung với pama (và nhiều phen bị đuổi) :40-pu::40-pu:

Lawliet07
26-02-2012, 02:55 AM
Nó đó ss...chính nó làm e phải ôm gối xuống ngủ chung với pama (và nhiều phen bị đuổi) :40-pu::40-pu:
=)) =)) ss sắp xem Kindaichi đấy,đừng hù ss:14-err::14-err::14-err:

nic-chan
26-02-2012, 02:55 AM
/me ít khi xài ym lắm =)), để mai add bạn vào. Ở gần Galaxy Tân Bình :).

P/s Giờ mới để ý JPN toàn cú đêm lol

Mình thì ở ngay chợ Tân Bình luôn..không biết có gần bạn không nữa:46-shy2::46-shy2:

nic-chan
26-02-2012, 02:56 AM
=)) =)) ss sắp xem Kindaichi đấy,đừng hù ss:14-err::14-err::14-err:

;)) nhưng khi xem Kindaichi thì hết roài ss ơi..e bị miễn nhiễm roài:24-keke::24-keke::24-keke::24-keke:

Hei
26-02-2012, 02:57 AM
:71: phim Thái chiếu ở VN mới đây có cái phim Bí mật siêu sao gì đó :40-pu: xem 1-2 tập chỉ muốn nhào vào "thịt" luôn bạn nữ chính, đóng hiền đến mức thấy ghét. :59-want:Được cái có cái anh Mos Patiparn Pataweekarn đệp troai.

:60-xd:Còn nhạc Thái thì lúc trc bị con bạn người Thái nó đầu độc nhóm Singular, "gà" của Sony đấy.

Tặng mọi người 2 bài:

Singular - 24.7 (Twenty four Seven) (http://www.youtube.com/watch?v=zG6oUtazQME)

Singular feat. Depapepe - Some Other Day (http://www.youtube.com/watch?v=95HNfMC6nhw)

FirePhoenix
26-02-2012, 02:58 AM
Mình thì ở ngay chợ Tân Bình luôn..không biết có gần bạn không nữa:46-shy2::46-shy2:

Với mình thì có thể nói là gần :)

Lawliet07
26-02-2012, 02:59 AM
:71: phim Thái chiếu ở VN mới đây có cái phim Bí mật siêu sao gì đó :40-pu: xem 1-2 tập chỉ muốn nhào vào "thịt" luôn bạn nữ chính, đóng hiền đến mức thấy ghét. :59-want:Được cái có cái anh Mos Patiparn Pataweekarn đệp troai.

:60-xd:Còn nhạc Thái thì lúc trc bị con bạn người Thái nó đầu độc nhóm Singular, "gà" của Sony đấy.

Tặng mọi người 2 bài:

Singular - 24.7 (Twenty four Seven) (http://www.youtube.com/watch?v=zG6oUtazQME)

Singular feat. Depapepe - Some Other Day (http://www.youtube.com/watch?v=95HNfMC6nhw)

Bộ đấy bạn nữ chính siêu thảm và siêu mờ nhạt,đổi đi đừng xem=)) =)) =)) xem 365 days of love í,bộ của pa Ken với má Ann mà chưa coi =)) =)) =))

Ngọc_san
26-02-2012, 02:59 AM
=)) =)) ss sắp xem Kindaichi đấy,đừng hù ss:14-err::14-err::14-err:
Kindaichi trong manga đó nha, ko biết live action có tập đó ko:61-xp:

Lawliet07
26-02-2012, 03:01 AM
Kindaichi trong manga đó nha, ko biết live action có tập đó ko:61-xp:
=)) =)) ss mới down phần 2 của so_ran thui...đừng hù dọa để từ từ ss xem =))

Momo-chan
26-02-2012, 03:01 AM
Thái thì xem được movie này: A Little Thing Called Love (First Love)/ สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่า..รัก
Công nhận là giai Thái xinh =))

Hei
26-02-2012, 03:01 AM
:16-hehe: Kindaichi là manga mình mua đều đặn nhất từ trc đến giờ.

ara chuyển sang mê troai đê :71:

nic-chan
26-02-2012, 03:03 AM
Kindaichi trong manga đó nha, ko biết live action có tập đó ko:61-xp:

Trong LA có mà ss...hình như ở phần 1 thì phải ;))

Ngọc_san
26-02-2012, 03:04 AM
Mos Patiparn Pataweekarn
tên này đọc sao? => Mô's Pa ti pản Pa ta qui (ê) kản à:))
mỗi lần nghe mấy em thông dịch đọc tên tiếng Thái là ngồi cười, đọc vậy mới đúng :))

Hei
26-02-2012, 03:05 AM
tên này đọc sao? => Mô's Pa ti pản Pa ta qui (ê) kản à:))
mỗi lần nghe mấy em thông dịch đọc tên tiếng Thái là ngồi cười, đọc vậy mới đúng :))

=)) =)) ai biết, bà muốn đọc sao đọc.

teenwitch
26-02-2012, 03:05 AM
Thái thì xem được movie này: A Little Thing Called Love (First Love)/ สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่า..รัก
Công nhận là giai Thái xinh =))
Phim đó vừa coi hồi tết, là ông anh đầu độc :D
Drama Thái kết nhất bộ DuangjaiAkkannee
Kiểu phim hài, cười sảng khoái, diễn viên thì đẹp. Phim này có bà chị "Bò sữa" cứ phải gọi là "có duyên" kinh khủng, bám con người ta cứ như là (hơn cả) đỉa:43-ebby:

Hei
26-02-2012, 03:05 AM
:9-crazy: mọi người chú ý: chúng ta hiện đang "du lịch" ở Thái. Tiếp theo là nước nào thì chưa rõ.

Lawliet07
26-02-2012, 03:07 AM
Thái thì xem được movie này: A Little Thing Called Love (First Love)/ สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่า..รัก
Công nhận là giai Thái xinh =))

Nấm...không thích Nấm lắm =)) =)) nhưng phim đó thì hay.Hồi xem phim cứ nhớ lại ấp 3 mình cũng y thế :59-want::59-want::59-want:

teenwitch
26-02-2012, 03:07 AM
:9-crazy: mọi người chú ý: chúng ta hiện đang "du lịch" ở Thái. Tiếp theo là nước nào thì chưa rõ.
Qua Ấn Độ đi ss, mấy phim ca nhạc cũng hay lắm:24-keke:

nic-chan
26-02-2012, 03:08 AM
Ấn Độ đi ss :34-nod::34-nod:

Hei
26-02-2012, 03:08 AM
Nấm...không thích Nấm lắm =)) =)) nhưng phim đó thì hay.Hồi xem phim cứ nhớ lại ấp 3 mình cũng y thế :59-want::59-want::59-want:

:26-lines:ta ko cố ý, giờ này mắt mũi kèm nhèm rồi, toàn thấy những cái vốn đã đc "mặc định" trong đầu.

Ngọc_san
26-02-2012, 03:10 AM
=)) =)) ai biết, bà muốn đọc sao đọc.
phải đọc cho đúng tôn trọng người ta chứ. Giống như tên A Bi Sít ấy tui nghĩ phải A Bị Sịt mới đúng :))


Mos Patiparn Pataweekarn
Pa tỉ pan - Pa tả qui kan ???
=> nghe cũng giống phết =)) =))

Hei
26-02-2012, 03:10 AM
=)) phim Ấn thì mới đây nhất xem cái phim It's a Wonderful Afterlife, phim toàn người Ấn nhưng bối cảnh là Anh quốc =)) xem chết cười.

Lawliet07
26-02-2012, 03:11 AM
Phim đó vừa coi hồi tết, là ông anh đầu độc :D
Drama Thái kết nhất bộ DuangjaiAkkannee
Kiểu phim hài, cười sảng khoái, diễn viên thì đẹp. Phim này có bà chị "Bò sữa" cứ phải gọi là "có duyên" kinh khủng, bám con người ta cứ như là (hơn cả) đỉa:43-ebby:

Người yêu của cha Mario đó :60-xd::60-xd::60-xd:
Xem Love Recipe đi,zui lém...

Hei
26-02-2012, 03:11 AM
phải đọc cho đúng tôn trọng người ta chứ. Giống như tên A Bi Sít ấy tui nghĩ phải A Bị Sịt mới đúng :))


Pa tỉ pan - Pa tả qui kan ???
=> nghe cũng giống phết =)) =))


=)) kiểu này ko dám qua Thái, lỡ đọc bậy sang từ gì đó ko hay thì chúng nó quýnh như cái mền.

Momo-chan
26-02-2012, 03:12 AM
Nấm...không thích Nấm lắm =)) =)) nhưng phim đó thì hay.Hồi xem phim cứ nhớ lại ấp 3 mình cũng y thế :59-want::59-want::59-want:


Phim đó nửa đầu thì hay, càng về sau nhất là cái kết nhảm nhảm :@)

nic-chan
26-02-2012, 03:13 AM
=)) phim Ấn thì mới đây nhất xem cái phim It's a Wonderful Afterlife, phim toàn người Ấn nhưng bối cảnh là Anh quốc =)) xem chết cười.

E thì xem 3 Idiots :40-pu::40-pu: Ta nói cười đau cả ruột =))=))=))

Lawliet07
26-02-2012, 03:14 AM
=)) kiểu này ko dám qua Thái, lỡ đọc bậy sang từ gì đó ko hay thì chúng nó quýnh như cái mền.
:9-crazy::9-crazy::9-crazy: đi học tiếng Thái đi,học chừng 2 khóa là ok,ngữ pháp của nó thì 90% giống mình,mỗi từ vựng không biết
Mới xem xong Roy Mai,khoái ss Aff kêu P'Kamtiang (Pi kàm tiêng) :27-lol::27-lol::27-lol::27-lol::27-lol:

Tiêu Dao Tử
26-02-2012, 03:23 AM
a mềnh đang dc đi du lịch Thái đêm khuya :59-want:

Hei
26-02-2012, 03:27 AM
:13-eat: lát ko khéo lại lộn về Hong Kong.

Momo-chan
26-02-2012, 03:27 AM
Amazing Thailand
Always Amazes You ;;)

Hei
26-02-2012, 03:29 AM
Amazing Thailand
Always Amazes You ;;)

:22-idle: gì mà nghe như slogan của mấy hãng hàng không vậy.

Ngọc_san
26-02-2012, 03:36 AM
có ai xem film Thái nhảm chưa, hài chết dc. Vn nhảm mà ko vui chứ tụi Thái nó đóng vui lắm à:9-crazy:
chả nhớ film gì nữa

trở lại Trung Của nào

witch: ss thix bản HK này nè
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1MDkQM9DBQ

còn đây là bản gốc nè, TQ DL film lẻ HK cũng chơi bài này mà ss ko tìm dc instr toàn bài, hình như phải có hát trong đó :))
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xiao-ao-jiang-hu---Tieu-ngao-giang-ho-N-A/IW6D7BF9.html