PDA

View Full Version : Maik's Diary va` tất cả nhưng bút tích của ss ^x^tata^^
13-09-2006, 07:58 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Diary94.jpg

trui` ui, đây la` nhật ký của ss Mai thiệt sao *V*
dễ xương wa' xa' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ai giỏi tiếng Nhật thì dịch dum` ba` con điiiiiiiiii
to be continue...

tata^^
13-09-2006, 08:30 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Maik_Diary/Diary93_01.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Diary93_02.jpg

tata^^
14-09-2006, 12:01 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Maik_Diary/Diary91.jpg

tata^^
14-09-2006, 12:02 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Maik_Diary/Diary90.jpg

tata^^
14-09-2006, 12:03 PM
http://img.photobucket.com/albums/v722/honeysuckle/idol/Maik_Diary/Diary81.jpg

miraya
29-10-2006, 12:44 PM
A, vậy mà không phát hiện ra, dễ thương thật. Thích cái chữ kí của Mai-chan^^. Thanks Tata for uploading^^

tata^^
01-11-2006, 03:04 PM
ặc,bài nài post mốc ra ùi,giờ mới có 1 người rep ah =)))))
tata cứ tưởng là chẳng ai hứng thú với mí cái vụ nài :">
thax M & N ^^^^