PDA

View Full Version : Kristine Sa Thread=>zoom in now!Taichi
17-09-2006, 06:46 PM
Birthday: June 6, 1982
Location: Toronto, Canada
Talents: Singer, Songwriter, BFA in Acting, Poet
Other Pursuits: Theatre, Film, Drawing
Albums:
I Never Knew (2002)
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/I_Never_Knew_cover_200_sm.jpg
reBIRTH (2004)
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/reBIRTHfrontsm.jpg
REmix Album:
Kristine Sa’s Anime remix album “AnimeToonz 3: Lime Edition”
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lemon_cover_200_sm.gif
Kristine Sa’s Anime remix album “AnimeToonz 3: Lemon Edition”
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lime_cover_200_sm.gif

Taichi
17-09-2006, 06:53 PM
Discography:

ORIGINAL ALBUM

2nd Album:reBIRTH
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/reBIRTHfrontsm.jpghttp://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/reBIRTHbacksm.jpg

Tracklist

01. Take Me Somewhere (http://www.4shared.com/file/3788357/1394a993/tms.html)
02. Consequence (http://www.4shared.com/file/3788339/a2762312/consequence.html)
03. Just Drive
04. Take Me Somewhere Remix
05. A Dose Of You Remix
06. Gone By Fall Remix
07. The Arms Of Paradise Remix
08. A Dose Of You Acoustic
09. Beauty To Me
10. Happy
11. The Ocean’s Sky

1st Album:I never know
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/I_Never_Knewhttp://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/I_Never_Knew_back_200_sm1.gif

Tracklist:
01. A Dose Of You
02. Hold You Forever
03. Gone By Fall
04. The Arms Of Paradise
05. Beautiful
06. Nexusbeta / Parallel Fates
07. We
08. My Heart Still Breaks
09. I Never Knew
10. Wont Let Go

REMIX ALBUM

Kristine Sa’s Anime remix album “AnimeToonz 3: Lemon Edition”
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lemon_cover_200_sm.gifhttp://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lemon_back_200_sm.gif

01. Every Heart - Inuyasha [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788286/d0ff8d7f/1-track1.html)
02. [/URL]
03. Urusei Yatsura No Teema - Urusei Yatsura [Bit Shifter full vocal remix]
04. [URL=http://www.4shared.com/file/3788206/18260777/5-track5.html]Find The Way - Gundam Seed [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788318/e7477106/2-track2.htmlThe Real Folk Blues - Cowboy Bebop [DJ Jinnai full vocal remix)
05. Dearest - Inuyasha [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788225/b319344f/6-track6.html)
06. Yapapa - Ranma 1/2 [YMCK dub mix]
07. Find The Way - Gundam Seed [Architekt 9 full vocal remix]
08. Every Heart - Inuyasha [Gomi dub mix]
09. Yapapa - Ranma 1/2 [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788170/bc428adc/4-track4.html)
10. The Real Folk Blues - Cowboy Bebop [Masi & Melo vocal club mix]
11. Every Heart - Inuyasha [John Creamer dub mix]

Kristine Sa’s Anime remix album “AnimeToonz 3: Lime Edition”
http://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lime_cover_200_sm.gifhttp://www.kristinesa.com/diamonds/assets/images/lime_back200_sm.gif

01. Every Heart - Inuyasha [Gomi full vocal remix]
02. The Real Folk Blues - Cowboy Bebop [Masi & Melo raw vocal remix]
03. Urusei Yatsura No Teema - Urusei Yatsura [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788161/d25e8b0b/3-track3.html)
04. Yapapa - Ranma 1/2 [YMCK full vocal remix]
05. Candy Candy - Candy Candy [DJ Jinnai full vocal remix] (http://www.4shared.com/file/3788126/2856dbac/7-track7.html)
06. Find The Way - Gundam Seed [Architekt 9 dub mix]
07. Yapapa - Ranma 1/2 [Beta full vocal remix]
08. Urusei Yatsura No Teema - Urusei Yatsura [Bit Shifter dub mix]
09. The Real Folk Blues - Cowboy Bebop [Masi & Melo dub mix]
10. Every Heart - Inuyasha [John Creamer full vocal remix]

All DEmo verson...

Ashley_Khanh
18-09-2006, 10:27 AM
Oh, ss có nhớ hùi cô này có hát Real Emotion nữa nè, đương nhiên là lyric khác :D

Khanhle_pham
18-09-2006, 08:37 PM
Kristine cover bài Dearest cũng được lắm chứ. Bài Take me somewhere cũng hay nhưng tiếc là đây là bản Demo, nghe ko thích.