PDA

View Full Version : [Old pics] MaiK in J-Groove Magazine and Oricorn stylemiraya
27-10-2006, 08:10 PM
Credit by songjapan.com
Re-up by miraya
Nếu trùng nhờ N edit hộ:p
http://img100.imageshack.us/img100/4024/kurakiblt1sq1.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/1308/kurakiblt2dd2.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/6674/kurakiblt3sx2.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/7099/kurakiblt4sx3.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2672/kurakiblt5je2.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/7237/kurakiblt6di0.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/959/kurakicazpf6.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/7578/kurakigekkantvsionln0.jpg

miraya
27-10-2006, 08:15 PM
Next:
http://img150.imageshack.us/img150/8103/kurakijgm1je9.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/5042/kurakijgm2wk9.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/9058/kurakijgm3fe9.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/2167/kurakijgm5nv9.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1641/kurakijgm4ks6.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6359/kurakijgm6vd2.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/8937/kurakijgm7xo1.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/1791/kurakijgm8ax6.jpg

miraya
27-10-2006, 08:18 PM
Next:
http://img93.imageshack.us/img93/4117/kurakijgm9ag5.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/929/kurakijgm10zl0.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/8883/kurakijgm11rh2.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/408/kurakijgm12fz3.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/6929/kurakijgm14qh1.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/9945/kurakioricon2ua9.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/4459/kurakioricon3jn8.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8516/kurakioricon4ii7.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/6324/kurakioricon5ye7.jpg

miraya
27-10-2006, 08:21 PM
Nốt:
http://img148.imageshack.us/img148/7185/kurakioricon7yh8.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/4145/kurakioricon8ll4.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/6826/kurakisoupgr3.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/3025/maiurakiwithsa6.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2792/kurakioricon6bc6.jpg

Thân tặng N, N luôn luôn cố gắng vì JPN và cả YAn nữa^_________^

miraya
28-10-2006, 07:22 PM
Hình như có mấy tấm của Oricorn style trùng với cái của N đúng không^^!