PDA

View Full Version : Will the sun ever shine again?-Bonnie Raitt(country)Taichi
29-10-2006, 10:04 AM
Artist: Bonnie Raitt Lyrics
Song: Will the Sun Ever Shine Again Lyrics
Liric bài này cực kì hay. Taichi phát hiện bài này khi xem phim "home on the range" của Walt Disney.
will the sun ever shine again?-Bonnie Raitt (http://www.4shared.com/file/5107715/436528d7/will_the_sur_ever_shine_again_-_bonnie_raitt.html)
Rain is pourin' down like the
heavens are hurtin'.
Seems like it's been dark since
the devil knows when.
How do you go on, never knowin'
for certain,
Will the sun ever shine again?

Mưa đang trút xuống như làm đau niền hạnh phúc
Hình như trời vẫn tối từ khi điều xấu xa biết đến(?)
Làm sao bạn có thể đi tiếp mà không bao giờ biết chắc chắn?
Mặt trời có tỏa sáng nữa không?

Fells like it's been years since
it started to thunder.
Clouds are campin' out in the valley
and glen.
How do you go on, when you can't help
but wonder.
Will the sun ever shine again?

Cảm giác như nhiều năm nay trời đã nổi sấm
Mây đen thì vẫn âm u ngoài nhung lũng
Làm sao bạn có thể đi mà không có sự giúp đỡ của kì tích?
Mặt trời có tỏa sáng nữa không?

What if the rain keeps fallin'?
What if the sky stays gray?
What if the wind keeps squallin',
And never go away?

Làm sao đây nếu trời vẫn mưa?
làm sao đây nếu trời vẫn tối sầm?
làm sao đây nếu gió vẫn cứ thét gào?
Và không bao giờ tan biến?

Maybe the soon the storm will be
tired of blowin'.
Maybe soon it all will be over, amen.
How do you go on, if there's no way
of knowin'?
Will the sun ever shine?
Wish I could say.
Send me a sign-
One little ray.
Lord, if you're list'nin', how long
until then?
Will the sun ever shine again?

Có thể sấm chớp sẽ mệt mỏi sớm thôi khi cứ dáng xuống
có thể tất cả sẽ tan biến sớm thôi!lạy chúa!
Làm sao bạn có thể đi tiếp mà không biết đường?
Mặt trời có tỏa sáng nữa không?
Mong rằng sẽ như tôi nói
Hay gửi cho tôi 1 tín hiệu-1 tia nắng nhỏ
Chúa ơi!nếu người nghe thấy, mưa còn đổ đến bao giờ đây?
Liệu mặt trời có còn tỏa sáng nữa không?

(bản dịch này là do taichi dịch, có nhiều chỗ còn sai sót, mong mọi ng` bỏ qua hen:big_smile )

miraya
29-10-2006, 01:02 PM
Bài này mình nghe rồi, giai điệu của nó thực dễ chịu, cám ơn Taichi^^