PDA

View Full Version : List bài dự thi "... nét Nhật trong tôi"Sayuri_chan
01-04-2012, 03:05 PM
Để các bạn tiện theo dõi có những bài dự thi nào, Say lập topic này nhé ^^

ĐỢT I: Từ 26-03 đến 08-04-2012

1. Bài dự thi của Kasumi (http://japanest.com/forum/showthread.php/49688-Bai-du-thi-cua-Kasumi)

2. Bài Dự Thi của Mitsuhide (http://japanest.com/forum/showthread.php/49806-Bai-Du-Thi-cua-Mitsuhide)

3. Bài dự thi của Lawliet07 (http://japanest.com/forum/showthread.php/49721-Bai-du-thi-cua-Lawliet07)

4. Bài dự thi của Lakka (http://japanest.com/forum/showthread.php/49723-Bai-du-thi-cua-Lakka)

5. Bài dự thi của miyakekenwings (http://japanest.com/forum/showthread.php/49756-Bai-du-thi-cua-miyakekenwings)

6. Bài dự thi của Liar21 (http://japanest.com/forum/showthread.php/49686-Bai-du-thi-cua-Liar21)

7. Bài dự thi của Ginny1103 (http://japanest.com/forum/showthread.php/49883-Bai-du-thi-cua-Ginny1103)

8. Bài dự thi của Kusa_hay (http://japanest.com/forum/showthread.php/49944-Bai-du-thi-cua-Kusa_hay)

9. Bài dự thi của MC-MR (http://japanest.com/forum/showthread.php/49998-Bai-du-thi-cua-MC-MR)

10. Bài dự thi của Sakura838 (http://japanest.com/forum/showthread.php/50049-Bai-du-thi-cua-Sakura838)

11. Bài dự thi của Kiyami Yuu (http://japanest.com/forum/showthread.php/50143-Bai-du-thi-cua-Kiyami-Yuu)

12. Bài dự thi của loveJuri (http://japanest.com/forum/showthread.php/50137-Bai-du-thi-cua-loveJuri)

13. Bài dự thi của Eugene_w-inds (http://japanest.com/forum/showthread.php/50192-Bai-du-thi-cua-Eugene_w-inds)

14. Bài dự thi của Micheal (http://japanest.com/forum/showthread.php/50301-Bai-du-thi-cua-Micheal)

15. Bài dự thi của Shinkidboy93 (http://japanest.com/forum/showthread.php/50317-Bai-du-thi-cua-Shinkidboy93)

16. Bài dự thi của gvd (http://japanest.com/forum/showthread.php/50634-Bai-du-thi-cua-gvd-0)


:covu3: Xin chúc mừng 3 bạn đoạt giải ở đợt I :covu3:

Giải I - DVD: Sakura838
Giải II - Album: Kasumi
Giải III - Single: Lawliet07Chi tiết xem tại Bình chọn các bài dự thi "...nét Nhật trong tôi" đợt 1 (http://japanest.com/forum/showthread.php/50829)

Kasumi
16-04-2012, 08:59 AM
ĐỢT II: Từ 09-04 đến 22-04-2012

1. Bài dự thi của Michi-chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/51036-Bai-du-thi-cua-Michi-chan)

2. Bài dự thi của gvd (http://japanest.com/forum/showthread.php/51202-Bai-du-thi-cua-gvd-Dot-2)

3. Bài dự thi của holy_arow (http://japanest.com/forum/showthread.php/51139-Bai-du-thi-cua-Holy_arrow)

4. Bài dự thi của Pemycute (http://japanest.com/forum/showthread.php/51312-Bai-du-thi-cua-Pemycute)

5. Bài dự thi của japan.mylove16 (http://japanest.com/forum/showthread.php/51705-Bai-du-thi-cua-Japanmylove)

6. Bài dự thi của tsukushi_chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/51719-Bai-du-thi-cua-tsukushi_chan)

7. Bài dự thi của Junni Kudo (http://japanest.com/forum/showthread.php/51667-Bai-du-thi-cua-Junni-Kudo)

8. Bài dự thi của bigeastgreen (http://japanest.com/forum/showthread.php/51574-Bai-du-thi-cua-bigeastgreen)

9. Bài dự thi của Cốm (http://japanest.com/forum/showthread.php/52294-Bai-du-thi-cua-Com):covu3: Xin chúc mừng 3 bạn đoạt giải ở đợt II :covu3:

Giải I - DVD: Junni Kudo
Giải II - Album: Cốm
Giải III - Single: Holy_arrowChi tiết xem tại Bình chọn các bài dự thi "...nét Nhật trong tôi" đợt 2 (http://japanest.com/forum/showthread.php/52640)

Kasumi
27-04-2012, 12:30 AM
ĐỢT III: Từ 23-04 đến 06-05-2012

1. Bài dự thi của maitrangjp (http://japanest.com/forum/showthread.php/53159-Bai-du-thi-cua-maitrangjp)

2. Bài dự thi của white_black (http://japanest.com/forum/showthread.php/53313-Bai-du-thi-cua-white_black)

3. Bài dự thi của NguyenPhuongHoa (http://japanest.com/forum/showthread.php/53354-Bai-du-thi-cua-NguyenPhuongHoa)

4. Bài dự thi của Ibingo (http://japanest.com/forum/showthread.php/53509-Bai-du-thi-cua-Ibingo)

5. Bài dự thi của you_mehappy (http://japanest.com/forum/showthread.php/53741-Bai-du-thi-cua-you_mehappy)

6. Bài dự thi của ashita85 (http://japanest.com/forum/showthread.php/53745-Bai-du-thi-cua-ashita85)

7. Bài dự thi của luckydoll (http://japanest.com/forum/showthread.php/53838-Bai-du-thi-cua-luckydoll)

8. Bài dự thi của Kikyou_412 (http://japanest.com/forum/showthread.php/53940-Bai-du-thi-cua-Kikyou_412)

9. Bài dự thi của BạchThịHồngMến (http://japanest.com/forum/showthread.php/53967-Bai-du-thi-cua-BachThiHongMen)

:covu3: Xin chúc mừng 3 bạn đoạt giải ở đợt III :covu3:Giải I - DVD: Kikyou_412
Giải II - Album: Ibingo
Giải III - Single: luckydollChi tiết xem tại Bình chọn các bài dự thi "...nét Nhật trong tôi" đợt 3 (http://japanest.com/forum/showthread.php/54146)

Kasumi
15-05-2012, 12:23 AM
ĐỢT IV: Từ 07-05 đến 14-05-2012

1. Bài dự thi của Wilwil (http://japanest.com/forum/showthread.php/54325-Bai-du-thi-cua-Wilwil)

2. Bài dự thi của fantasy (http://japanest.com/forum/showthread.php/54329-Bai-du-thi-cua-fantasy)

3. Bài dự thi của Lee chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/54566-Bai-du-thi-cua-Lee-chan)

4. Bài dự thi của Đỗ Minh Thu Cú (http://japanest.com/forum/showthread.php/54570-Bai-du-thi-cua-Do-Minh-Thu-Cu)

5. Bài dự thi của Linh0306 (http://japanest.com/forum/showthread.php/54639-Bai-thi-cua-Linh0306)

6. Bài dự thi của meocon235 (http://japanest.com/forum/showthread.php/54906-Bai-du-thi-cua-meocon235)

7. Bài dự thi của trangnon_bien (http://japanest.com/forum/showthread.php/55045-Bai-du-thi-cua-trangnon_bien)

8. Bài dự thi của holy_arrow (http://japanest.com/forum/showthread.php/55009-Bai-du-thi-cua-holy_arrow)

9. Bài dự thi của linh_kc (http://japanest.com/forum/showthread.php/55215-Bai-du-thi-cua-linh_kc)

10. Bài dự thi của believix (http://japanest.com/forum/showthread.php/54429-Bai-du-thi-cua-believix)

11. Bài dự thi của Junni Kudo (http://japanest.com/forum/showthread.php/54229-Bai-du-thi-cua-Junni-Kudo)

12. Bài dự thi của makotochinen (http://japanest.com/forum/showthread.php/55388-Bai-du-thi-cua-makotochinen)

13. Bài dự thi của SEI-UN (http://japanest.com/forum/showthread.php/55415-Bai-du-thi-cua-SEI-UN)

14. Bài dự thi của cherry_26186 (http://japanest.com/forum/showthread.php/54663-Bai-du-thi-cua-cherry_26186)

15. Bài dự thi của Eizan (http://japanest.com/forum/showthread.php/55383-Bai-du-thi-cua-Eizan)

16. Bài dự thi của Minh Hiếu (http://japanest.com/forum/showthread.php/55530-Bai-du-thi-cua-Minh-Hieu)

17. Bài dự thi của yummy_lady (http://japanest.com/forum/showthread.php/55536-Bai-du-thi-cua-yummy_lady)

18. Bài dự thi của nic-chan (http://japanest.com/forum/showthread.php/55560-Bai-du-thi-cua-nic-chan)

19. Bài dự thi của Tawanana (http://japanest.com/forum/showthread.php/55481-Bai-du-thi-cua-Tawanana)

20. Bài dự thi của dtt (http://japanest.com/forum/showthread.php/55325-Bai-du-thi-cua-dtt)

21. Bài dự thi của lynkloo (http://japanest.com/forum/showthread.php/55574-Bai-du-thi-cua-lynkloo)

22. Bài dự thi của prince_wing (http://japanest.com/forum/showthread.php/55576-bai-du-thi-cua-prince_wing)

23. Bài dự thi của snowdog (http://japanest.com/forum/showthread.php/55581-Bai-du-thi-cua-snowdog)

24. Bài dự thi của satoshi48 (http://japanest.com/forum/showthread.php/55584-Bai-du-thi-cua-satoshi48)

25. Bài dự thi của Aopisi (http://japanest.com/forum/showthread.php/55590-Bai-du-thi-cua-Aopisi?p=509116#post509116)