PDA

View Full Version : [RocketDock Icon][Design By Waya-kun] Axis Powers Hetalia Ver 1waya-kub
08-04-2012, 01:11 PM
Giới thiệu nhóm

Nhóm bọn tớ đang xúc tiến phát triển
nên trong thời gian xắp tới sẽ có kế hoạch tham gia web req Icon theo yêu cầu cho japanest

Trụ sở nhóm vnsharing:http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=459302 (http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=459302)
trụ sở chính:http://skinanime.ucoz.net/ (http://skinanime.ucoz.net/)

Đây là các mẫu mà cách thành viên trong nhóm đã design


http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu-1.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu-1.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/bongomenu-1.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/bongomenu-1.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu-2.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu-2.jpg)
http://i1201.photobucket.com/albums/bb346/tenshifreedom/t1.jpg (http://i1201.photobucket.com/albums/bb346/tenshifreedom/t1.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/sgs.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/sgs.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/model13.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/model13.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/model14.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/model14.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/31-33.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/31-33.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/w3.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/w3.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/w4-5.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/w4-5.jpg)
http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu1.jpg (http://i1215.photobucket.com/albums/cc505/tenshi_freedom/menu1.jpg)


http://vnsharing.net/forum/picture.php?albumid=1025&pictureid=22147 (http://vnsharing.net/forum/picture.php?albumid=1025&pictureid=22147)


http://img42.imageshack.us/img42/5197/dowloadcopy.png (http://img42.imageshack.us/img42/5197/dowloadcopy.png)
http://www.mediafire.com/download.php?isc392rf2j52lam