PDA

View Full Version : Cho mình hỏi soạn thảo văn bản ẩn nội dung không vậy?phungnghi
03-05-2012, 07:29 PM
Mình viết bài. Bài đính kèm hình ảnh nên rất dài. Mình muốn làm ẩn nội dụng nó khi click vào mới thấy hay là cái gì đó tương tự. Miễn là bài được rút gọn hoặc dễ nhìn. Trên forum mình có lệnh đó không vậy. Chỉ mình lệnh đó đi. Tks nhiều

Hei
03-05-2012, 07:41 PM
đây, bạn dùng cái này: [ SP = ] [ / SP ]

KHA
03-05-2012, 10:06 PM
Mình viết bài. Bài đính kèm hình ảnh nên rất dài. Mình muốn làm ẩn nội dụng nó khi click vào mới thấy hay là cái gì đó tương tự. Miễn là bài được rút gọn hoặc dễ nhìn. Trên forum mình có lệnh đó không vậy. Chỉ mình lệnh đó đi. Tks nhiều

Bạn để vào code hide (icon HID màu đỏ trong thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn đó)

Bạn để vào code hide (icon HID màu đỏ trong thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn đó)

phungnghi
04-05-2012, 07:40 PM
tks. Làm đc rồi