PDA

View Full Version : Japanese Street fashion(Extra part:Store display)[2/2007]Taichi
06-03-2007, 05:10 PM
Tháng thứ 2 sẽ update nhiều hình hơn!

Street fashion

http://img294.imageshack.us/img294/6660/16447623xx9.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/4131/18193450kp7.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/245/20576049ce4.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/3150/34703649ul1.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/826/25508435ig7.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/2897/91800802nf5.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/272/92504524ze1.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/9373/27530238nb7.jpg

http://img294.imageshack.us/img294/5421/21185684zv7.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/7508/10mk9.jpg

Taichi
06-03-2007, 05:13 PM
http://img294.imageshack.us/img294/6559/11gs4.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/4424/12qu8.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/5899/13yq0.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/788/14nu1.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/4240/15rd1.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/2382/16db6.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/1463/17og9.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/2012/18ex4.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/3370/19ge7.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/8839/20eu4.jpg

Taichi
06-03-2007, 05:19 PM
http://img182.imageshack.us/img182/7461/21wt9.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/9610/22tb9.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/7779/23sz5.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/8797/24if0.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/1799/25qh1.jpg

EXTRA PART:STORE DISPLAY

http://img241.imageshack.us/img241/6229/25412787oy5.jpg

http://img241.imageshack.us/img241/9302/57663440nt6.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/6057/58183754nw4.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/9016/32994049we2.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/5373/90146269oz0.jpg

Taichi
06-03-2007, 05:22 PM
http://img174.imageshack.us/img174/4153/87376583ev9.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/6413/49938938iy7.jpg

http://img95.imageshack.us/img95/7066/13149885dm7.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/8572/52151360gc4.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/5593/10yi4.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/2870/11yo4.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/2268/12ih5.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/8165/13gj5.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/858/14nm4.jpg

http://img95.imageshack.us/img95/2313/15aq6.jpg

Taichi
10-03-2007, 05:39 PM
NEW UPDATE FOR 2/2007

Another style

http://img145.imageshack.us/img145/8274/32039650li9.jpghttp://img145.imageshack.us/img145/7897/77610112mf7.jpghttp://img99.imageshack.us/img99/3623/39425086oo2.jpg

http://img96.imageshack.us/img96/4175/34916152ab5.jpghttp://img99.imageshack.us/img99/9357/16418836lg4.jpg

Harajuku Style

http://img175.imageshack.us/img175/6784/88653978qh2.jpg

http://img81.imageshack.us/img81/5356/46388679xc2.jpg

Shibuya style

http://img257.imageshack.us/img257/9787/53507796tj8.jpg

http://img257.imageshack.us/img257/9568/65578064fm0.jpg

Taichi
10-03-2007, 05:43 PM
Omotesando style

http://img143.imageshack.us/img143/3641/38929644ax8.jpg

http://img257.imageshack.us/img257/1992/33689879ch7.jpg

Daikanyama style

http://img244.imageshack.us/img244/6687/47812660wy2.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/4614/18144443jd9.jpg

Ginza style

http://img223.imageshack.us/img223/8154/26009053ef9.jpg

http://img257.imageshack.us/img257/6381/10gx9.jpg