PDA

View Full Version : [PIC] You& Mai vol27miraya
11-04-2007, 08:47 PM
Credit by Esya @JPM

You &Mai vol27 đẹp ghê, Mai dễ thương chít được:x :gem9:
http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27as.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27a.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27bs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27b.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27cs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27c.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ds.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27d.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27es.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27e.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27fs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27f.jpg)

miraya
11-04-2007, 08:48 PM
http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27gs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27g.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27hs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27h.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27is.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27i.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27js.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27j.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ks.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27k.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ls.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27l.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ms.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27m.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ns.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27n.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27os.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27o.jpg)

miraya
11-04-2007, 08:49 PM
http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ps.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27p.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27qs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27q.jpg)
http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27rs.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27r.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ss.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27s.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27ts.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27t.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27us.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27u.jpg)

trimming

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27pts.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27pt.jpg)

http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27rts.jpg (http://i162.photobucket.com/albums/t256/passerby_2/kuraki_youmai27rt.jpg)

Thấy cái box Mai trong JPN vắng vẻ hẩm hiu quá, mọi người bên YAN cả, nhưng ko thể bỏ mặc box được ,nên đem pic mới này đến đây post cho mọi người bên JPN:gem9:

jewelry_flower
13-04-2007, 06:54 PM
Tớ rất thích đợt You &Mai vol27 này, cảm giác Mai-K càng ngày càng xinh đẹp lên và chuyên nghiệp hơn:x
Đáng lẽ Mai phải chịu khó đi chụp hình nhiều ở các Magazine một chút thì tốt^_^