PDA

View Full Version : Ai là người quản lý về tiền bạc trong gia đình NB?Kasumi
07-12-2005, 06:47 PM
Theo 1 thống kê gần đây thì việc quản lý tiền bạc chi tiêu trong gia đình Nhật Bản do chồng nắm giữ là 5,2%, do vợ nắm giữ là 72,8% và do cả hai là 14,6%. Điều này cho chúng ta nhận thấy rằng đa số là do người vợ nắm.

Nhật Bản là một xã hội theo chế độ phụ hệ -cũng có 1 thời là mẫu hệ- nhưng trên thực tế thì từ xưa đến này việc chi tiêu tiển bạc đều đa số là do người vợ nắm giữ. Tập quán này vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vào thời Edo, ở các gia đình giàu có thì việc chi tiêu lớn các bà vợ phải tuân theo lệnh của chủ gia đình nhưng chi tiêu nhỏ đều do chính mình quyết định. Đến thời mình trị thì tập quán này vẫn được duy trì. Ở Nhật việc đàn ông nắm giữ quản lý việc chi tiêu được coi là không quân tử lắm.

Ở những gia đình bình dân thì quan niệm trên dưới trong quan hệ không rõ ràng lắm nên việc ai nắm tiền quản lý là tùy theo gia đình. Tuy thế các bà vợ chịu trách nhiệm giáo dục con cái thường kiêm luôn việc quản lý chi xuất.
(http://thongtinnhatban.net)