PDA

View Full Version : Thông báo việc nâng cấp serverKHA
13-09-2012, 06:13 PM
Hi All,
Bên host họ thông báo là tối nay và sáng mai họ sẽ nâng câp server, do vậy có thể JPN ko truy cập được.
Các staff chú ý nhá!

KHA
15-09-2012, 07:49 AM
Japanest đã trở lại =))

Momo-chan
15-09-2012, 07:54 AM
Ôi mong mãi :">