PDA

View Full Version : [BOXMAP] You & Mai ~Brand New Day~no more words
02-05-2007, 12:25 PM
DOWNLOADS
~Simply Wonderful~

Albums | Singles | PVs

[DL] Mai-K Discography (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1541)


Mai-K TVs

Mai-K TV 2007 -Spring- (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6220) | Mai-K TV 2006~Autumn~ (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4759)


Others

[DL] Love, Day Break Tomorrow @ Count Down Live (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6070)

[MP3] I JUST CAN'T STOP LOVING YOU - Experience & Mai Kuraki (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1086)

[DL] Các clips về Mai-K trên Veoh & Stage6 (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8532)

[16/06/2007] Mai Kuraki tại Golden Melody Awards lần thứ 18 tại ĐL (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=7597)

==============

FANZONE + NEWS
~Stay by Mai side~


Mai-K & bài hát mới + các hoạt động sắp tới (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=7268)

Mai kuraki đã thay đổi thật rồi????? (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=3355)

Happy birthday to you - our beloved Mai-chan ^^ (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4778)

BEST OF HERO (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1170)

==============

LYRICS + TRANSLATIONS
~Secret of Mai heart~


Single "Growing of my heart" (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=2606)

==============

PICTURES
~P.S MAI'S SUNSHINE~


[PIC] You & Mai vol 28 (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=8769)

[PIC] Mai-K tại Đài Loan & Hongkong (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=7551)

[PIC] Mai from A3 cup (ảnh mới nhất và trông rất lạ đây ^^) (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=7407)

[PIC]Mai-K sings Chance for you at Live (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6565)

You & Mai vol 27 (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6566)

Gallery of Mai *v* (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1378)

MaiK in magazine update Nov 2006 (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4989)

Maik's Diary va` tất cả nhưng bút tích của ss ^x^ (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4364)

[Old pics] MaiK in J-Groove Magazine and Oricorn style (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4761)

You & Mai vol 22 (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=1062)

[MAG] Some J*GROOVE MAGAZINE pages featuring our Mai-K ~super cute, must see~ (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=979)

[GIF] Mai-K shows the L.O.V.E. code ~she's such a cutie~ (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=185)