PDA

View Full Version : GACKT's Avatar centralgakuhai
10-12-2005, 12:09 PM
:gem21: Thấy 4rum có chỗ set ava cho thành viên nên lập topic này post một vài cái ava của Gackt lên cho mọi người,ai thích thì dùng nhá.:gem46:

gakuhai
10-12-2005, 12:12 PM
:gem46: Tiếp nài

gakuhai
10-12-2005, 12:18 PM
:gem46: Tiếp

CRY
10-12-2005, 06:03 PM
ava đẹp lắm ,cảm ơn iem ^.^

gakuhai
15-12-2005, 04:51 PM
^.^ chị lấy một cái mà dùng đi ^.^