PDA

View Full Version : Bảo trì máy chủ của japanest.comthunn
24-10-2012, 08:40 PM
Chào cả nhà,
Để đảm bảo hoạt động của JPN. Đơn vị cung cấp host cho JPN sẽ thực hiện bảo trì máy chủ,
thời gian diễn ra từ 01:00am đến khoảng 06:00.

Mọi người chú ý giúp mình nhé.

Best regard!

thunn
25-10-2012, 06:42 AM
Hello,
JPN đã trở lại.

Cảm ơn mọi người :)